ABCDEFGHIÎJKLMNOPRSȘTȚUVWXYZ
Ș

șalazal (chalazal): Referitor la șalază.

șalază (chalază, calază): Regiunea din ovul sau sămânță unde funiculul se unește cu integumentele și nucela.

șalazogam (chalazogam, calazogam): Referitor la sau caracterizat prin șalazogamie.

șalazogamie (chalazogamie, calazogamie): Metodă de fertilizare la angiosperme în care tubul polinic pătrunde în ovul prin șalază, și nu prin micropil (ex. la fag - Fagus sylvatica); (= acrogamie); v. și mezogamie, porogamie

șarpantă: Ramură de ordinul I la arbori (în special la pomi fructiferi); (= braț); v. și subșarpantă

școală (de puieți, pomi etc.): Teren rezervat pentru producerea portaltoilor generativi ai unor pomi fructiferi și a materialului săditor pe rădăcini proprii.

șibliac: Formație vegetală din zona de silvostepă de pe coastele însorite, formată din tufișuri cu arbuști xerofili, spinoși, greu de străbătut.

șiștăvire: Termen popular pentru zbârcirea și pipernicirea boabelor de cereale produse de uscăciune excesivă sau de unele boli infecțioase.

șleau: Pădure cu arbori de specii diferite.

șrot: Material furajer provenit din resturile de semințe rămase după extragerea uleiului, cu conținut bogat în proteine și săruri minerale.

știulete: Fructul matur al porumbului.Comentarii, adăugiri sau sugestii pot fi trimise la: tavilis@yahoo.com

Pagină realizată și întreținută de Dr. Octavian Laiu


Copyright © 2002-2024 | Octavian Laiu