Atestările unor cuvinte românești  Înapoi la pagina principală
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Ș T U V W X Y ZG


Termen An Citat Sursă
gafa
(atestat 1969 în DCR3)
1907Acum a venit rîndul "să gafeze" unei alte răspîndite publicațiuni franceze, La Revue, foasta Revue des revues.Viața Românească, nr. 3 (mart.), p. 120 [522] (George Ranetti, Cronici Bucureștene)
gaură de vierme
(atestat 2004 în DCR3)
1989Se pare însă că dintre toate ideile lăudate în fizică, cea mai ciudată este cea a „găurilor de vierme“ în Univers (wormhole), noțiunea este folosită în analogie cu tunelul săpat de un vierme într-un măr.Magazin, nr. 12 (25 mart.), p. 8 (Marian Grigore, Paradoxurile unui voiaj interplaentar)
gaură neagră
(atestat 1978 în DCR)
1969Densitatea depășește valoarea nucleară, colapsul devine complet. În locul stelei, o „gaură neagră“ (black hole), un bulgăre de materie de dimensiuni insignifiante la scara cosmosului, „ceva“ invizibil; dar de densitate inimaginabilă.România Literară, nr. 9, p. 23 (Silviu Rabinovici, Expansiunea (și contracția?) Universului)
1972Se bănuiește că ar putea exista așa-numite "găuri negre" în univers, corpuri care în urma colapsului gravitațional, s-au contractat în interiorul limitei lui Schwarzschild și de la care nu putem primi nici un semnal luminos,[...]Dan Pavelescu, Cercetările multidisciplinare și interdisciplinare
gay
(atestat 1993 în DCR3)
1984Datorită însă relațiilor dintre membrii confesiunii mișcarea poartă denumirea de „gay“ (pederast) și ocupă o solidă poziție socială în S.U.A. Ideologia mișcării „gay“, sau a „fraților fierbinți“ s-a infiltrat treptat și în comunitățile catolice, protestante și chiar în cele mozaice.Cronica, nr. 20 (18 mai), p. 8 (Ștefan N. Popa, Iadul tăinuit)
gelaterie
(atestat 2003 în DCR3)

1937La Florența, pe când sorbeam o „aranciata Roveta” la o „gelateria” de pe piața Vitoria Emanuelle, aud vorbind românește la o altă masă.Lupta, nr. 4790 (06 oct.), p. 3 (A. H., Când voiajează... poporul)
1993[…] o unitate cu profil de gelaterie în care se desfac 15 sortimente de înghețată din materie primă import Italia.Flacăra, nr. 33 (18 aug.), p. 25 [publicitate]
genocid1948Comitetul special al Națiunilor Unite pentru problema genocidului a început să lucreze la proectul de convenție asupra acestei chestiuni.Universul, nr. 85 (11 apr.), p. 7 (nesemnat, Problema genocidului în discuția comitetului special al Națiunilor Unite)
1948Lupta cu genocidul ca infracțiune internațională. [titlu de articol]A. N. Trianin, în Statul și dreptul sovietic, nr. 5/1948
geoparc
(atestat 2003 în DCR3)
2000El [prof. univ. dr. Dan Grigorescu] a elogiat contribuția studenților la descoperirea unor relicve paleontologice și punerea în valoare a unor monumente ale artei medievale din zona Hațegului (biserici, cetăți etc.), ceea ce va facilita amenajarea unui geoparc, stimularea turismului științific în satele din Țara Hațegului.Gazeta de Sud, nr. 1662 (17 aug.), p. 4 (Ioan Dubek, Bilanț pozitiv la finalul Universității de vară „Castelul Corvineștilor“)
geosincron
(atestat 1978 în DCR3)
1974În ce privește celălalt tip de satelit de telecomunicații – geosincron – este satelitul Pămîntului a cărui perioadă de revoluție este egală cu perioada de rotație a Pămîntului în jurul axei sale.Lumea, nr. 32 (01 aug.), p. 24 (Eugen Preda, „Micșorarea” planetei)
geostaționar
(atestat 1974 în DCR3)
1966Gravitînd deasupra Ecuatorului cu aceeași viteză și în același sens de rotație ca și al pămîntului, satelitul ATS va deveni geostaționar deasupra Oceanului.Informația Bucureștiului, nr. 4145, p. 4 (nesemnat, Satelitul ATS pe orbită)
1969Satelit tehnologic american plasat pe o orbită geostaționară de 35 600 km.Colecția povestiri științifico-fantastice, nr. 347, mai 1969
1969De asemenea, sateliții pot fi plasați pe orbite terestre sincrone (sateliți geostaționari, favorabili telecomunicațiilor) sau heliosincrone (înclinarea fiind de peste 90°, satelitul urmează mișcarea aparentă a Soarelui și este, de exemplu, capabil să efectueze observații meteorologice totdeauna la aceeași oră).Fl. Z., De la ICAR la cuceritorii Lunii în Colecția povestiri științifico-fantastice, nr. 350, iun. 1969
geostrateg
(atestat 1995 în DCR3)
1992Aristocrat de viță veche, educat în „cultul servirii patriei“, stilat, foarte stăpîn pe sine, sobru, mare diplomat, integru, subtil și excelent geostrateg, contele de Marenches este un sceptic mucalit, puțin mizantrop, meseriaș din vocație și nicidecum din viciu sau întîmplare.Cotidianul (Litere, Arte, Idei – Supliment Cultural), nr. 237 (23 nov.), p. 3 (nesemnat, Aviz, mai ales amatorilor...)
geostrategic
(atestat 2002 în DCR3)
1937Din cauza fericitei sale așezări geostrategice, U. R. S. S. – cu Capitala, Moscova la minimum 700 km. de graniță – nu are a-și pune, în mod imperativ, problema apărării sale împotriva atacurilor aeriene dușmane.Curentul, nr. 3342 (23 mai), p. 6 (A. P., Aviația Sovietică văzută de germani)
geostrategie
(atestat 2006 în DCR3)
1954O altă teorie este „Geostrategia globală“, care preconizează folosirea uriașelor realizări din domeniul aviației moderne a armei atomice și bacteriologice, etc... în scopul dezlănțuirii unor războaie distrugătoare.Contemporanul, nr. 8 (19 feb.), p. 6 (Maria Sîrbu, N. Popescu-Bogdănești, Geografii burghezi – apologeți ai imperialismului)
gigabit
(atestat 2001 în DCR3)
1972[...] modulînd un fascicul de lumină provenit de la o sursă laser, se pot transmite într-o singură secundă milioane de... gigabiți (giga = miliard).Știință și Tehnică, nr. 12 (01 dec.), p. 26 (Radu Vlaicu, Particulele elementare - suport modern al telecomunicațiilor viitoare!...)
gigabyte
(atestat 2002 în DCR3)
1990Pentru sistemele care necesită o capacitate mai mare transputerul include o interfață către memoria externă de pînă la 4 gigabytes RAM dinamic, RAM static sau PROM și care permite o viteză de accesare de cca 26 megabytes/secundă.Știință și Tehnică, nr. 2 (01 feb.), p. 37 (Alexandru Cristian Strenc, Octavian Ioan Ștrenc, Transputerul, microprocesor specific prelucrării paralele a informațiilor)
girofar
(atestat 1996 în DCR3)
1973Pentru a evita asemenea evenimente rutiere, trebuie instalate girofaruri cu lumină portocalie intermitentă pe autovehiculele de acest gen [cu viteză redusă], care să avertizeze de la distanță pe participanții la circulație asupra prezenței pe străzi a mașinilor respective.România Liberă, nr. 8843 (30 mart.), p. 7 (Victor Beda, Măsuri noi în traficul rutier)
gorilă
(sens particular, atestat 1982 în DCR3)
1938
Oamenii aceștia [gangsterii], la care viața omenească nu joacă nici un rol, sunt de obicei foarte lași când e vorba de pielea lor. Se înconjură în permanență de o gardă personală, ai cărei membri poartă acolo numele de „gorile“ sau „torpedos“.
Curentul, nr. 3642 (23 mart.), p. 10 (nesemnat, Gangsteri și criminali în America)
1959După ce "gorila" plecă, Nostril întinse mîna în sertarul de jos al biroului și scoase o plăcintă cu vișine. [...]
Gorila - poreclă pe care o au în S.U.A., Torida și alte țări agenți de luptă ai patronilor capitaliști, ai gangsterilor etc. – cel mai adesea însărcinați cu paza personală (n.a). [notă de subsol]
Crișan Făgerașu, Secretul inginerului Mușat în Colecția povestiri științifico-fantastice, nr. 108, 1959
1969La cîntecul Hei Jo, Johnny [Hallyday] își scoate vesta. Trei fani țîșnesc, dar gorila, Charles Dolin, este mai rapidă, traversează scena ca o săgeată și reușește să recupereze vesta lucrată la Mayfair, vestă care – pe cît posibil – nu este niciodată sacrificată.Lupta de clasă, nr. 4, 1969 (Ecaterina Oproiu, Da - uzinei de vise ! Veto - uzinei de iluzii !)
GPS
(atestat 2007 în DCR3)
1992Pentru navigație, la bord sunt instalate un indicator de viteză, un altimetru, un variometru (care indică viteza verticală), o busolă și un sistem GPS (Global Positioning System) care determină automat poziția geografică a dirijabilului prin referință la o rețea de sateliți.Magazin, nr. 12 (21 mart.), p. 9 (Adrian Mîntulescu, Pedalând în cer pe urmele lui Cristofor Columb)A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Ș T U V W X Y Z


Orice comentarii, adăugiri, sugestii sunt binevenite și le puteți trimite la: tavilis@yahoo.com


  Înapoi la pagina principală

Pagină realizată și întreținută de Dr. Octavian Laiu


Copyright © 2002-2024 | Octavian Laiu, jocuridecuvinte.ro