'
ABCDEFGHIÎJKLMNOPRSȘTȚUVWXYZ


Câteva dicționare de termeni botanici disponibile online:

În engleză:

Flora of Australia Glossary
Glossary of Plant Terms
Glossary of Botanical Terms
Botanical Glossary
Botanical Terms


În franceză:

Glossaire de botanique | FloraQuebeca


În italiană:

Glossario dei termini botanici


În spaniolă:

Glosario de términos Botánicos
Diccionario botanica y biologia

Comentarii, adăugiri sau sugestii pot fi trimise la: tavilis@yahoo.com

Pagină realizată și întreținută de Dr. Octavian Laiu


Copyright © 2002-2023 | Octavian Laiu