- Pagina principală -

A B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S Ș T Ț U V W X Z


Llabirint
1705 Dimitrie Cantemir, Istoriia ieroglifică
„lavirinth (el.) Temniță supt un munte în ostrovul Critului săpată cu acela meșterșug ca ori pre cine slobod într-însa să nu mai poată ieși.”
„...,a Cioarăi glas pre cât mai mult să tâlcuia, pre atâta mai mult în lavirinthul necunoștinții să încuia,...”
„...,căci sfârșitul tuturor ostenelelor s-au apropiiat și nepriietinul în lavirinthul neștiinții s-au încuiat.”


lotru
29 - 30 iunie 1521 Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung
„…să știi domniia ta că are frică mare și Băsărab de acel lotru de Mahamet beg, mai vârtos de domniile voastre.”


lux
1826 Dinicu Golescu, Însemnare a călătorii mele, făcută în anul 1824, 1825, 1826
„Însoțire iconomicească, unde să strîng cei de mai mare neam și aceia care au moșii sau orice alt chip de venit, și să socotesc pentru orice lucru folositor, cum pentru iconomie, pentru depărtarea de lux și înmulțirea venituriilor moșiilor.”
„Într-acest cuvânt, lux, să coprind toate felurimile de cheltueli, cele de prisos, cum și cheltuiala cea mai mare decât veniturile” (notă de subsol)

Trimiteți noi atestări, comentarii sau corecții la adresa:

atestari@yahoo.com

Pagină inițiată și întreținută de
Dr. Octavian Laiu