ABCDEFGHIÎJKLMNOPRSȘTȚUVWXYZ
I

iadar (jadar): Pajiști subpolare în Islanda.

iailă: Platouri cu pășuni în Munții Crimeii.

iarbă: Nume generic dat plantelor erbacee, anuale sau perene, cu părțile aeriene verzi, subțiri și mlădioase, folosite pentru hrana animalelor sau în scop ornamental.

iarovizare: Vezi vernalizare

iconotip: Reprezentarea exemplarului tip al unui taxon printr-un desen sau o fotografie.

icosandru: Despre flori – cu 20 de stamine (ex. la Rosaceae).

idioblast: Celulă vegetală, izolată, fără clorofilă, diferită de celulele învecinate și care poate conține uleiuri, gume, calciu sau alte produse.

idioblat: Celulă cu formă, conținut și funcție deosebită de ale celulelor din vecinătate (ex. celulă secretoare de oxalat de calciu în frunza de ghiocel - Galanthus nivalis).

idiobotanică: Ramură a botanicii care studiază plantele considerate individual și izolat, și nu în fitocenoze.

idiogamie: Termen puțin folosit desemnând autopolenizarea cu subtipurile ei, autogamia și geitonogamia.

idiotip: Totalitatea factorilor genetici ai unui individ.

idiotop: Biocor al unui individ vegetal sau animal.

ienuperet: Desișuri de ienupăr (Juniperus communis).

ierbar (herbar): Colecție de plante uscate și presate; catalog, mapă conținând astfel de plante.

ierborizare (erborizare, herborizare): Operația de colectare a diferitelor plante pentru studiu; (= botanizare)

ierbos: 1. Despre plante – erbacee. 2. Acoperit cu iarbă, bogat în iarbă.

igapo: Pădure ecuatorială, deasă, din câmpia Amazonului, mereu inundată.

ihtiocor (ihtiochor): Despre plante – ale cărei semințe sunt răspândite cu ajutorul peștilor (ex. Ficus insipida).

ihtiocorie (ihtiochorie): Tip de zoocorie în care diseminarea semințelor se face cu ajutorul peștilor.

imaș: Teren necultivat pe care crește iarbă, folosit pentru pășunat; izlaz, pășune.

imatur: Nematur, necopt, crud.

imbibiție: Îmbibarea cu apă a unor celule sau țesuturi vegetale ducând la creșterea lor în greutate și volum (ex. imbibiția pereților laterali ai vaselor lemnoase impregnați cu lignină permite menținerea neîntreruptă a coloanei de apă din aceste vase).

imbricat: Suprapus parțial ca țiglele sau solzii de pește.

imortelă: Despre plante, flori – care își păstrează proprietățile decorative și după ce a fost culeasă: nu se ofilește, nu își pierde strălucirea culorilor, nu i se scutură petalele (ex. floare de pai - Helichrysum bracteatum).

imparipenat: Despre frunze compuse – care prezintă perechi de frunzulițe de o parte și de alta a unui ax comun, iar în vârf o frunzuliță nepereche (ex. frunza de salcâm - Robinia pseudacacea); v. și paripenat

imperfect: 1. Despre flori – unisexuată, care conține doar organele unui sex (androceu sau gineceu); v. și incomplet 2. Despre ciuperci – care nu are decât un stadiu asexuat cunoscut în ciclul de viață; (= anamorf)

imunitate: Capacitatea unui organism de a rezista bolilor, în special celor infecțioase.

imunologie vegetală: Vezi fitoimunologie

incizie: Crestătură în coaja unui arbore.

incizură: Mică adâncitură pe suprafața unei structuri anatomice (ex. frunză).

incluziuni ergastice: Substanțe organice sau minerale produse de celula vegetală vie, care rămân în citoplasmă sub formă de corpusculi vizibili la microscop (ex. cristale de calciu sau siliciu).

incomplet: Despre flori – căreia îi lipsește una sau mai multe din părțile florale esențiale sau accesorii: stamine (androceu), carpele (gineceu), petale (corolă) sau sepale (caliciu); v. și complet, imperfect

incubație: Perioada cuprinsă între contaminarea unei plante cu un agent patogen și apariția primelor simptome ale bolii.

incumbent: Despre organele unor plante – culcat pe un alt organ fără să concrească cu acesta (ex. cotiledoane cu marginile dorsale paralele cu radicula la traista-ciobanului - Capsella bursa-pastoris); v. și acumbent

incurbat: Curbat spre interior (ex. spini, stamine).

indefinit: Cu creștere nedeterminată (ex. ramificație monopodială sau axa unei inflorescențe).

indehiscent: Despre fructe sau corpuri fructifere – care nu se deschide spontan la maturitate pentru a elibera semințele sau sporii; v. și dehiscent

indehiscență: Caracteristica fructelor indehiscente.

indicator: Despre plante – caracteristic pentru un anumit tip de sol sau de apă, indicând prezența unor elemente organice sau anorganice pe care acestea le conțin (ex. rostopasca - Chelidonium majus indică un sol bogat în azot); (= fitoindicator)

indice foliar: Suprafața totală a frunzișului unui individ sau a unei culturi, raportată la unitatea de suprafață a terenului ocupat.

indice stomatic: Raportul dintre numărul de stomate și celulele epidermice pe o unitate de suprafață (1 mm2) a unei epiderme foliare.

indigen: Despre plante – care crește în propria țară.

inducție florală: Activarea genelor înfloririi, indusă de un factor de mediu (ex. temperatură, fotoperioadă).

indument: Strat de peri de pe suprafața unui organ sau a unei plante.

induplicat: Despre frunze, petale, sepale – cu marginile brusc îndoite spre interior.

indurat: Întărit, devenit dur.

indurescent: Compact, rezistent, dur.

industrial: Despre plante – din care se extrag anumite produse industriale (ex. ulei, fibre).

induvie: Parte a florii persistentă și după polenizare și care protejează baza fructului (ex. caliciul la spanac-sălbatic - Chenopodium, cupula la stejar - Quercus).

induziat: Prevăzut cu induzie.

induzie: Înveliș membranos protector al sporangiilor de pe frondele unor ferigi.

inechilateral: Cu laturile inegale (ex. frunză).

inel: Fiecare din zonele inelare concentrice care se observă într-o secțiune transversală făcută în tulpina sau rădăcina plantelor lemnoase și care indică vârsta acestora și creșterea lor în grosime.


Inele de creștere la Pinus taeda
sursă: Wikipedia

inelaj: Operația de fixare a unor inele cleioase pe trunchiul arborilor pentru a-i feri de insecte.

inelare: Vezi secuire

inerm: Despre plante – fără spini sau vârf înțepător.

infecție: Pătrunderea și dezvoltarea unui agent patogen (virus, bacterie, ciupercă ș.a.) într-o plantă.

infer: Despre ovar – cu poziție inferioară, situat dedesubtul punctelor de inserție ale sepalelor, petalelor sau staminelor, fiind complet afundat în concavitatea receptaculului cu care concrește. Corespunde florii epigine (v.). Ex. la prun - Prunus domestica.


Ovar infer (schemă)
sursă: Wikipedia

infertil: Vezi steril

infestație: Pătrunderea unor insecte dăunătoare în cereale și în produsele rezultate din prelucrarea acestora, provocând degradarea produselor.

infield: Zonă agricolă, cultivată regulat din jurul așezărilor mici în Europa Occidentală; v. și outfield

inflorescență: Totalitatea florilor grupate pe o axă comună.

infraapical: Vezi subapical

infraaxilar: Situat sub axila unei frunze (ex. stipelă); (= subaxilar); v. și supraaxilar

infrafoliar: Care se află dedesubtul frunzelor (ex. inflorescență infrafoliară la palmierul Hyophorbe sp.); v. și interfoliar, suprafoliar

infraspecific: Despre taxoni – mai mic decât specia (ex. subspecie, varietate, formă etc.); (= subspecific)

infrutescență (infructescență): Grupare de fructe la un loc care au rezultat dintr-o inflorescență.

infundibuliform: În formă de pâlnie (ex. corola la petunie - Petunia).


Periant infundibuliform la Ipomoea indica
sursă: Wikipedia

infuzie: Soluție apoasă obținută dintr-o plantă prin opărire cu un lichid fiert în clocote, în scopul extragerii principiilor active pe care le conține.

inhibitor: Substanță naturală sau sintetică care încetinește sau oprește creșterea plantelor; v. și regulator, stimulator

inima lemnului: Vezi duramen

inimă: Partea din interior a unei plante, a unei legume, a unui fruct; miez.

inimă roșie: Duramen fals format în trunchiul de fag (Fagus sylvatica).

iniște: Teren cultivat cu in (Linum usitatissimum); cultură de in.

inițiere florală: Ansamblul transformărilor morfologice pe care le suferă meristemul vegetativ în cursul transformării sale în floare sau inflorescență.

inocul: Celule, bacterii sau spori introduse într-un mediu de cultură pentru a produce o cultură celulară.

inoculare: Introducerea unor bacterii sau celule vegetale într-un mediu nutritiv pentru a forma o cultură nouă.

inosculație: Fenomen natural prin care trunchiurile, ramurile sau rădăcinile a doi arbori se unesc și cresc împreună.

insecticid vegetal: Substanță organică vegetală care are omoară insectele (ex. piretrina din piretru - Chrysanthemum cinerariifolium).

insectivor: Despre plante – care prinde și digeră insecte; v. și carnivor

inserție: Mod sau punct de fixare a unui organ pe un altul.

insolație: Stare patologică a plantelor cauzată de excesul de lumină sau de căldură solară manifestată prin pete discolore pe frunze; (= helioză); v. și opărire

instalare: Perioadă necesară plantelor pentru se acomoda și a deveni autonome sau cvasi-autonome în cadrul spațiului unde au fost plantate; v. și acomodare

instaminat: Vezi anandru

insulă plutitoare: Formație compactă de rădăcini și ramuri rupte, care plutește pe un curs de apă; v. și plaur

integument: Învelișul extern al ovulului din care provine tegumentul seminței.

intensiv: Despre culturi, agricultură – sistem de cultivare a pământului prin aplicarea căruia se obține o mare producție pe o suprafață de teren; v. și extensiv

interaxilar: Situat între două axile.

intercalar: Care se inseră printre altele, în special: A. Cultură intercalară – cultura unei plante timpurii printre rândurile de plante târzii ale unei alte culturi. B. Meristem intercalar – meristem situat în masa unor țesuturi permanente, precursor al țesuturilor conducătoare. C. Inflorescență intercalară – inflorescență situată la nivelul unui internod sau inflorescență inițial terminală, dar al cărei apex a continuat ulterior creșterea vegetativă.

intercelular: Care se află sau se petrece între celulele unui țesut (ex. spațiu).

intercutis: Vezi exodermă

interfascicular: Aflat între fasciculele conducătoare (ex. cambiu).

interfecunditate: Posibilitatea de încrucișări viabile între două specii înrudite, descendenții hibrizi rămânând ei înșiși fertili.

interfertil: Despre perechi de soiuri – care se pot poleniza și fecunda reciproc; v. și intersteril

interfoliar: Care se află printre frunze (ex. inflorescență interfoliară la palmierul Butia sp.); v. și infrafoliar, suprafoliar

intergeneric: Care se produce între genuri diferite (ex. hibridizare); v. și intrageneric

internervurian: Situat sau produs între nervurile unei frunze.

internod: Porțiune a tulpinii unor plante cuprinsă între două noduri (ex. la Poaceae).

interpețiolar: Situat între pețiolurile a două frunze opuse (ex. stipelă, mugure); v. și intrapețiolar

interspecific: Care are loc între specii diferite.

intersteril: Despre perechi de soiuri – care nu se polenizează și fecundează reciproc; v. și interfertil

interxilar: Aflat între coloane de țesut lemnos (ex. floem).

intină: Membrana internă a granulului de polen; (= endospor)

intracelular: Care se află sau se petrece în interiorul unei celule; v. și extracelular

intraepidermic: Aflat în interiorul stratului extern de celule epidermice ale unui organ vegetal (ex. ciuperci parazite).

intrafascicular: Care se află în interiorul unui fascicul conducător; v. și interfascicular, perifascicular

intrafloral: Aflat înăuntrul sau în cadrul florii (ex. nectarii); (= nupțial)

intrageneric: Care se produce între membrii aceluiași gen (ex. hibridizare); v. și intergeneric

intragenic: Despre plante – care a fost modificată prin inginerie genetică prin introducerea unor secvențe genetice specifice provenite de la aceeași specie sau de la specii foarte apropiate cu care se poate încrucișa în mod natural, rezultând gene hibride; v. și cisgenic, transgenic

intramatrical: Despre miceliul ciupercilor – care pătrunde și se dezvoltă în țesuturile plantelor atacate, fie în spațiul dintre celule (intercelular), fie în interiorul celulelor (intracelular); v. și extramatrical

intramugural: Care este situat sau se petrece în interiorul mugurelui (ex. inducția florală); v. și extramugural

intrapețiolar: Situat între pețiol și tulpină (ex. stipelă, mugure); v. și interpețiolar

intraspecific: Care are loc în cadrul aceleiași specii.

intrastaminal: Situat între staminele unei flori (ex. disc nectarifer).

intrastelar: Care se află sau e format în interiorul stelului; v. și extrastelar

intravaginal: Situat în interiorul tecii frunzei; v. și extravaginal

intrors: Despre antere – cu sacii polinici orientați spre interiorul florii (ex. la izmă - Mentha); v. și extrors, latrors

intususcepțiune: Creșterea pereților celulari prin adăugarea de nou material în cadrul peretelui deja constituit; v. și apoziție

inundofil: Despre plante – care rezistă la inundații de mare amploare și de lungă durată.

invaginație: Formarea unei teci sau a unei depresiuni concave prin întoarcere a unei porțiuni de organ sau de țesut spre interior.

invaziv: Despre plante – care se răspândește exagerat, în urma creșterii numărului indivizilor, stânjenind sau împiedicând dezvoltarea altor specii (ex. liane, buruieni).

involt (învolt): Despre flori – cu petale numeroase, bogate și dese; (= bătut)

involucel: Involucru mai mic care protejează fiecare umbelulă (ex. la morcov - Daucus carota).

involucrat: Prevăzut cu involucru.

involucru: 1. Ansamblul bracteelor care protejează o inflorescență tânără (ex. umbela la leurdă - Allium ursinum). 2. Lamă care învelește pălăria tânără a unor ciuperci, înainte ca aceasta să iasă din pământ.

involut: Despre frunze, petale, prefoliație – cu marginile răsucite independent una de alta spre fața superioară (ex. prefoliația la păr - Pyrus communis); v. și revolut, convolut

involuție: Modificare regresivă a unui organ sau a unui organism.

istm: Zona de conexiune a două semicelule la unele alge verzi (Desmidaceae).

izlaz: Loc sau câmp nelucrat, pe care crește iarba, folosit ca pășune; imaș, pășune.

izobilateral: Care poate fi divizat în două jumătăți egale de-a lungul a două planuri diferite (ex. frunză).

izocarp (izocarpic): Vezi izogin

izociclic: Despre flori – cu verticile uniforme sau cu număr egal de piese în fiecare verticil; (= euciclic, homociclic); v. și heterociclic

izodiametric: Cu diametru relativ constant (ex. celulă).

izofacial: Vezi ecvifacial

izofil: Vezi homofil

izofilie: Vezi homofilie

izoflavone: Pigmenți vegetali galbeni derivați de la 3-fenil-benzopironă; v. și flavone

izogam: Despre plante, specii – care prezintă izogamie; v. și anizogam

izogamet: Fiecare dintre gameții cu formă și mărime similare, dar având sexe diferite (notate de obicei cu + și -). Întâlniți la unele alge și ciuperci; (= homogamet); v. și anizogamie

izogametangiogamie: Gametangiogamie între gametangii cu gameți identici la unele ciuperci (ex. Mucoraceae); v. și anizogametangiogamie

izogametic: Cu gameți de sex diferit, dar similari ca aspect morfologic; v. și heterogametic

izogamie: Fuziunea a doi gameți cu formă și mărime similare. Întâlnită la unele alge și fungi; v. și anizogamie

izogen (izogenetic): 1. Cu origine comună. 2. Având același genotip.

izogin: Despre flori – cu carpelele în număr egal cu cel al sepalelor; (= izocarp); v. și anizogin

izokont: Despre celule – cu flagelii de lungimi egale (ex. clorofite); v. și anizokont

izolare: Imposibilitatea parțială sau totală a schimbului de gene între populații sau specii de plante datorită unor factori geografici, ecologici, morfologici, fiziologici etc.

izolare geografică: Separarea unei populații de plante, prin bariere naturale în teritorii limitate, și care în timp poate evolua către o nouă specie.

izolateral: Cu ambele laturi având dimensiuni, consistență sau culoare identică (ex. frunză).

izomer: Cu un număr egal de elemente analoage (ex. flori cu un număr egal de segmente în fiecare înveliș floral la Geraniaceae, Liliaceae); v. și heteromer

izomerie: Egalitatea segmentelor analoage ale organelor aceleiași specii; v. și heteromerie

izomorf: Având aceeași formă (ex. organe vegetale, generațiile din ciclul de viață al unei plante); v. și heteromorf

izomorfie: Asemănare de formă și mărime (ex. frunzele unei plante); v. și heteromorfie

izomorfoză: Regenerarea unui organ vegetal în forma inițială; v. și heteromorfoză

izopetal: Cu petalele egale; v. și homopetal, anizopetal

izospor: Vezi homospor

izosporie: Vezi homosporie

izostih: Despre dispoziția foliară verticilată – în care frunzele verticilelor succesive se suprapun.

izostil: Vezi homostil

isotip: Exemplar vegetal care este sau care se crede că este un duplicat al holotipului.

izotom (izotomic): Care prezintă izotomie.

izotomie: Ramificație în două sau mai multe ramuri de diametru egal.Comentarii, adăugiri sau sugestii pot fi trimise la: tavilis@yahoo.com

Pagină realizată și întreținută de Dr. Octavian Laiu


Copyright © 2002-2023 | Octavian Laiu