ABCDEFGHIÎJKLMNOPRSȘTȚUVWXYZ
O

O: Vezi V

obconic: Vezi turbinat

obcordat: Cu aspectul unei inimi întoarse cu baza în sus (ex. frunza de măcrișul-iepurelui - Oxalis acetosella).


Frunze cu foliole obcordate de măcrișul-iepurelui (Oxalis acetosella)
sursă: Wikipedia

oarzăn: Termen regional – care se coace mai de timpuriu decât alt fruct din aceeași specie, văratic; care face fructe timpurii, văratice.

obdiplostemon: Despre androceu – cu staminele dispuse în două verticile (cicluri), cel interior alternând cu petalele, iar cel exterior fiind în fața petalelor (ex. la garoafă - Dianthus); v. și diplostemon

obimbricat: Invers imbricat, de sus în jos.

oblanceolat: Invers lanceolat (ex. frunză).

oblat: În formă de sferoid aplatizat la poli (ex. portocala); v. și prolat

obligat: Despre un organism – care este limitat la un anumit mod de viață (ex. un organism care nu poate trăi decât ca parazit); v. și facultativ

oblong: Mai mult lung decât lat, cu margini relativ paralele și vârfurile obtuze (ex. frunza la măcrișul-calului - Rumex obtusifolius).

obovat (oboval): Despre frunze, petale, sepale etc. – în formă aproximativ ovală, cu capătul mai îngust spre bază și lățimea cea mai mare în treimea superioară (ex. foliolele la trifoiaș - Trifolium campestre).

obturator: Țesut provenit din funicul sau placentă care servește la hrănirea și conducerea tubului polinic, astupând micropilul (ex. la Euphorbiaceae).

obtuz: Bont, teșit (ex. vârful frunzei de vâsc - Viscum album).

obvolut: Despre frunze, prefoliație – care se încalecă una pe alta, acoperindu-și reciproc câte o jumătate (ex. la jaleș - Salvia); (= semiecvitant); v. și ecvitant

oceanicultură: Vezi maricultură

oceanofită: Plantă care crește în apa oceanelor.

ocel: Celulă mare din epiderma frunzei specializată pentru receptarea luminii.

ocelat: Prevăzut cu macule inelare asemănătoare cu niște ochi.

oceloid: Structură subcelulară la unele dinoflagelate cu rol în receptarea luminii.

ochi: 1. Complex de muguri existent pe nod la vița-de-vie sau la subsuoara frunzelor unor plante. 2. Primordiu de lăstar care urmează a fi despărțit de ramura-altoi și altoit pe un portaltoi prin oculație.

ochreaceu: Vezi ohreaceu

ochreat: Vezi ohreat

ochree: Vezi ohree

ocluzie: Închiderea și vindecarea rănii unui arbore prin fomarea unei cicatrici.

ocol silvic: Unitate silvică administrativă, împărțită pe brigăzi și cantoane, prin care se organizează și se execută lucrările de cultură, de refacere, de protecție și de pază a pădurilor, ocrotirea și valorificarea vânatului și a peștelui din apele de munte.

ocrospor: Cu spori de culoare ocru.

octandru: Despre flori – cu opt stamine.

octant: Stadiul de 8 celule din dezvoltarea embrionului în urma diviziunii zigotului; v. și cuadrant

octarh: Despre stel – cu opt fascicule lemnoase (ex. în rădăcina de fag - Fagus sylvatica).

octogin: Despre flori – cu opt pistile.

octopetal: Despre flori, corolă – cu opt petale.

octoploid: Despre celule, țesuturi sau organisme – cu opt seturi de bază de cromozomi (8n); v. și poliploid

octosepal: Despre flori, caliciu – cu opt sepale.

octospor: Cu opt spori.

octostih: Despre dispoziția foliară – cu opt ortostihuri (ex. la dafin - Laurus nobilis).

oculație: Sistem de altoire printr-un mugure scos cu o porțiune de lemn și de coajă, care se introduce apoi sub coaja partaltoiului.

odraslă: Termen popular pentru ramură tânără, lăstar, mlădiță, vlăstar.

odrăslire: Creștere de mlădițe; înverzire, înmugurire.

oficinal: Despre plante – care se folosește la prepararea unor medicamente.

ofilire: Pierderea temporară sau definitivă a frăgezimii, veștejirea unei plante sau a unor părți ale plantei.

ogor: Bucată de pământ cultivată sau câmp semănat cu același fel de plante (de obicei cereale); lan.

ogradă: Termen regional pentru o grădină cu pomi fructiferi; livadă.

ohreaceu (ochreaceu): Asemănător cu ohreea.

ohreat (ochreat): Pevăzut cu ohree.

ohree (ochree): Cornet sau pâlnie membranoasă în jurul tulpinii formată din concreșterea stipelelor. Caracteristică pentru Polygonaceae.

oicofită: Plantă introdusă în mod voluntar de om în cultură din flora spontană a aceleiași regiuni.

oidie (oidium): 1. Spor asexuat la unele ciuperci (Erysiphales) care se formează prin fragmentarea unei hife. 2. Boală a plantelor, mai ales a viței-de-vie (Vitis vinifera), produsă de ciuperci din genul Oidium, manifestată prin pete cenușii-fumurii, făinoase, pe suprafața organelor verzi.

oleaginos: Despre plante și semințele lor – care conține ulei; din care se poate extrage ulei (ex. ricin - Ricinus communis); (= oleifer)

oleicultură: Cultura plantelor oleaginoase.

oleifer: 1. Care conține sau produce uleiuri eterice (ex. celule oleifere în frunza de dafin - Laurus nobilis). 2. Oleaginos.

oleoplast: Vezi elaioplast

oleosină: Proteină structurală întâlnită în oleozomii din celulele plantelor.

oleosperm: Cu semințe oleaginoase.

oleozom: Vezi sferozom

oligandru: Despre flori – cu stamine puține; v. și poliandru

oligant: Vezi pauciflor

oligocarp: 1. Despre flori – cu un număr mic de carpele. 2. Despre plante – cu fructe puține.

oligofag: Care parazitează câteva specii înrudite de plantă gazdă (ex. ciuperca Clasterosporium carpophilum parazitează pe sâmburoase); v. și monofag, polifag

oligofiletic: Despre un grup de organisme – care descinde din puține linii ancestrale separate; v. și monofiletic, polifiletic

oligofilic: Despre flori, plante – care este polenizată de câteva specii înrudite de animale polenizatoare; v. și monofilic, polifilic

oligofitic: Format din puține specii de plante; v. și monofitic, polifitic

oligofotic: Despre unele alge – care crește în medii cu luminozitate slabă (ex. unele alge brune și roșii); v. și eufotic

oligolectic: Vezi oligotropic

oligomer: Cu un număr mic de elemente constitutive (ex. verticil floral).

oligomezotrof: Despre plante – care crește pe soluri cu troficitate scăzută până la mijlocie (T = 30–50) (ex. Campanula abietina, Corallorhiza trifida, Deschampsia caespitosa, Melampyrum bihariense, Moneses uniflora, Polystichum lonchitis).

oligoriz: Despre plante – cu puține rădăcini (ex. la unele plante de mlaștini); v. și poliriz

oligosperm: Despre fructe – care conține puține semințe.

oligotaxie: Reducerea numărului de verticile florale.

oligotrof: Despre plante – care crește pe soluri cu troficitate scăzută (T = 10–30) (ex. Dicranum scoparium, Rhytidiadelphus triquetrus (briofite), Lycopodium selago, Bruckenthalia spiculifolia, Deschampsia flexuosa, Homogyne alpina, Luzula luzuloides, Soldanella hungarica, Vaccinium myrtillus).

oligotropic: Despre specii polenizatoare – care vizitează doar câteva specii înrudite de plante cu flori; (= oligolectic); v. și monotropic, politropic

olog: Despre unele plante – care nu are cârcei și nu se agață pe arac.

ombilicat (umbilicat): Cu o mică depresiune centrală în formă de ombilic (ex. caliciul la gușa-porumbelului - Silene vulgaris).

ombrocor (ombrohidrocor): Despre plante – ale cărei semințe se răspândesc prin intermediul picăturilor de ploaie sau de rouă.

ombrocorie (ombrohidrocorie): Diseminarea semințelor pe scurtă distanță prin impactul picăturilor de ploaie sau de rouă (ex. Anastatica hierochuntica în regiuni aride).

ombrofil: 1. Despre plante – adaptată la un climat cu precipitații bogate (ex. mango - Mangifera indica); (= pluviofil, umbrofil) 2. Impropriu – sciadofil.

ombrofită: Plantă ombrofilă.

ombrofob: Despre plante – care nu este adaptată la un climat cu ploi abundente; (= umbrofob)

ombrogen: Despre plantele de mlaștini – care își extrage substanțele nutritive necesare din umiditatea aerului.

omnicol: Despre plante – care poate crește pe diverse substraturi (ex. licheni).

omolog: Despre structuri, caractere – care prezintă omologie.

omologie: Similaritate în structura unor organisme sau părți ale unor organisme datorată originii comune; (= homogenie); v. și analogie

ondulat (undulat): Cu suprafața vălurită (ex. frunzele la Polygonum undulatum); v. și flexuos, sinuat

ontogeneză (ontogenie): Dezvoltarea individuală a unui organism începând de la celula ou până la sfârșitul existenței lui.

ooapogamie: Dezvoltarea unui organism dintr-un gamet femel nefecundat.

ooblast: Filament tubular produs de zigot prin care nucleul fertilizat trece într-o celulă auxiliară la unele alge roșii (rodofite).

oochineză (oocineză): Stadiul de mitoză a diviziunii nucleare în procesul de maturare și fertilizare a celulei ou.

oofit: Gametofitul care rezultă din dezvoltarea unui zigot la unii mușchi și ferigi.

oogamet: Gametul femel.

oogamie: Fuziunea unui gamet femel mare și imobil cu un gamet mascul mic și mobil cu producerea unui oospor, caracteristică unor alge și ciuperci; v. și anizogamie

oogeneză: Procesul de formare și diferențiere a gametului femel (oosfera).

oogon (oogonium, ovogon): Organ în care se formează celula reproducătoare femelă (oosfera) la unele talofite (alge și ciuperci); (= oosporange)

ooplasmă: Citoplasma oosferei sau a zigotului.

oosferă: Gamet femel la plante care, după fecundație, se transformă în ou.

oospor: Zigot produs în urma oogamiei la unele alge și ciuperci.

oosporange: Vezi oogon

ootecă: Sporangele ferigilor.

opărire: Ofilirea, veștejirea a unei plante din cauza supraîncălzirii; v. și insolație

opercul: Căpăcel care se deschide la maturitatea fructificației (ex. la capsula unor mușchi sau pixida de la scânteiuță - Anagallis arvensis).

opercular (operculiform): De forma unui căpăcel.

operculat: Prevăzut cu un opercul sau un căpăcel (ex. capsulă operculată la măselariță - Hyoscyamus niger).

opistial: Aflat în partea posterioară (ex. despre marginea unui por sau a unei stomate).

opritură: Porțiune într-o pădure din care este interzis să se taie copaci; (= braniște); porțiune dintr-o pășune rezervată pentru cosit și pe care nu au voie să pască vitele.

optim ecologic: Ansamblul condițiilor de vegetație în care o specie apare cel mai frecvent într-o regiune.

oranjerie: Seră în care se cultivă portocali și alte citrice.

orbicul: Mică granulă sferică de sporopolenină secretată de tapet și întâlnită uneori pe suprafața grăunciorului de polen; (= corp Ubisch)

orbicular (orbiculat): Circular, rotund și plan (ex. petala la piciorul-cocoșului - Ranunculus acris).

orbire: Operația de înlăturare a ochilor de pe coarde sau lăstari la vița-de-vie (Vitis vinifera), în vederea altoirii sau înrădăcinării butașilor.

ordin: Unitate taxonomică care cuprinde una sau mai multe familii înrudite, cu un număr mic de caractere comune. Terminația specifică pentru denumirea ordinului este -ales.

orezărie: Teren nivelat, cu amenajări speciale pentru irigație, pe care se cultivă orez - Oryza sativa; loc cultivat cu orez; cultură de orez.

organ: Parte distinctă și diferențiată a unui organism vegetal, cum ar fi rădăcina, tulpina sau frunza.

organism: Orice ființă vie.

organit: Component celular specilizat și delimitat de membrane.

organofilie: Filogenia organelor.

organogen: Despre elemente chimice – care intră în compoziția substanțelor organice animale sau vegetale.

organogeneză: Procesul de formare și diferențiere a organelor pe parcursul dezvoltării individuale a organismelor vegetale.

organografie vegetală: Ramură a botanicii care se ocupă cu descrierea organelor plantelor; (= fitoorganografie)

organologie vegetală: Vezi organografie vegetală

organoplastic: Capabil de a forma organe.

organotrofic: 1. Bogat în substanțe organice nutritive. 2. Despre organisme – care se hrănește cu substanțe organice; (= heterotrof)

originar: Provenit dintr-un loc sau regiune.

ornamental: Despre plante – care este cultivată în parcuri, grădini sau locuințe în scopuri decorative; (= decorativ)

ornitocor (ornitochor): Despre plante – ale cărei semințe sunt răspândite cu ajutorul păsărilor.

ornitocorie (ornitochorie): Diseminarea semințelor cu ajutorul păsărilor.

ornitofil: Despre plante – care se polenizează cu ajutorul păsărilor (ex. Etlingera polenizată de colibri - Phaethornis longirostris); (= ornitogam)

ornitofilie: Polenizare cu ajutorul păsărilor; (= ornitogamie)

ornitofită: Plantă ornitofilă.

ornitogam: Vezi ornitofil

ornitogamie: Vezi ornitofilie

orofil: Vezi montan

orofită: Plantă montană.

ortodox: Despre semințe – care suportă desicarea și care poate fi păstrată la temperaturi reduse, menținându-și viabilitatea și vigoarea pentru perioade lungi de timp (decenii). Se întâlnesc la majoritatea speciilor forestiere din zona temperată; v. și recalcitrant

ortofită: Plantă care prezintă în dezvoltarea sa alternanța generațiilor între sporofit și gametofit.

ortofototrop: Care prezintă ortofototropism.

ortofototropism: Fotoropism în care mișcarea unui organ are loc direct către sursa de lumină (fototropism pozitiv) sau în direcția opusă (fototropism negativ). În cazul în care sursa de lumină este soarele se utilizează și termenul de ortoheliotropism.

ortogeotrop: Care prezintă ortogeotropism.

ortogeotropism: Geotropism în care mișcarea unui organ se face vertical în jos (geotropism pozitiv) sau vertical în sus (geotropism negativ).

ortoheliotrop: Vezi ortofototrop

ortoselecție: Evoluție liniară, constantă pe o perioadă lungă de timp a unei specii, datorată unor constrângeri genetice sau de mediu.

ortoheliotropism: Vezi ortofototropism

ortosperm: Cu semințe având o poziție dreaptă.

ortostih: Linie formată din unirea pe verticală a punctelor de inserție a frunzelor suprapuse; v. și parastih

ortotip: Genotipul desemnat inițial.

ortotrop: 1. Despre ovul – cu poziție dreaptă, hilul, șalaza și micropilul fiind așezate pe o linie dreaptă (ex. la gimnosperme); (= atrop) 2. Care prezintă ortotropism.

ortotropism: Tropism în care mișcarea unui organ are loc direct către un stimul (tropism pozitiv) sau în direcția opusă stimulului (tropism negativ); (= paralelotropism, paratropism); v. și plagiotropism

osmofor: Structură epidermică diferențiată sub formă de papile, lacinii sau peri cu rol de secreție a unor uleiuri eterice, întâlnită la florile multor specii de plante (ex. în petalele de narcisă - Narcissus).

osmomorfoză: Modificare a formei sau structurii ca urmare a schimbării presiunii osmotice.

osmotactism (osmotaxie): Tactism indus de gradientul de presiune osmotică.

osmotrof: Despre organisme – care se hrănește cu alimente dizolvate cu ajutorul unor enzime, pe care le absoarbe apoi prin suprafața corpului (ex. specii de ciuperci).

osmotrofie: Mod de nutriție al organismelor osmotrofe.

osteosclereidă: Tip de sclereidă, celulă clindrică sau prismatică, cu capetele dilatat lobate întâlnită în tegumentul semințelor de mazăre - Pisum sativum).

ostiolă: Deschiderea dintre cele două celule stomatice.

otavă: Iarbă care crește în același an, după ce câmpul a fost cosit sau pășunat.

otrăvitor: Vezi toxic

ou: Vezi zigot

outfield: Zonă de lande, pășuni, culturi temporare situate în teritoriul comunal al unor localități mici în Europa Centrală; v. și infield

oval: În formă de elipsă alungită, care se îngustează ușor de la mijloc către capetele rotunjite.

ovar: Parte a pistilului care conține unul sau mai multe ovule.

ovat: În formă de ou (în două dimensiuni), cu lățimea cea mai mare în treimea inferioară (ex. frunza de cireș - Prunus avium); v. și ovoid

oveze: Lanuri, semănături de ovăz (Avena).

ovipar: Despre plante – care se înmulțește prin semințe; v. și vivipar

ovogon: Vezi oogon

ovoid (oviform, ovoidal): În formă de ou (în trei dimensiuni); v. și ovat

ovul: Structură la angiosperme și gimnosperme care, după fertilizare, se dezvoltă într-o sămânță. Este neprotejat la gimnosperme și conținut într-un ovar la angiosperme.

ovular: Referitor la ovul.

ovulat: Care are sau produce ovule (ex. conul femel la conifere).

oxalifer: Care produce sau conține cristale de oxalat de calciu (ex. celule oxalifere în frunzele de mătrăgună - Atropa belladona).

oxifil (oxilofil): Despre plante – care crește și se dezvoltă în turbării sau medii asemănătoare cu umiditate și aciditate crescută (ex. răchițele - Vaccinium oxycoccos); (= turbofil)

oxifită (oxilofită): Plantă oxifilă.

oxigenotropism: Vezi oxitropism

oxitactism (oxigenotactism, oxigenotaxie, oxitaxie): Vezi aerotactism

oxitropism: Tropism al unei plante ca răspuns la concentrația de oxigen; (= oxigenotropism); v. și aerotropismComentarii, adăugiri sau sugestii pot fi trimise la: tavilis@yahoo.com

Pagină realizată și întreținută de Dr. Octavian Laiu


Copyright © 2002-2023 | Octavian Laiu