- Pagina principală -

A B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S Ș T Ț U V W X Z

Bbabuin
1840 Ion Heliade Rădulescu, Coada momițelor (traducere după P. Viennet)
„Aceștia, firește, erau d-ăi moderați, / Muțoi mai ideați, / Un soi de popioni, / De babuini, mamoni. ”
banan
1840 P. Poenaru, Vocabular francez-român
„Bananier - banan, un fel de smochin”
banană (atestat 1929 în MDA)
1840 P. Poenaru, Vocabular francez-român
„Banane - banană, un fel de rod de bananier
banchet
1818 Ion Budai-Deleanu, Lexiconu romănescu-nemțescu
1840 P. Poenaru, Vocabular francez-român
„Banquet - banchet, ziafet, masă”
1847-1851 Nicolae Bălcescu, Românii supt Mihai-Voievod Viteazul
„În 2 ianuarie, voievodul fu ospătat la casa cancelarului Iojica, unde banchetul ținu până la 7 ceasuri seara.”
1851 Vasile Alecsandri, Dridri (poezie publicată în volum în 1853)
„Multe știu să cânte / Și voios să-ncânte / Noaptea în bancheturi pe iubiții lor”
1865 Dimitrie Bolintineanu, Legende istorice, Cupa lui Ștefan
„În domneasca sală se întinde masă. / Misail prezidă ast banchet voios”
baroc
1853 George Bariț și Gavril Munteanu, Dicționar german-român
„barock: "baroc, curios, ridicul, întortocheat" ”
1868 Titu Maiorescu, Limba română în jurnalele din Austria
„…această concesiune la uzul comun ne-o răscumpără și aci prin adjectivele baroce cu care își însoțește substantivul: "un raport informativ și opinativ".”
batistă
1829 Piscupescu, Oglinda sănătății și a frumuseții omenești. Mijloace și leacuri de ocrotirea și de îndreptarea stricăciunilor
aug 1836 Constantin Negruzzi, O alergare de cai
„Pelița ei sămăna cu batista subțire, fără pic de viață;”
1846 Ion Heliade Rădulescu, Vocabularu de vorbe streine în limba română
„Este în us și batistă pentru cele [basmale] albe;”
1863 Nicolae Filimon, Ciocoii vechi și noi
„Această din urmă încercare reuși pe deplin, căci greaca, după o luptă teribilă între interes și amor, neputând să mai reziste furioaselor bătăi ale inimii sale, deschise ferestrele și făcu cu batista un semn;”
apr 1876 Petre Ispirescu, Porcul cel fermecat (basm publicat în Columna lui Traian)
„Biata fată, ce să facă? Scoase batista, îl șterse nițel la bot și-l sărută, gândindu-se să asculte povețile tatălui său.”
1886 Nicolae Gane, Două zile la Slănic
„Doamnele fluturau batistele în aer, dorindu-le curândă întoarcere,...”
1887 Barbu Delavrancea, Trubadurul
„Fiecare din noi înfășura în batiste și ziare d-ale gurii pe o zi.”
bășcălie
1923 Adevărul literar și artistic, 1923
„Te ia-n bășcălie.” (dintr-o listă de expresii argotice)
1928 Panait Istrati, Ciulinii Bărăganului
„Râdeau de el, îl luau în bășcălie.”
beduin
1856 Dimitrie Bolintineanu, Călătării în Palestina și Egipt
„Beduinii sunt arabi musulmani, locuiesc deșerturile care se întind de la țărmurile Marocului până la hotarele Persiei.”
1864 Bogdan Petriceicu-Hasdeu, Micuța
„Îndemnări de a subscrie în favoarea, de pildă, a beduinilor, cari n-au mijloace de a înființa o operă în centrul Africii;”
1886 Mihai Eminescu, Poesii, Egipetul
„Prin deșert străbat sălbatec mari familii beduine”

bermude
1970 Almanah Magazin '70, pag. 266
„Pantalon "Bermude" denumiți după insulele cu același nume. Este de fapt o mini-fustă-pantalon.”
1970 Felicien Marceau, Creezy (traducere de Alexandru Baciu în Secolul XX, nr. 2, 1970)
„Creezy a mea în costum bermudas cu dungi verzi și turcoize, Creezy a mea în tailleur de culoarea aluminiului, Creezy a mea într-un deshabilée fistichiu, asta stîrnește bîrfeli...”

bikini (atestat 1974 în DCR)
1966 Oda Schaeffer, Modă, costum și sport (traducere de L. Voita, în Secolul XX, nr. 10, 1966)
„După cel de-al doilea război mondial, [...] la scurtă vreme, Jacques Heim putu să creeze cel mai mic costum de baie din lume, pe care-l boteză frivol « Atom », de parcă moda și-ar fi asumat atribuțiile judecății de apoi. Acest costum de baie compus din două piese s-a încetățenit sub denumirea de « Bikini », acea insulă unde s-a experimentat o bombă atomică. Acest « bikini » are legături tot atît de puține cu sportul ca și recenta strădanie lipsită de gust, « topless », apariția femeilor pe plajă cu sînii neacoperiți.”
1969 Ecaterina Oproiu, Da - uzinei de vise ! Veto - uzinei de iluzii !, în Lupta de clasă, nr. 4, 1969
„Forța starului stă în dorința omenească de a crede că undeva trebuie să existe un Paradis. Un Paradis care nu are nimic de-a face cu merii și cu perii biblici, cu imnurile îngerești, un paradis cu piscine, cu iahturi, cu îngeri de sex bine precizat, cu mucenice în bikini.”
1970 Almanah literar 1970
„Bikini cu alură sportivă” (legenda unei imagini)
1973 Alexandru Balaci, Jurnal italian
„Toți turiștii americani se extaziază în fața, într-adevăr surprinzător de moderne, a "fetelor în bikini".”

bingo (atestat 1992 în DCR)
1984 Ana Blandiana, Coridoare de oglinzi
„În fiecare seară, între 9 și 10, pe vapor se joacă bingo, un fel de loterie cu numere trase pe loc, la care participă foarte puțini, dar toată lumea stă îngrămădită, tîmp, ca la un mare spectacol.”

biocibernetică (atestat 1981 în DCR)
1962 Dan Lăzărescu, Formidabilul campion în Colecția povestiri științifico-fantastice, nr. 183, iul. 1962
„Acum vreo zece ani, în secția de biocibernetică a Centrului de calcul al Academiei de științe a Ucrainei, s-a creat pentru prima oară un aparat care folosea curenții creierului pentru a dirija funcționarea unor sisteme neuro-musculare și a unor organe ale omului.”

biocurent (atestat 1962 în DCR)
1955 Arthur Kreindler, Probleme de neurologie
„Există însă și alterații produse de curenți străini de biocurenții creierului [...]”
1959 Arkadii și Boris Strugațki, Acupunctura neutrinică în Colecția povestiri științifico-fantastice, nr. 112, 1959
„Se știe că intensificarea procesului de gîndire provoacă la rîndul său intensificarea cîmpurilor magnetice care apar în celulele creierului: aceștia sînt biocurenții.”

bișnițar (atestat 1975 în DCR)
1971 Almanah 70/71
„După ce am achiziționat pe sub mînă un obiect oarecare de la un bișnițar, constatăm că se poate cumpăra de la orice magazin de stat, cu mult mai ieftin.”
1972 Haralamb Zincă, Un caz de dispariție
„Vacanța cea mare ce despărțea a șaptea de a opta l-a pus din nou față în față cu "bișnițarii" litoralului.”
1972 Rodica Ojog-Brașoveanu, Spionaj la mănăstire
„Băiatul e bișnițar ieftin.”
1976 Flacăra, nr. 1-2, ian. 1976
„Nu cred că există cumpărător care să nu fi aflat de „bișniță”, după cum nu cred că există „bișnițar” care să știe de unde vine cuvîntul care îl reprezintă.”
bit (atestat 1983 în DCR)
1962 Colecția povestiri științifico-fantastice, nr. 172, 1962
„Unitatea binară numită și bit este o unitate de măsură a cantității de informație.” (notă de subsol)
(1967) 1974 Adrian Rogoz, Prețul secant al genunii, în povestirea Oriana, eu și Gemmi 1,2,3... (datată 1967)
„Informația la nivel molecular necesară reproducerii omului este evaluată la circa 1025 biți, iar tu abia ai reușit să însăilezi cîțiva bieți biți...”
„Bitul – unitate folosită pentru măsurarea cantității de informație.” (notă de subsol)

bliț (atestat 1979 în DCR)
1969 Orizont, vol. 20
„La lumina blițurilor încearcă să zîmbească dar zîmbetul nu-i reușește de fiecare dată și eu știu că ea e gata uneori să plîngă [...]”
1972 Haralamb Zincă, Un caz de dispariție
Blitz-ul s-a declanșat. O flacără albă, orbitoare, mistui pentru o clipă lumina firească a încăperii.”
1973 Marieta Nicolau, Alaska, patria totemurilor
„Blițul aparatelor fotografice, declanșatorul aparatelor de filmat surprind pe sute de metri de film toată frumusețea și vigoarea acestui carnaval dedicat iernii.”
1974 Rodica Ojog-Brașoveanu, Minerva se dezlănțuie
„Titluri uitate țîșniră ca niște blitz-uri: Omul sinistru, Ușa cu șapte broaște, Asociația secretă Broscoiul.”
bordel
1760 Biblia lui Petru Pavel Aron (Deut. 23, 18)
„Nu vei da plata bordeului, nici prețul cânelui în casa Domnului Dumnezeului tău.”

broccoli (atestat 1993 în DCR)
1876 Artemie Anderco, Jurnal (publicat 1934, Un student în străinătate acum o jumătate de veac: maramurășanul Artemie Anderco: jurnalul său)
„Observ multe în asemenea peregrinații : vânzătorii de castane, de verdeață, de fructe, "broccoli", o specie de curechiu înflorit;”
1960 Egon Erwin Kisch, Salt la antipozi (traducere de Camil Clarus)
„Districte întregi din Mexic au rămas fără populație, fiindcă locuitorii lor robotesc pe cîmpurile cultivate cu roșii, spanac, broccoli, prin livezile de pomi fructiferi sau la întreținerea căilor ferate din California și Texas.”

bursă
1862 G. M. Antonescu, Dicționar rumăn. Mic repertor de cunoscințe generali
„locale public pentru adunanț'a neguțătorilor cà sĕ tractee de mersul affacerilor.”
1876 Treboniu Laurian, Ioan Massim, Dictionariulu limbei romane, vol. II
„bursa [...] α) unione a negotiatoriloru mari d'in una cetate insemnata prin commerciulu seu; β) loculu unde se stringu membrii acestei unioni pentru daraverile loru.”
1897 Ion Constantin Stamati-Ciurea, Carpații, Basarabia și un rezumat istoric asupra cetăților ei
„La urmă se înșiră și alte calamități financiare pentru pro­prietarii de pământ, precum ridicarea boierescului obligământ, criza valutei și lupta bursei din Berlin,...”
1898 Ion Luca Caragiale, Două loturi
„…fiecare om onest [..] se-ncrede orbește-n mofturile d-voastră și cu tripotajuri ovreiești de bursă…”

Trimiteți noi atestări, comentarii sau corecții la adresa:

atestari@yahoo.com

Pagină inițiată și întreținută de
Dr. Octavian Laiu