ABCDEFGHIÎJKLMNOPRSȘTȚUVWXYZ
I

iadar (jadar): Pajiști subpolare în Islanda.

iailă: Platouri cu pășuni în Munții Crimeii.

iarbă: Nume generic dat plantelor erbacee, anuale sau perene, cu părțile aeriene verzi, subțiri și mlădioase, folosite pentru hrana animalelor sau în scop ornamental.

iarovizare: Vezi vernalizare

iconotip: Reprezentarea exemplarului tip al unui taxon printr-un desen sau o fotografie.

icosandru: Despre flori – cu 20 de stamine (ex. la Rosaceae).

idioblast: Celulă vegetală, izolată, fără clorofilă, diferită de celulele învecinate și care poate conține uleiuri, gume, calciu sau alte produse.

idioblat: Celulă cu formă, conținut și funcție deosebită de ale celulelor din vecinătate (ex. celulă secretoare de oxalat de calciu în frunza de ghiocel - Galanthus nivalis).

idiobotanică: Ramură a botanicii care studiază plantele considerate individual și izolat, și nu în fitocenoze.

idiogamie: Termen puțin folosit desemnând autopolenizarea cu subtipurile ei, autogamia și geitonogamia.

idiotip: Totalitatea factorilor genetici ai unui individ.

idiotop: Biocor al unui individ vegetal sau animal.

ienuperet: Desișuri de ienupăr (Juniperus communis).

ierbar (herbar): Colecție de plante uscate și presate; catalog, mapă conținând astfel de plante.

ierborizare (erborizare, herborizare): Operația de colectare a diferitelor plante pentru studiu; (= botanizare)

ierbos: 1. Despre plante – erbacee. 2. Acoperit cu iarbă, bogat în iarbă.

igapo: Pădure ecuatorială, deasă, din câmpia Amazonului, mereu inundată.

ihtiocor (ihtiochor): Despre plante – ale cărei semințe sunt răspândite cu ajutorul peștilor (ex. Ficus insipida).

ihtiocorie (ihtiochorie): Tip de zoocorie în care diseminarea semințelor se face cu ajutorul peștilor.

imaș: Teren necultivat pe care crește iarbă, folosit pentru pășunat; izlaz, pășune.

imatur: Nematur, necopt, crud.

imbibiție: Îmbibarea cu apă a unor celule sau țesuturi vegetale ducând la creșterea lor în greutate și volum (ex. imbibiția pereților laterali ai vaselor lemnoase impregnați cu lignină permite menținerea neîntreruptă a coloanei de apă din aceste vase).

imbricat: Suprapus parțial ca țiglele sau solzii de pește.

imortelă: Despre plante, flori – care își păstrează proprietățile decorative și după ce a fost culeasă: nu se ofilește, nu își pierde strălucirea culorilor, nu i se scutură petalele (ex. floare de pai - Helichrysum bracteatum).

imparipenat: Despre frunze compuse – care prezintă perechi de frunzulițe de o parte și de alta a unui ax comun, iar în vârf o frunzuliță nepereche (ex. frunza de salcâm - Robinia pseudacacea); v. și paripenat

imperfect: 1. Despre flori – unisexuată, care conține doar organele unui sex (androceu sau gineceu); v. și incomplet 2. Despre ciuperci – care nu are decât un stadiu asexuat cunoscut în ciclul de viață; (= anamorf)

imunitate: Capacitatea unui organism de a rezista bolilor, în special celor infecțioase.

incizie: Crestătură în coaja unui arbore.

incizură: Mică adâncitură pe suprafața unei structuri anatomice (ex. frunză).

incluziuni ergastice: Substanțe organice sau minerale produse de celula vegetală vie, care rămân în citoplasmă sub formă de corpusculi vizibili la microscop (ex. cristale de calciu sau siliciu).

incomplet: Despre flori – căreia îi lipsește una sau mai multe din părțile florale esențiale sau accesorii: stamine (androceu), carpele (gineceu), petale (corolă) sau sepale (caliciu); v. și complet, imperfect

incubație: Perioada cuprinsă între contaminarea unei plante cu un agent patogen și apariția primelor simptome ale bolii.

incumbent: Despre organele unor plante – culcat pe un alt organ fără să concrească cu acesta (ex. cotiledoane cu marginile dorsale paralele cu radicula la traista-ciobanului - Capsella bursa-pastoris); v. și acumbent

incurbat: Curbat spre interior (ex. spini, stamine).

indefinit: Cu creștere nedeterminată (ex. ramificație monopodială sau axa unei inflorescențe).

indehiscent: Despre fructe sau corpuri fructifere – care nu se deschide spontan la maturitate pentru a elibera semințele sau sporii; v. și dehiscent

indehiscență: Caracteristica fructelor indehiscente.

indicator: Despre plante – caracteristic pentru un anumit tip de sol sau de apă, indicând prezența unor elemente organice sau anorganice pe care acestea le conțin (ex. rostopasca - Chelidonium majus indică un sol bogat în azot); (= fitoindicator)

indice foliar: Suprafața totală a frunzișului unui individ sau a unei culturi, raportată la unitatea de suprafață a terenului ocupat.

indice stomatic: Raportul dintre numărul de stomate și celulele epidermice pe o unitate de suprafață (1 mm2) a unei epiderme foliare.

indigen: Despre plante – care crește în propria țară.

inducție florală: Activarea genelor înfloririi, indusă de un factor de mediu (ex. temperatură, fotoperioadă).

indument: Strat de peri de pe suprafața unui organ sau a unei plante.

induplicat: Despre frunze, petale, sepale – cu marginile brusc îndoite spre interior.

indurat: Întărit, devenit dur.

indurescent: Compact, rezistent, dur.

industrial: Despre plante – din care se extrag anumite produse industriale (ex. ulei, fibre).

induvie: Parte a florii persistentă și după polenizare și care protejează baza fructului (ex. caliciul la spanac-sălbatic - Chenopodium, cupula la stejar - Quercus).

induziat: Prevăzut cu induzie.

induzie: Înveliș membranos protector al sporangiilor de pe frondele unor ferigi.

inechilateral: Cu laturile inegale (ex. frunză).

inel: Fiecare din zonele inelare concentrice care se observă într-o secțiune transversală făcută în tulpina sau rădăcina plantelor lemnoase și care indică vârsta acestora și creșterea lor în grosime.


Inele de creștere la Pinus taeda
sursă: Wikipedia

inelaj: Operația de fixare a unor inele cleioase pe trunchiul arborilor pentru a-i feri de insecte.

inelare: Vezi secuire

inerm: Despre plante – fără spini sau vârf înțepător.

infecție: Pătrunderea și dezvoltarea unui agent patogen (virus, bacterie, ciupercă ș.a.) într-o plantă.

infer: Despre ovar – cu poziție inferioară, situat dedesubtul punctelor de inserție ale sepalelor, petalelor sau staminelor, fiind complet afundat în concavitatea receptaculului cu care concrește. Corespunde florii epigine (v.). Ex. la prun - Prunus domestica.


Ovar infer (schemă)
sursă: Wikipedia

infertil: Vezi steril

infestație: Pătrunderea unor insecte dăunătoare în cereale și în produsele rezultate din prelucrarea acestora, provocând degradarea produselor.

infield: Zonă agricolă, cultivată regulat din jurul așezărilor mici în Europa Occidentală; v. și outfield

inflorescență: Totalitatea florilor grupate pe o axă comună.

infraapical: Vezi subapical

infraaxilar: Situat sub axila unei frunze (ex. stipelă); (= subaxilar); v. și supraaxilar

infrafoliar: Care se află dedesubtul frunzelor (ex. inflorescență infrafoliară la palmierul Hyophorbe sp.); v. și interfoliar, suprafoliar

infraspecific: Despre taxoni – mai mic decât specia (ex. subspecie, varietate, formă etc.); (= subspecific)

infrutescență (infructescență): Grupare de fructe la un loc care au rezultat dintr-o inflorescență.

infundibuliform: În formă de pâlnie (ex. corola la petunie - Petunia).


Periant infundibuliform la Ipomoea indica
sursă: Wikipedia

infuzie: Soluție apoasă obținută dintr-o plantă prin opărire cu un lichid fiert în clocote, în scopul extragerii principiilor active pe care le conține.

inhibitor: Substanță naturală sau sintetică care încetinește sau oprește creșterea plantelor; v. și regulator, stimulator

inima lemnului: Vezi duramen

inimă: Partea din interior a unei plante, a unei legume, a unui fruct; miez.

inimă roșie: Duramen fals format în trunchiul de fag (Fagus sylvatica).

iniște: Teren cultivat cu in (Linum usitatissimum); cultură de in.

inițiere florală: Ansamblul transformărilor morfologice pe care le suferă meristemul vegetativ în cursul transformării sale în floare sau inflorescență.

inocul: Celule, bacterii sau spori introduse într-un mediu de cultură pentru a produce o cultură celulară.

inoculare: Introducerea unor bacterii sau celule vegetale într-un mediu nutritiv pentru a forma o cultură nouă.

insecticid vegetal: Substanță organică vegetală care are omoară insectele (ex. piretrina din piretru - Chrysanthemum cinerariifolium).

insectivor: Despre plante – care prinde și digeră insecte; v. și carnivor

inserție: Mod sau punct de fixare a unui organ pe un altul.

insolație: Stare patologică a plantelor cauzată de excesul de lumină sau de căldură solară manifestată prin pete discolore pe frunze; (= helioză); v. și opărire

instalare: Perioadă necesară plantelor pentru se acomoda și a deveni autonome sau cvasi-autonome în cadrul spațiului unde au fost plantate; v. și acomodare

instaminat: Vezi anandru

insulă plutitoare: Formație compactă de rădăcini și ramuri rupte, care plutește pe un curs de apă; v. și plaur

integument: Învelișul extern al ovulului din care provine tegumentul seminței.

intensiv: Despre culturi, agricultură – sistem de cultivare a pământului prin aplicarea căruia se obține o mare producție pe o suprafață de teren; v. și extensiv

interaxilar: Situat între două axile.

intercalar: Care se inseră printre altele, în special: A. Cultură intercalară – cultura unei plante timpurii printre rândurile de plante târzii ale unei alte culturi. B. Meristem intercalar – meristem situat în masa unor țesuturi permanente, precursor al țesuturilor conducătoare. C. Inflorescență intercalară – inflorescență situată la nivelul unui internod sau inflorescență inițial terminală, dar al cărei apex a continuat ulterior creșterea vegetativă.

intercelular: Care se află sau se petrece între celulele unui țesut (ex. spațiu).

intercutis: Vezi exodermă

interfascicular: Aflat între fasciculele conducătoare (ex. cambiu).

interfecunditate: Posibilitatea de încrucișări viabile între două specii înrudite, descendenții hibrizi rămânând ei înșiși fertili.

interfertil: Despre perechi de soiuri – care se pot poleniza și fecunda reciproc; v. și intersteril

interfoliar: Care se află printre frunze (ex. inflorescență interfoliară la palmierul Butia sp.); v. și infrafoliar, suprafoliar

intergeneric: Care se produce între genuri diferite (ex. hibridizare); v. și intrageneric

internod: Porțiune a tulpinii unor plante cuprinsă între două noduri (ex. la Poaceae).

interpețiolar: Situat între pețiolurile a două frunze opuse (ex. stipelă, mugure); v. și intrapețiolar

interspecific: Care are loc între specii diferite.

intersteril: Despre perechi de soiuri – care nu se polenizează și fecundează reciproc; v. și interfertil

interxilar: Aflat între coloane de țesut lemnos (ex. floem).

intină: Membrana internă a granulului de polen; (= endospor)

intracelular: Care se află sau se petrece în interiorul unei celule; v. și extracelular

intraepidermic: Aflat în interiorul stratului extern de celule epidermice ale unui organ vegetal (ex. ciuperci parazite).

intrafascicular: Care se află în interiorul unui fascicul conducător; v. și interfascicular, perifascicular

intrafloral: Aflat înăuntrul sau în cadrul florii (ex. nectarii); (= nupțial)

intrageneric: Care se produce între membrii aceluiași gen (ex. hibridizare); v. și intergeneric

intramugural: Care este situat sau se petrece în interiorul mugurelui (ex. inducția florală); v. și extramugural

intrapețiolar: Situat între pețiol și tulpină (ex. stipelă, mugure); v. și interpețiolar

intraspecific: Care are loc în cadrul aceleiași specii.

intrastaminal: Situat între staminele unei flori (ex. disc nectarifer).

intrastelar: Care se află sau e format în interiorul stelului; v. și extrastelar

intravaginal: Situat în interiorul tecii frunzei; v. și extravaginal

intrors: Despre antere – cu sacii polinici orientați spre interiorul florii (ex. la izmă - Mentha); v. și extrors, latrors

intususcepțiune: Creșterea pereților celulari prin adăugarea de nou material în cadrul peretelui deja constituit; v. și apoziție

inundofil: Despre plante – care rezistă la inundații de mare amploare și de lungă durată.

invaginație: Formarea unei teci sau a unei depresiuni concave prin întoarcere a unei porțiuni de organ sau de țesut spre interior.

invaziv: Despre plante – care se răspândește exagerat, în urma creșterii numărului indivizilor, stânjenind sau împiedicând dezvoltarea altor specii (ex. liane, buruieni).

involt (învolt): Despre flori – cu petale numeroase, bogate și dese; (= bătut)

involucel: Involucru mai mic care protejează fiecare umbelulă (ex. la morcov - Daucus carota).

involucrat: Prevăzut cu involucru.

involucru: 1. Ansamblul bracteelor care protejează o inflorescență tânără (ex. umbela la leurdă - Allium ursinum). 2. Lamă care învelește pălăria tânără a unor ciuperci, înainte ca aceasta să iasă din pământ.

involut: Despre frunze, petale, prefoliație – cu marginile răsucite independent una de alta spre fața superioară (ex. prefoliația la păr - Pyrus communis); v. și revolut, convolut

involuție: Modificare regresivă a unui organ sau a unui organism.

istm: Zona de conexiune a două semicelule la unele alge verzi (Desmidaceae).

izlaz: Loc sau câmp nelucrat, pe care crește iarba, folosit ca pășune; imaș, pășune.

izobilateral: Care poate fi divizat în două jumătăți egale de-a lungul a două planuri diferite (ex. frunză).

izocarp (izocarpic): Vezi izogin

izociclic: Despre flori – cu verticile uniforme sau cu număr egal de piese în fiecare verticil; (= euciclic, homociclic); v. și heterociclic

izodiametric: Cu diametru relativ constant (ex. celulă).

izofacial: Vezi ecvifacial

izofil: Vezi homofil

izofilie: Vezi homofilie

izoflavone: Pigmenți vegetali galbeni derivați de la 3-fenil-benzopironă; v. și flavone

izogam: Despre plante, specii – care prezintă izogamie; v. și anizogam

izogamet: Fiecare dintre gameții cu formă și mărime similare, dar având sexe diferite (notate de obicei cu + și -). Întâlniți la unele alge și ciuperci; (= homogamet); v. și anizogamie

izogametangiogamie: Gametangiogamie între gametangii cu gameți identici la unele ciuperci (ex. Mucoraceae); v. și anizogametangiogamie

izogametic: Cu gameți de sex diferit, dar similari ca aspect morfologic; v. și heterogametic

izogamie: Fuziunea a doi gameți cu formă și mărime similare. Întâlnită la unele alge și fungi; v. și anizogamie

izogen (izogenetic): 1. Cu origine comună. 2. Având același genotip.

izogin: Despre flori – cu carpelele în număr egal cu cel al sepalelor; (= izocarp); v. și anizogin

izokont: Despre celule – cu flagelii de lungimi egale (ex. clorofite); v. și anizokont

izolare: Imposibilitatea parțială sau totală a schimbului de gene între populații sau specii de plante datorită unor factori geografici, ecologici, morfologici, fiziologici etc.

izolare geografică: Separarea unei populații de plante, prin bariere naturale în teritorii limitate, și care în timp poate evolua către o nouă specie.

izolateral: Cu ambele laturi având dimensiuni, consistență sau culoare identică (ex. frunză).

izomer: Cu un număr egal de elemente analoage (ex. flori cu un număr egal de segmente în fiecare înveliș floral la Geraniaceae, Liliaceae); v. și heteromer

izomerie: Egalitatea segmentelor analoage ale organelor aceleiași specii; v. și heteromerie

izomorf: Având aceeași formă (ex. organe vegetale, generațiile din ciclul de viață al unei plante); v. și heteromorf

izomorfie: Asemănare de formă și mărime (ex. frunzele unei plante); v. și heteromorfie

izomorfoză: Regenerarea unui organ vegetal în forma inițială; v. și heteromorfoză

izopetal: Cu petalele egale; v. și homopetal, anizopetal

izospor: Vezi homospor

izosporie: Vezi homosporie

izostih: Despre dispoziția foliară verticilată – în care frunzele verticilelor succesive se suprapun.

izostil: Vezi homostil

isotip: Exemplar vegetal care este sau care se crede că este un duplicat al holotipului.

izotom (izotomic): Care prezintă izotomie.

izotomie: Ramificație în două sau mai multe ramuri de diametru egal.Comentarii, adăugiri sau sugestii pot fi trimise la: tavilis@yahoo.com

Pagină realizată și întreținută de Dr. Octavian Laiu


Copyright © 2002-2018 | Octavian Laiu