ABCDEFGHIÎJKLMNOPRSȘTȚUVWXYZ
Z

zaharide: Vezi glucide

zaharifer: Despre plante – care produce și din care se obține zahăr (ex. trestia-de-zahăr - Saccharum officinarum).

zaharoză: Dizaharid prezent în multe plante verzi format dintr-un rest de glucoză și unul de fructoză; (= sucroză)

zaharuri: Vezi glucide

zariște: Luminiș în pădure.

zarzavat: Denumirea generică pentru plantele cultivate în grădini și întrebuințate în alimentație; (= verdețuri)

zăbran: Termen regional pentru pădure, crâng.

zăvoi: Pădurice pe malul unei ape.

zigofită: Plantă care se reproduce prin zigospori.

zigofor: Fiecare din ramurile specializate de hife care poartă izogameți care se unesc pentru a forma un zigospor la zigomicete.

zigogenetic (zigogenic): Rezultat prin fecundație.

zigogeneză: Reproducere care se realizează prin formarea unui zigot.

zigomicete: Grup de ciuperci inferioare saprofite sau parazite care se înmulțesc asexuat prin sporangiospori și sexuat prin zigospori (încrengătura Zygomycota în unele clasificări).

zigomorf: Cu un singur plan de simetrie (ex. floarea de gura-leului - Antirrhinum majus).

zigospor: Zigot cu perete gros, rezistent, întâlnit la unele ciuperci (zigomicete) sau alge.

zigosporange: Sporange în care se formează și care conține zigospori la zigomicete.

zigot: Celulă diploidă care rezultă din contopirea unui gamet femel cu unul mascul și din care, prin diviziuni celulare succesive, se dezvoltă un nou organism diploid; (= celulă ou, ou)

zigotactism: Atracție între hifele de sex diferit pentru conjugare.

zigoten: Stadiu al profazei meiotice care urmează leptotenului și în care are loc împerecherea cromozomilor omologi.

zigotic: Referitor la zigot.

zigozoospor: Spor biflagelat, mobil, rezultat în urma gametogamiei izogame (contopirea a doi gameți de aceeași formă și dimensiune) la unele ciuperci inferioare (ex. la Olpidium brassicae, Synchytrium endobioticum)

zmeuriș (zmeuret): Loc unde cresc (mulți) zmeuri (Rubus idaeus).

zonal (zonat): 1. Etajat, stratificat (ex. vegetație zonală). 2. Marcat sau colorat cu zone sau inele circulare (ex. frunzele la Pelargonium zonale).

zonare: Lucrare prin care se delimitează zonele favorabile de cultură a plantelor agricole în funcție de cerințele acestora față de factorii de climă și de fertilitate a solurilor.

zonă: 1. Porțiune din suprafața vegetației cu anumite caractere omogene. 2. Suprafață denumită convențional după o plantă-tip.

zoobiotic: Despre paraziți vegetali – care crește pe animale.

zoocecidie: Cecidie cauzată de un parazit animal.

zoocenocit: Cenocit ciliat, cu mișcări libere la unele alge.

zoocor (zoochor): Despre plante – ale cărei semințe sunt răspândite cu ajutorul animalelor (ex. limba-boului - Cynoglossum).

zoocorie (zoochorie): Diseminarea semințelor cu ajutorul animalelor.

zoofil: Despre plante – care se polenizează cu ajutorul animalelor; (= zoogam)

zoofilie: Polenizare cu ajutorul animalelor; (= zoogamie)

zoofob: Despre plante – care prezintă unele adaptări (ghimpi, spini etc.) de apărare împotriva animalelor erbivore.

zoogam: Vezi zoofil

zoogamet: Vezi planogamet

zoogamie: Vezi zoofilie

zooglee: Aglomerare de bacterii într-o masă mucilaginoasă (ex. Zoogloea).

zoogonidie: Termen ieșit din uz pentru zoospor.

zoosferă: Zoospor biciliat la alge.

zoospor: Spor mobil, asexuat, flagelat, produs de unele alge, bacterii și ciuperci; (= mastigospor, planospor, zoogonidie)

zoosporange: Sporange în care se formează zoospori.

zoosporangiofor: Suportul zoosporangelui.

zooxantelă: Celulă algală sferică, aurie, de obicei o dinoflagelată, care trăiește în simbioză cu unele nevertebrate.

zveltețe: Vezi coeficient de zveltețeComentarii, adăugiri sau sugestii pot fi trimise la: tavilis@yahoo.com

Pagină realizată și întreținută de Dr. Octavian Laiu


Copyright © 2002-2023 | Octavian Laiu