- Pagina principală -

A B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S Ș T Ț U V W X Z

Ttatami (atestat 1974 în DCR)
1913 Buletinul Societății Regale Române de Geografie, vol. 34, p. 46
„Aci [în internate] elevii sunt divizați în secțiuni de câte șease și fiecare din aceste grupe are o sală de studiu foarte simplă, la care este anexată o cameră de dormit, al cărui unic mobilier consistă din tatami (stofe) întinse pe jos. .”
1966 Lia Manoliu, Lumea cu ochii sportivului, în Secolul XX, nr. 10, 1966
„În casa ca o jucărie de lemn și hîrtie presată, pereții sînt glisanți, camerele aproape goale — în afară de rogojinele tatami și măsuțele joase, acoperite de vaze cu flori — și curățenia uluitoare.”

telefon
1875 Familia, nr. 11, 1875
„Aparatulu inventatu de catra Gray, si care a fostu numitu Telephon, se compune din trei parti: 1, Instrumentulu care transmite sunetele; 2, firele conductórie cari se ducu la o distantia determinata; 3, Aparatulu care primesce sunetele transmise.”

telegenic (atestat 1964 în DCR)
1958 Dinu Moroianu, Polul intangibil, în Colecția povestiri științifico-fantastice, nr. 74, 1955
„În orice caz cred că v-am convins că spectacolul valului de frig este telegenic — cum spuneați dv. — chiar dacă nu este încă un... cataclism, conchise el așezîndu-se pe scaun.”
1964 Contemporanul, nr. 12, 1964
„Interpreta Tofanei... era frumoasă, era telegenică.”

telespectator (atestat 1962 în DCR)
1957 Documentare tehnică, Volum 9, Partea 2
„Atunci cînd un post de televiziune deservește telespectatori de naționalități diferite, există posibilitatea tehnică de a realiza transmisiunea și recepția de televiziune cu partea de sunet în două limbi, simultan.”
1960
Nicolae Minei, Omul aruncat în Lună, în Colecția povestiri științifico-fantastice, nr. 122, 1960
„Oricare dintre stimatele noastre telespectatoare ar fi nițeluș emoționată dacă i-ar pleca soțul în Luna, nu-i așa? ”
1961 M. Solomon, Atentat în infraroșu, în Colecția povestiri științifico-fantastice, nr. 155, mai 1961
„Telespectatori ai lumii, vă prezentăm în aceste clipe captarea insulei plutitoare, [...].”
televiziune (atestat 1939 în MDA)
1925 Transilvania, nr. 4, 1925
„Ați cetit despre televiziune — invenția genială a unui englez. De aici înainte vei putea avea ecranul dela cinematograf, in dimensiuni mai mici, la tine, acasă și vei putea vedea persoana dorită, ca și când ai avea-o aievea în fața ta.”


trialog (atestat 1971 în DCR)
1929 Țara Bârsei, nr. 3/1929
„Un trialog dela festivitate” [titlu]
1970 Alexandru Graur, Scrieri de ieri și de azi
„După modelul lui dialog, cineva a format pe trialog "discuție în trei", ca și cînd dialog ar conține ideea de "doi".”

tropic
1705 Dimitrie Cantemir, Istoriia ieroglifică
„ tropic (el.) Să cheamă dunga ceriului din carea soarele să întoarce, veri la suit, veri la coborât, Racul, Capricornul.”
„...(căci și timpul iernii, când soarele din tropicul Himerinos [tropicul Capricornului] spre tropicul Therinos [tropicul Racului] să întoarce era). ”

tsunami (atestat 1975 în DCR)
1959 Gheorghe Petrescu, Cutremure de pămînt
„Cutremurele marine puternice sînt, de multe ori, însoțite de unul dintre cele mai îngrozitoare fenomene cunoscute în localitățile situate pe coastele mărilor și oceanelor și anume, fenomenul denumit țunami.
Cuvîntul țunami este de origine japoneză; el poate fi desfăcut în două părți cu semnificațiile următoare: țu=port, nami=valuri lungi. Așadar, țunami înseamnă un val neobișnuit de mare care se observă în porturi și golfuri.”
1962 G. Altov, Legendele căpitanilor stelari (traducere de Igor Block)
„Explozia va stîrni un val uriaș, un tsunami care se propagă cu o viteză de avion, așa că tot nu scăpăm de el.”

tutun
c. 1743 Ion Neculce, Letopisețul Țării Moldovei
„Iară au scornit un obiceiu nou pe țară, de-au scos de pogonul de păpușoiu și de părincu ce-l facè oameni cu sapeli pen curături, să nu moară de foame, el le lua câte un zlot, și de pogonul de tutun câte 4 lei.”

Trimiteți noi atestări, comentarii sau corecții la adresa:

atestari@yahoo.com

Pagină inițiată și întreținută de
Dr. Octavian Laiu