- Pagina principală -

A B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S Ș T Ț U V W X Z

D


daghereotip
1843 Vestitorul românesc, 19 mar. 1843
„Madama Wilhelmine Priz arată înaltei nobilimi și cinstitului public că a sosit în Capitală și se recomandează precum că face portreturi Tagerotip cu un preț foarte cuviincios. Doritorii să se îndrepteze pe Podul Mogoșoaiei, lângă Biserica cu Bradu, în casele Kladek.”

delfinariu (conform DCR)
1970 România literară, 15 V 1970
„Am făcut primul pas pe șantierul delfinariului [...] Este vorba de un bazin cilindric din beton, legat printr-un canal de alt bazin mai mic. Primul, înconjurat de tribune încăpătoare, întocmai ca o arenă de circ, este rezervat spectatorilor, al doilea este "locuința actorilor", inteligenții și jucăușii delfini.”
1972 Natura, nr. 2/1972
„Este cazul să amintesc că și la noi în țară se urmărește crearea unui delfinariu pe litoral.”
[Primul delfinariu public din țara noastră și-a început activitatea la Constanța la 1 iunie 1972.]

dilematic (atestat 1969 în MDA)
1853 Foaia pentru minte, animă și literatură, nr. 15, 1853
„[...]o natiune care se baga la o strimtoria dilematica cá acést'a, si in locu se mérga pana in capetu pe calea cea drepta a limbei sale, se eschide pe sine ensasi dela plinitiunea culturei, [...]”
1965 Lucian Blaga, Hronicul și cântecul vârstelor (datată 1946, publicată postum în 1965)
„E poate locul să adaug că aceste probleme [de biologie teoretică], de-o înfățișare foarte dilematică uneori, au constituit pentru mine una din circumstanțele ce m-au determinat să caut noi metode și chiar o lărgire a teoriei cunoașterii în sensul "minus-cunoașterii".”
dom (atestat 1884 la Eminescu în MDA)
1852 T. Stamati, Vocabulariu de limba germană și română
Dom = domu (turnu, cupolă de biserică); catedrală, biserică”
1855 Constantin Negruzzi, Negru pe alb, Scrisoarea XXX
„Cel întăi lucru a unui călător, după ce ajunge în Colonia Agripina, este să vizite domul (această biserică măreață, cea mai mare zidire de stilul gotic din lume, care, începută la 1248, nu e încă gata, și nici va fi în timpurile noastre)...”

drumeție
1920 Bucura Dumbravă, Cartea munților
„Sunt mulți care ar fi ajuns cu vremea bune elemente ale drumeției, dacă cea dintîi încercare n-ar fi întrecut puterile lor.”


Trimiteți noi atestări, comentarii sau corecții la adresa:

atestari@yahoo.com

Pagină inițiată și întreținută de
Dr. Octavian Laiu