ABCDEFGHIÎJKLMNOPRSȘTȚUVWXYZ
U

ubicvist (ubicuist): Vezi cosmopolit

Ubisch: Vezi orbicul

ulcer: Boală a arborilor, cauzată de distrugerea treptată a straturilor lemnoase.

ulcerat: Despre granulul de polen – care are un ulcus.

ulcus: Apertură mai mult sau mai puțin circulară situată distal la granulul de polen; v. și por

ulei eteric: Substanță organică lichidă, cu aspect uleios, cu miros aromat care constituie parfumul caracteristic diferitelor plante, al florilor, fructelor, frunzelor, semințelor etc.

uliginos: Despre plante – care crește în locuri mlăștinoase sau inundate periodic (ex. afinul-vânăt - Vaccicum uliginosum).

ulmet: Pădure de ulmi (Ulmus scabra).

ulofil: Cu frunze încrețite.

umbelat: Vezi umbelifer

umbelă: Inflorescență monopodială simplă în care pe axa principală se formează axe secundare florifere de aceeași lungime care pornesc aproape din același loc, având aspectul unei umbrele (ex. la coroniște - Coronilla varia).


Umbelă (schemă)
sursă: Wikipedia

Umbelă la Astrantia minor
sursă: Wikipedia

umbelifer (umbelat): Care poartă o umbelă (ex. specii din familia Apiaceae, numită și Umbelliferae).

umbelulă: Umbelă secundară din vârful axelor secundare ale unei umbele compuse (ex. la morcov - Daucus carota).

umbilicat: Vezi ombilicat

umbo (umbon): Protuberanță în formă de mamelon (ex. în centrul solzilor unui con).

umbonat: Cu mici proeminențe mameliforme (ex. tulpina unor cactuși).

umbraticol: Despre plante – care crește în locuri umbroase.

umbrofil: Vezi ombrofil

umbrofob: Vezi ombrofob

uncinat: În formă de cârlig de undiță, cu vârful recurbat.

undulat: Vezi ondulat

undulipodiu: Flagel sau cil la o celulă eucariotă.

unguiculat (ungulat): Prevăzut cu unguiculă; îngustat la bază în formă de gheară.

unguiculă: Partea inferioară, îngustată în formă de gheară la unele petale (ex. la micșunele-ruginite - Cheiranthus cheiri).

uniaxial: 1. Cu o singură axă; haplocaul; (= monoaxial) 2. Despre axul unor alge pluricelulare – care constă dintr-un singur șir de celule.

unicapsular: Despre fructe – care constă dintr-o singură capsulă; despre plante – al cărui fruct e format dintr-o singură capsulă.

unicarpelar: Vezi monocarpelar

unicaul: Cu o singură tulpină.

unicelular: Format dintr-o singură celulă; (= monocelular); v. și multicelular

unicostat: Cu o singură coastă longitudinală.

unicuspid (unicuspidat): Despre structuri anatomice sau organele unor plante – cu un singur vârf; v. și cuspidat

unifacial: Vezi monofacial

unifer: Despre plante – care înflorește și produce fructe o dată pe an; v. și bifer

uniflagelat: Vezi monoflagelat

uniflor: Despre plante – care are, care face o singură floare; (= soliflor)

unifoliat: Despre plante – care are o singură frunză (ex. Streptocarpus confusus); (= monofil)

unijugat: Despre frunze compuse – cu o singură pereche de foliole.

unilabiat: Cu un singur labiu.

unilateral: Îndreptat sau situat într-o singură parte.

unilocular: Despre ovare și fructe – cu o singură lojă (ex. la Viola odorata).

uninerv (uninervat): Cu o singură nervură (ex. frunza la conifere); v. și multinerv

uninucleat: Cu un singur nucleu (ex. celulă); (= monocariotic, mononucleat)

uniovulat (uniovular): Despre ovare – cu un singur ovul.

unipar: Cimă ~ – vezi monohaziu

uniparipenat: Despre frunze penate – cu foliolele dispuse de-a lungul unui pețiol comun.

unipetal: Vezi monopetal

unipolar: Care are un singur pol; cu creștere numai într-o singură direcție (ex. alge); v. și bipolar

uniseminal: Vezi monosperm

unisepal: Vezi monosepal

uniseptat: Cu un singur perete despărțitor.

uniserat: Simplu serat.

uniseriat: 1. Cu un singur ciclu de părți (ex. androceu); (= monociclic) 2. Despre trihomi – formați dintr-un singur șir vertical de celule. 3. Despre raze medulare – compusă dintr-un singur șir vertical de celule. – v. și multiseriat

unisexuat (unisexual): Despre flori, plante – care conține numai organele unui singur sex (androceu sau gineceu) (ex. la stejar - Quercus robur); (= diclin, imperfect, monogam); v. și bisexuat

unispecific: Vezi monospecific

unistomal: Tip de micropil delimitat de un singur tegument (la un ovul unitegminat).

unistratificat: Format dintr-un singur strat (ex. țesut); (= monostratificat); v. și pluristratificat

unitegminat: Despre ovul – cu un singur integument (ex. la specii de Asteridae); v. și bitegminat

uniteguminat: Despre semințe – care are tegumentul nediferențiat în testă și tegmen, caracteristic plantelor cu fructe uscate, indehiscente (ex. la piciorul-cocoșului - Ranunculus acris).

unitunicat: Despre asce – care are un singur perete; v. și bitunicat

urcător: Despre plante, tulpini – care se agață, se urcă pe un suport; (= agățător, scandent); v. și volubil

urceol: Organ în formă de urcior mic (ex. utricula la rogoz - Carex).

urceolat: În formă de urcior (ex. corola la afin - Vaccinium myrtillus).


Corolă urceolată la ruginare (Andromeda polifolia)
sursă: Wikipedia

urechiușă: Vezi auricul

uredinie: Vezi uredosor

uredinofloră: Micoflora alcătuită din uredinale.

uredopustulă (urediniopustulă): Pustulă care conțin uredospori, de obicei pe fața inferioară a frunzelor infectate, la unele ciuperci parazite (Pucciniales).

uredosor (urediniosor): Structură în care sunt produși uredospori la unele ciuperci parazite (Pucciniales); (= uredinie)

uredospor (urediniospor): Spor asexuat, binucleat, de vară, de culoare gălbuie sau brun-roșcată, la unele ciuperci parazite (Pucciniales).

uredostadiu (urediniostadiu): Stadiu în ciclul de viață la ciupercile parazite din ordinul Pucciniales în care sunt produși uredospori.

urmă foliară: Porțiunea dintr-un fascicul conducător cuprinsă între cilindrul central și baza frunzei; v. și lacună foliară

urnă: 1. Parte a capsulei care poartă sporii la mușchi. 2. Vezi ascidie

ursină: Vezi druză

urticant: Despre peri – peri unicelulari, neramificați, îngroșați la bază și ascuțiți la vârf cu rol de apărare a plantei împotriva animalelor fitofage (ex. la urzică - Urtica dioica); v. și vezicant

uscat: Despre plante, frunze, flori etc. – fără sevă; mort; veștejit, ofilit.

utricular: În formă de utriculă, de sac.

utriculat: Prevăzut cu utricul.

utriculă: 1. Fruct de tip achenă, mic, umflat, cu aspect de bășică (ex. la lobodă - Atriplex). 2. Structură apendiculară în formă de sac (ex. la frunzele submerse de otrățel - Utricularia vulgaris).Comentarii, adăugiri sau sugestii pot fi trimise la: tavilis@yahoo.com

Pagină realizată și întreținută de Dr. Octavian Laiu


Copyright © 2002-2023 | Octavian Laiu