- Pagina principală -

A B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S Ș T Ț U V W X Z

Kkaraoke
 1995 Claudiu Iordache, România pierdută
Poate doar Italia cu ale sale Ambre, Karaoke, Guadalupe, Bim-bum-bam, ne lasă în urmă! [la consumul de kitsch]”

kimono
 1887 Familia, nr. 22, 1887
Ele sûnt imbrăcate in rochii de crep de culorile cele mai variate, cu kimono, séu o carigătóre lată de mĕtasă, printre pĕrul lor cel negru sûnt semênate flori naturale;”

kitsch (atestat 1974 în DCR)
(1937) 1939 Lucian Blaga, Artă și valoare (scrisă în 1937)
„Germanii recurg la designarea dezaprobativă prin cuvântul Kitsch, când e vorba despre un anumit pretins frumos, care unora le produce totuși plăcere. O traducere a termenului Kitsch e imposibilă. Kitschul e însă neîndoios unul din cazurile paraesteticului. Se utilizează cuvântul german în practica zilnică a gustului și în critica artistică.”
„Critica artistică dovedește la fiecare pas reacții reprobative față de aparițiile paraestetice (de exemplu față de așa-numitul kitsch).”

koala (atestat 1984 în DCR)
1957 Charles Darwin, Originea speciilor prin selecție naturală sau păstrarea raselor favorizate în lupta pentru existență (traducere de Ion E. Fuhn)
„Cît de curioase sînt unele fapte, mai puțin importante, dar totuși impresionante, ca de pildă faptul că picioarele posterioare ale cangurului sunt atît de adaptate pentru salturi în cîmp deschis; că la koala, animal cățărător care se hrănește cu frunze, picioarele sunt la fel de bine adaptate pentru apucarea ramurilor;...”
1960 Egon Erwin Kisch, Salt la antipozi (traducere de Camil Clarus)
„Surîd cu îngăduință și îi aruncă un penny negrului lor [...] cam așa cum la grădina zoologică i-ar azvîrli cîteva nuci unui nostim ursuleț koala - ultimul exemplar al unei rase de asemenea exterminate aproape cu desăvîrșire.”
1961 Iuhan Smuul, Cartea ghețurilor (traducere de Petre Solomon și Igor Gherlacov)
„Nu departe de marea grădină zoologică din Adelaida se află o altă grădină zoologică, ceva mai mică: "koalafarm". Aici se cresc pentru grădinile zoologice din întreaga lume micii urși marsupiali "koala", aborigeni neajutorați și hazlii ai Australiei.”


Trimiteți noi atestări, comentarii sau corecții la adresa:

atestari@yahoo.com

Pagină inițiată și întreținută de
Dr. Octavian Laiu