- Pagina principală -

A B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S Ș T Ț U V W X Z

Eeclipsă
1705 Dimitrie Cantemir, Istoriia ieroglifică
„eclipsis (el.) Întunecarea soarelui sau a lunii.”
„...într-o dzi eclipsis în soare s-au făcut,...”
„Că între toți dumnădzăii, deși ieste soarele mai frumos, însă eclipsis îl întunecadză și noaptea îl depărteadză,...”
c. 1743 Ion Neculce, Letopisețul Țării Moldovei
„Atunce s-au făcut mare eclipsis, întunecare de soare, câtă nu să vide om cu om.”
elefant
1620 Alexandria
„Acmu să aducem lefantele și să facem pre dinsele podure...”
eolian (atestat 1870 în MDA)
(1846) 1868 Ion Heliade Rădulescu, O voce, în Curs întreg de poezie generală, vol. I, 1868 (datată 26 iulie 1846)
„Eolian instrument,
Inima-mi vibră, tresare
Într-o mistică mișcare
În fericele-i turment..”
euro (conform DCR)
1995 România liberă, 20 XII 1995
„Moneda unică europeană are deci un nume, stabilit la ultimul summit al celor 15: euro.”
exobiologie (conform DCR)
1961 Scînteia, 19 VIII 1961
„Exobiologia. Ramură a științei care studiază prezența și particularitățile formelor de viață în afara Pămîntului, în spațiul cosmic, pe planetele sistemului solar.”
extradur (atestat 1977 în DCR)
1958 Ion Hobana, Oameni și stele în Colecția povestiri științifico-fantastice, nr. 88, 1958
„Dacă-mi dai voie, stimate colega, cred că datorită mai curînd aliajului extradur și radarului ! ["Albatrosul" n-o să piară sfîrtecat de meteoriți.]”

extragalactic (atestat 1961 în DCR)
1935 N. Abramescu, Astronomie pentru clasa a VII-a pentru licee, școli normale, seminarii
„Nebuloasele spirale sau extragalactice sunt exterioare Galaxiei.”
1955 Mircea Naumescu, Marea experiență în Colecția povestiri științifico-fantastice, nr. 4, 1955
„Pe lînga lunetele și telescoapele extrem de puternice, observatorul este dotat cu cele mai moderne instalații de radioastronomie care înregistrează radiațiile galactice și chiar extragalactice.”

extraterestru (adj.) (atestat 1961 în DCR)
1924 Cezar Petrescu, Drumul cu plopi
„Ca în nu știu ce piesă a lui Croisset, cazi la început victimă acestei aparențe, de vietate extraterestră, absentă și enigmatică...”
„Cu metrul de mușama îngust după gît, amîndouă consultă jurnalele de modă, unde fatale și extraterestre exemplare ale sexului frumos, cu obrazul de porțelan și cu ochii de panteră stau rezemate în poze aeriene, într-adevăr imposibile și violînd toate legile gravității;”
1956 Mircea Șerban, Ghidul din lună în Colecția povestiri științifico-fantastice, nr. 16, 1956
„Sînt primul pamîntean ce s-a întîlnit vreodata cu locuitorii unei lumi extraterestre.”

extraterestru (subst.) (atestat 1974 în DCR)
1963 Grigore Davidescu, Fantastica întîlnire cu Priviri Adînci în Colecția povestiri științifico-fantastice, nr. 207, iul. 1963
„... avui senzația că mă aflu înaintea unui "extraterestru".”

Trimiteți noi atestări, comentarii sau corecții la adresa:

atestari@yahoo.com

Pagină inițiată și întreținută de
Dr. Octavian Laiu