ABCDEFGHIÎJKLMNOPRSȘTȚUVWXYZ
N

nanandrie: Situație în care indivizii masculi ai unei specii sunt semnificativ mai mici decât cei femeli (ex. mușchiul Homaliadelphus sau alge verzi din genul Oedogonium).

nanandru: În special despre unele alge verzi – care prezintă nanandrie (unele specii din genul Oedogonium); v. și macrandru

nanism: Încetinire sau oprire a creșterii plantelor ca rezultat al unor condiții nefavorabile sau al acțiunii unor agenți patogeni.

nanofanerofită: Fanerofită cu înălțimea mai mică de 2 m (ex. mesteacăn pitic - Betula nana, 1-2 m).

nanoplancton: Organismele microscopice din plancton cu dimeniuni mai mici de 70-75 micrometri (ex. alge unicelulare); v. și macroplancton, microplancton

napiform: În formă de nap (ex. hipocotilul la Brassica rapa).

narcotic: Despre substanțe, plante – care produce inhibiția sistemului nervos central atunci când este consumată (ex. mac - Papaver somnferum); v. și halucinogen

nastic: Referitor la nastie (ex. mișcare nastică).

nastie: Mișcarea unei plante ca răspuns la un stimul din mediu, dar care este independentă de direcția stimulului; v. și taxie, tropism

natant: Care plutește la suprafața apei (ex. frunza de nufăr-alb - Nymphaea alba); (= supernatant)

nativ: 1. Înnăscut (ex. caracter). 2. Despre plante – care provine din regiunea în care trăiește.

naturalizare: Adaptarea unei plante la un mediu nou, aceasta devenind parte constitutivă a florei respective; v. și aclimatizare

nautocor (nautohidrocor): Despre plante – ale cărei semințe sunt răspândite cu ajutorul curenților de apă; (= hidatocor)

nautocorie (nautohidrocorie): Diseminarea semințelor prin intermediul curenților de apă; (= hidatocorie)

navicular (naviculat, naviculiform): În formă de nacelă, de barcă (ex. bracteile la Cerastium transsilvanicum sau valvele siliculelor la punguliță - Thlaspi, lilicele - Iberis, hreniță - Lepidium).

neclimacteric: Despre fructe, legume – care nu produce etilenă în procesul de coacere și nu își continuă maturarea după recoltare (ex. căpșuni - Fragaria moschata); v. și climacteric

necridie: Celulă din filamentul unei cianobacterii a cărei moarte duce la formarea unui hormogon.

necriscență: Tip de serotinie în care factorul declanșator al eliberării semințelor este moartea plantei mamă sau a ramurii.

necrofită: Plantă sau ciupercă care crește pe materiale vegetale moarte.

necrogen: Despre ciuperci parazite – care se dezvoltă pe o plantă moartă.

necroză: Distrugerea unor țesuturi sau organe vii ale plantelor, provocată de infecții, traumatisme, arsuri etc.

nectar: Lichid dulce secretat de unele plante cu rol de a atrage insecte, păsări sau alte animale polenizatoare sau de a hrăni animalele cu care planta trăiește în simbioză.

nectarie: Glandă care secretă nectar, situată de obicei la baza periantului floral, dar și în alte organe (ex. în spinii unor cactuși); (= glandă nectariferă)

nectarifer: Despre plante sau părți ale lor – care secretă nectar (ex. glande nectarifere).

nectarivor: Care se hrănește cu nectarul florilor (ex. albine, specii de lilieci, pasărea colibri).

nedeterminat: Creștere ~ – crește continuă a unui ax (al tulpinii, al unei inflorescențe), printr-un meristem apical, care nu este oprită prin formarea unui mugure apical; v. și determinat

nematocaul: Vezi filicaul

nematocecidie: Cecidie cauzată de nematozi (ex. nematodul Anguina tritici produce cecidii la grâu - Triticum aestivum).

nematocist: Organit la unele dinoflagelate care conține un filament ce poate fi proiectat în exterior, cu rol în capturarea prăzii și hrănire.

nematofil: Cu frunze filamentoase.

nemofil: Despre plante – care crește în păduri sau livezi.

nemoral: Care aparține de sau care crește în păduri de foioase.

neoendemic: Despre specii de plante – endemică, în curs de extindere, formată recent, în pliocen sau cuaternar, datorită izolării geografice (ex. vulturică - Hieracium borzae); v. și paleoendemic

neofită: Plantă introdusă recent de om într-o nouă regiune (ex. eucaliptul - Eucalyptus globosus a fost răspândit din Australia în Africa).

neoformație: Proliferarea anormală a unui țesut al plantei.

neogeneză: Formare de țesuturi noi; regenerare.

neomorfoză: Regenerarea unui organ într-o formă nouă și neobișnuită.

neotenie: Persistența caracterelor juvenile la planta adultă.

neotip: Exemplar vegetal ales să înlocuiască holotipul original care a fost pierdut sau distrus.

nepedicelat: Despre flori – fără pedicel, sesil.

nepețiolat: Despre frunze – fără pețiol, sesil.

neritic: Care trăiește în zona marină din apropierea țărmurilor, cu o adâncime de până la 200 m (ex. unele alge).

nervat: Prevăzut cu nervuri.

nervație (nervațiune): Modul în care sunt dispuse nervurile într-o frunză; (= venație)

nervil: Ultima ramificație a unei nervuri.

nervură: Fiecare dintre ramificațiile vaselor purtătoare de sevă în interiorul unei frunze; vână, vinișoară.

nervurian: Referitor la nervurile unei frunze.

neuston: Totalitatea organismelor care plutesc în pelicula fină de la suprafața apei (epineuston) sau sub această peliculă (hiponeuston).

neutrodiurn: Despre plante – care înflorește indiferent de durata perioadei de iluminare (ex. garoafă - Dianthus); v. și brevidiurn, longidiurn

neutrofil: Despre plante – care trăiește pe soluri cu pH mediu, cuprins între 6,8 și 8,2 (ex. majoritatea plantelor de cultură).

neutrofită: Plantă neutrofilă.

neutru: 1. Despre organisme – care nu are un sex bine definit, asexuat. 2. Care nu are organe reproducătoare funcționale, steril (ex. flori fără pistile sau stamine funcționale).

nevascular: Vezi avascular

nexină: În microscopia optică, stratul intern al exinei, nestructurat, la granulul de polen; v. și sexină, endexină (un termen similar, dar nu identic cu nexina)

nictantie: Înflorire în cursul nopții.

nictinastie: Nastie indusă de căderea nopții (ex. schimbarea poziției frunzelor la Oxalis în cursul nopții).

nictiperiodic: Despre plante – plantă de zi scurtă, care are nevoie de 6-12 ore de lumină pe zi și înflorește când lungimea zilei este inferioară duratei minime de iluminare în decursul a 24 de ore (ex. tutun - Nicotiana tabacum); v. și hemeroperiodic

nipa: Formație vegetală de palmieri pitici (îndeosebi Nipa fruticans) caracteristică mlaștinilor litorale din zona gurilor de vărsare ale unor fluvii tropicale.

nitrificare: Transformarea amoniacului și a compușilor de amoniac din sol în nitrați, sub influența unor bacterii (ex. în special din genurile Nitrosomonas și Nitrobacter).

nitrofil: Despre plante – care preferă mediile bogate în azot; adaptată la conținutul mare de cationi de amoniu (NH4+) al unor soluri, pe care se dezvoltă luxuriant (ex. ciumăfaie - Datura stramonium); (= azotofil)

nitrofită: Plantă nitrofilă.

nitrofob: Despre plante – care evită solurile bogate în azot sau azotați.

nival: Despre plante – care trăiește în apropierea zăpezilor permanente.

nivofil: Despre plante – care crește în regiuni bogate în zăpezi.

noctiflor: Despre plante – care înflorește sau se deschide în timpul nopții (ex. regina-nopții - Nicotiana alata).

nocturn: Despre flori – care nu se deschide decât noaptea; v. și diurn

nod: 1. Locul de unde încep să crească crengile pe trunchi sau în care o frunză sau mai multe se inseră pe tulpina unei plante. 2. Proeminență dură pe trunchiul unui arbore, pe tulpina unei plante sau la încheietura unui cotor. 3. Locul dintr-un arbore filogenetic unde un taxon se divide.

nodozitate: Formațiune rezultată din înmulțirea celulelor rădăcinilor unor plante în urma simbiozei cu anumite bacterii cum ar fi Rhizobium sau Bradyrhizobium (ex. la specii de Fabaceae) sau cu actinomicete (ex. la arin - Alnus). Bacteriile captează azotul atmosferic care poate fi astfel asimilat de plantă, iar în schimb, planta furnizează bacteriilor glucide.

nodulație: Procesul de formare a nodozităților.

noduros: Despre tulpini, rădăcini, diverse plante – plin de noduri.

nomofil: Despre plante – care trăiește pe pășuni.

nomofilă: Frunză normală, propriu-zisă, cu rol în fotosinteză.

nomofită: Plantă nomofilă.

notogamie: Polenizarea între două flori din aceeași specie, dar din subspecii sau varietăți diferite.

notoriz: Despre embrion – cu radicula situată pe partea dorsală a cotiledoanelor (ex. la Brassicaceae).

nototrib: Despre flori – adaptată să depoziteze polen pe spatele unei insecte polenizatoare; v. și sternotrib, pleurotrib

nucă: Fruct uscat, indehiscent, cu pericarp sclerificat, care conține la interior, de regulă, o singură sămânță (ex. aluna - Corylus avellana). "Nuca" nucului (Juglans regia) nu este o nucă, în sens botanic, ci o drupă; v. și calibiu, nuculă

nucelă: Țesut parenchimatic din structura ovulului, care conține sacul embrionar și care este acoperit aproape în întregime de integumente. Nucela va fi absorbită de embrionul în creștere sau se va transforma în perispermul care hrănește embrionul.

nucet: Livadă de nuci (Juglans regia).

nucifer: Care poartă sau produce nuci.

nuciform: În formă de nucă.

nuclear: Referitor la nucleul unei celule.

nucleol: Regiune densă, sferică, a nucleului cu rol în sinteza ribozomilor.

nucleolar: Referitor la nucleol.

nucleomorf: Mic nucleu eucariotic, vestigial, situat între perechea de membrane internă și perechea externă la unele plastide (ex. la criptomonade).

nucleoplasmă: Substanța fundamentală a nucleului; (= carioplasmă)

nucleu: Organit celular, dens, cu dublă membrană, care conține comozomi, prezent în celulele eucariote, dar nu și în cele procariote.

nuculă: 1. Nucă de dimensiuni reduse (ex. la Boraginaceae sau Lamiaceae). 2. Structură reproducătoare femelă la algele Charales; v. și globulă

nud: Despre flori – lipsită de învelișuri florale; despre muguri – fără solzi.

nudicaul: Cu tulpina lipsită de frunze.

nudiflor: Vezi aclamideu

nufăriș: Loc acoperit cu nuferi (Nymphaea alba sau Nuphar luteum).

nuieliș: Stadiu de dezvoltare din etapa tinereții unui arboret, cu copaci de aprox. 2.5 m înălțime și trunchi cu diametrul de aprox. 5 cm. Este cuprins între stadiul de desiș și cel de prăjiniș.

nuielușă: Formațiune de rod, care se aseamănă după formă și lungime cu smiceaua, deosebindu-se, prin aceea că mugurele terminal este mixt (ex. la măr - Malus domestica); v. și smicea

nulizom: Care prezintă nulizomie.

nulizomie: Absența unei perechi de cromozomi omologi de la o plantă altfel diploidă.

nupțial: Vezi intrafloral

nutant: Despre organele unor plante – cu partea terminală aplecată în jos (ex. florile la albăstriță - Centaurea cyanus); v. și flacid

nutație: Mișcare autonomă de rotație, de unduire au de înclinare succesivă în diverse direcții, datorată creșterii unor organe sau părți ale plantelor (ex. nutația frunzelor, florilor); v. și circumnutație

nutreț: Nume dat plantelor recoltate care servesc ca hrană animalelor domestice erbivore.

nutrient: Orice substanță pe care un organism o folosește ca hrană.Comentarii, adăugiri sau sugestii pot fi trimise la: tavilis@yahoo.com

Pagină realizată și întreținută de Dr. Octavian Laiu


Copyright © 2002-2023 | Octavian Laiu