'
ABCDEFGHIÎJKLMNOPRSȘTȚUVWXYZ


Dicționarul de botanică cuprinde peste 7440 de termeni dintre care cca 6100 sunt articole propriu-zise, cu definiții proprii, restul fiind sinonime și variante grafice.


În acest dicționar se regăsesc:

1. Termeni specifici, utilizați exclusiv în botanică și științele conexe: fitopatologie, silvicultură, agricultură, fitogeografie etc. (ex. sepală, polen, arbust).

2. Termeni generali din biologie, biochimie, genetică care nu sunt specifici plantelor și care pot fi aplicați și regnului animal (ex. parazit, nucleu, proteină, diploid).

3. Termeni specifici din micologie, lichenologie și ficologie, ramuri incluse în mod tradițional în tratatele de botanică (cu toate că ciupercile sunt mai apropiate din punct de vedere filogenetic de animale decât de plantele propriu-zise). Trebuie menționat că unele dicționare de botanică exclud terminologia specifică ciupercilor, lichenilor sau algelor inferioare.

4. Termeni comuni, populari sau regionali cu referire la lumea plantelor (ex. cocean, căpățână, bunget).


Au fost omise următoarele tipuri de cuvinte:

1. Denumirile științifice și populare ale unor taxoni specifci, aflați la un nivel inferior încrengăturii (ordine, familii, specii, varietăți etc.) (ex. păpădie, Dianthus, fagacee).

2. Substanțe și produse din plante, specifice unei specii anume sau unui număr limitat de specii (ex. papaverină).

3. Termeni foarte specifici din biologie, genetică, biologie moleculară, biochimie care nu sunt caracteristici doar plantelor (ex. hidrolază, telomer, guanină).

4. Termeni botanici foarte obscuri sau învechiți care nu se mai regăsesc în circuitul terminologic botanic curent.

5. Prefixe, sufixe și elemente de compunere de origine latină sau greacă (prezentate separat aici).


Terminologia botanică este extrem de variată și nu foarte unitară. Trebuie precizat că o definiție precisă nu este întotdeauna posibilă. Nu există un standard universal acceptat în materie de lexic botanic.
Există multe sinonime și cvasisinomime, termeni diferiți care se referă mai mult sau mai puțin la același lucru, cu circulație variată (de pildă pentru noțiunea "care se dezvoltă și crește pe terenuri nisipoase" avem termenii sabulicol, psamofil, amatofil sau arenicol).
Adeseori mai mulți termeni pot descrie un aspect botanic din perspective diferite. De asemenea, un același termen poate avea sensuri multiple, ceea ce poate conduce uneori la confuzii (ex. policarpic).
Bibliografia consultată pentru alcătuirea acestui dicționar poate fi văzută aici.Comentarii, adăugiri sau sugestii pot fi trimise la: tavilis@yahoo.com

Pagină realizată și întreținută de Dr. Octavian Laiu


Copyright © 2002-2024 | Octavian Laiu