- Pagina principală -

A B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S Ș T Ț U V W X Z

Aabajur
1867 Titu Maiorescu, Scrisoare de Crăciun la 24 dec. 1867 (Părinților Kremnitz, Berlin)
„În 1862 eram la Iași și deja căsătoriți, ședeam în camera noastră de la Academie, care strălucea în lumina trandafirie răspîndită de lampa cu abajur, Rosetti și Racoviță erau la noi, aduseseră mulțime de daruri și era foarte plăcut.”
1898 Ion Luca Caragiale, La hanul lui Mânjoală
„Și abajurul și toate cele - lucrate cu iglița în fel-de-fel de fețe...”

abdomen
1843 A. Kretzulescu, Manual de anatomie descriptivă
1907 Ion Luca Caragiale, Monopol...
„Ce glodăraie și colbăraie!... Ce abdomene de copii malarici!”

aerobuz (atestat 1967 în DCR)
1955 Mircea Naumescu, Marea experiență în Colecția povestiri științifico-fantastice, nr. 4, 1955
„Autobusele secolului al XX-lea au dispărut de mult. Aerobusele pe care le vezi aleargă cu mare iuțeală și fără să încurce circulația pietonilor.”

aerospațial (atestat 1970 în DCR)
1967 Cornel Popa și Gheorghița Voicu, Revoluția științifică și tehnică contemporană
„Față de dezvoltarea impetuoasă a tehnicii aerospațiale, au fost puse probleme noi în dinamica gazelor [...].”

alarmă
1830 Iordache Golescu, Condica limbii rumânești
1855 Vasile Alecsandri, Suvenire din 1855
„În vremea aceasta căpitanul, suit pe pasarelă, dă ordine prin buciumul de alarmă (porte-voix).”
1859 Dimitrie Bolintineanu, Bătăliile românilor, Cetatea Albă (Akerman)
„Astfel se înalță sunetele d-arme, / Strigătele d-oameni, crâncenele-alarme.”

alee
1826 Dinicu Golescu, Însemnare a călătorii mele, făcută în anul 1824, 1825, 1826
„[Grădina are] alee de copaci foarte nalți și tunși drept, întocmai ca zidul,...”
„Alee să cheamă un drum cu copaci pe amîndoaă părțile sădiți, sau aproape sau mai departe, sau scurți sau mai nalți.” (notă de subsol)

amartizare (atestat 1976 în DCR)
1958 Ion Hobana, Oameni și stele în Colecția povestiri științifico-fantastice, nr. 88, 1958
„Măiestria lui avea să se arate mai tîrziu, în timpul operațiilor complicate ale "amartizării",...”
1960 Valentina Juravliova, Planeta albastră în Colecția povestiri științifico-fantastice, nr. 123, 1960 (traducere de F. Ionescu)
„Șatov începu amartizarea. "Săgeata" se lăsă ușor pe niște suporți pneumatici și rămase nemișcată.”

an-lumină (atestat 1966 în DCR)
1922 Victor Anestin, Cum să înveți stelele
„Pollux se află la o depărtare de 48 ani lumină și se apropie de Pământ cu o iuțeală de vreo 35 km. pe secundă.”
„Lumina face 300.000 km. pe secundă, distanța pe care lumina o străbate într'un an se numește «an de lumină».” (notă de subsol)
1937 Ilie Ienea, Ard luminile-n Vitol
„Avionul va fi condus de un pilot-observator, care va fi ajutat de roboți și va putea zbura douăzeci de ani-lumină.”

anagramă
1800 Ion Budai-Deleanu, Țiganiada
„Dar’ să știi că acest nume, Leon Dianeu, cuprinde în sine întreg numele mieu, prin strămutarea slovelor sau anagramă.
1830 Iordache Golescu, Condica limbii rumânești
1840 P. Poenaru, Vocabular francez-român
„Anagramme - anagramă, strămutarea și așăzare de isnoavă a literilor care alcătuiesc o zicere, un nume, întocmite astfel, în cât să formeze una sau mai multe ziceri care să aibă altă înțelegere”

anemic (atestat 1894 în MDA)
1887 Barbu Delavrancea, Liniște
„Și în aceste crâmpeie de gândire își grămădea toată filozofia de un dezgust anemic, organic și nevinovat.”

anemie (atestat 1901 în MDA)
1885 Barbu Delavrancea, Bursierul
„În toată ființa mea, deșirată și slabă, învinsă și oprită în loc, nimic nu mă turbura, biruit de scârbă și de anemie.”
1887 Barbu Delavrancea, Liniște
„Și când asemenea zvonuri mi-ajungeau la urechi, dam din umeri, mă gândeam când la fierea unuia, când la turtirea frunții altuia, când la prea multul sânge al lui X, când la anemia cutăruia…”

anihila
1893 Constantin Dobrogeanu-Gherea, Idealurile sociale și arta
„Și în felul acesta d-sa distruge socialismul, anihilează nihilismul, spulberă comunismul, preface în praf idealismul, critică constituționalismul, blamează progresismul, reabilitează junimismul, laudă moderantismul, și toate acestea în opt pagini — asta nu e glumă!”
1910 Constantin Dobrogeanu-Gherea, Neoiobăgia
„Și astfel noi avem la țară trei stări de drept: mai întâi e legea fundamentală occidentală, […] apoi legea cutumiară, […] va să zică până acum două stări de drept, care se contrazic atât de profund încât se anihilează reciproc;”

aperitiv
1896 Ion Luca Caragiale, Autoritate
„D. Ionescu s-a întors și m-a invitat să luăm un aperitiv la băcănia din colț.”

aselenizare (atestat 1969 în DCR)
1956 Mircea Șerban, Ghidul din lună în Colecția povestiri științifico-fantastice, nr. 16, 1956
„Este vorba de o rachetă de tip necunoscut, mult superioară rachetelor pămîntești, ai cărei pasageri își caută acum un loc potrivit aselenizării.”

astrolab
1705 Dimitrie Cantemir, Istoriia ieroglifică
„astrolav (el.) Cinie de aramă sau de lemn în carile drumul stelelor să arată.”
„...până mâni (precum astrolaviul mieu arată) sau în izgnanie îl vor trimete, sau și altă ceva mai rău îi vor face.”
astronaut
1943 Alexandru Hertzug, Dincolo de stele
„Astronauții se așezară binișor pe un sloi enorm și priviră prin lunete amănuntele.”
1955 Mircea Naumescu, Marea experiență, în Colecția povestiri științifico-fantastice, nr. 4, 1955
„Ca și vechii iscoditori ai pămînturilor și mărilor, astronauții zilelor noastre au cercetat cu de-amănuntul planetele sistemului nostru solar [...]”
1960 Limba română, vol. 9/1960, p. 58
„Semnalăm apariția cuvîntului astronaut „persoană care explorează spațiul cosmic și aștrii, care navighează către aștri"”
astronom
1675 Miron Costin, Letopisețul Țărîi Moldovei de la Aaron Vodă încoace
„...și tot într-acela an lăcuste neaudzite vacurilor, care toate sémnele în loc bătrînii și astronomii în Țara Leșască a mare răutăți că suntŭ acestor țări meniia.”
atomoelectric (atestat 1971 în DCR)
1958 Dezvoltarea economiei RPR pe drumul socialismului, 1948-1957
„Din 1954 funcționează prima centrală atomoelectrică din lume.”
(1969) 1971 Constantin C. Giurescu, Jurnal de călătorie (datat decembrie 1969)
„Viitorul nu aparține însă acestor centrale hidroelectrice, ci uzinelor sau centralelor atomoelectrice în care energia e produsă prin procesul de dezintegrare atomic.”

autoservire (atestat 1966 în DCR)
1960 O. Snak, Gh. Teodorașcu, Organizarea și tehnica comerțuluii socialist în R.P.R.
„În URSS, chiar după primele luni de la înființarea magazinelor cu autoservire, s-a constatat că volumul ...”
1962 Flacăra, nr. 11, 17 mai
„...într-o splendidă linie arhitectonică, se înșiruie, ca într-un vast poem epic, cvartalul de blocuri, la parterul cărora stau la dispoziția locatarilor: o alimentară cu autoservire, un magazin de aparate electrotehnice [...], o farmacie, un magazin de confecții, o florărie etc.”

avion (atestat 1933 în MDA la Camil Petrescu în Patul lui Procust)
1898 Const. C. Pop-Tașcă, Avionul sau mașina de sburat, în Albina, nr. 1 (Anul II)/1898

avocat
1705 Dimitrie Cantemir, Istoriia ieroglifică
„avocat (lăt.) Cela ce trage pentru altul pâra cu plată.”
„...pre Liliac față chemând, Moimâța [...], ca cum advocatul Liliacului s-ar fi făcut...”


Trimiteți noi atestări, comentarii sau corecții la adresa:

atestari@yahoo.com

Pagină inițiată și întreținută de
Dr. Octavian Laiu