Dicționarul cuvintelor
"inexistente"Cuvinte inexistente și semnificația lor

Înapoi la pagina principală

Listă alfabetică

Dicționarul cuvintelor "inexistente" este un dicționar on-line al cuvintelor care nu (prea) există prin alte dicționare. Ele se ivesc uneori în vorbirea curentă sau sunt născocite de scriitori, jurnaliști, cântăreți și alții. Aceste non-cuvinte le găsim în lucrări literare, în filme sau cântece, în articole din ziare, în reclame, mâzgălite pe ziduri sau închipuite pe loc de către oricine cu imaginație.

Bineînțeles, aceasta se dorește a fi o inițiativă distractivă și amuzantă, și nu ar trebui luată prea mult în serios. Sau...?

Contribuții la Dicționarul cuvintelor "inexistente" sunt mai mult decât binevenite.

A B C D E F G H I Î J K L M N O P R S Ș T Ț U V X Z

A

Abecedaur subst. Titlul unei cărți de poezii publicată de Șerban Foarță și Tudor Banuș în 2013.

Abisex subst. (Probabil) abisul sexului. Titlul unui volum semnat de Sorin Delaskela în 2007.

Aerobrișcă subst. Un tip de elicopter realizat în 1911 de inventatorul român Grigore Brișcu.

Afacereză subst. Limba afacerilor, jargonul utilizat în domeniului afacerilor. În manieră similară s-au creat și termenii legaleză, jurnaleză sau calculatoreză.

Aflangiu adj.(?) Celebrul "tip" de tutun din schița Metamorfoză (1912) de Al. Brătescu-Voinești. O slujnică este trimisă de stăpânul său să cumpere un pachet de țigări marca Intim-Club. Însă pe drumul către tutungerie, numele, repetat întruna de către fată în gând, ca să nu-l uite, se metamorfozează astfel: intinclup, intinplug, intimpliu, iplinitiu, inflingiu, iflingiu, aflangiu.

Aibofobia subst. v. eibofobie

Alfabecedar subst. Titlul unei cărți (cu subtitlul Cuvântar) publicate în 2005 de Paul Goma, un dicționar de cuvinte inexistente, inventate, majoritatea rezultate din îmbinarea altor cuvinte. Iată câteva exemple luate la întâmplare:
- abandomnișoară Singurică, 'mnișorică ?
- babaclava O fostă funcționară pe tărâm de harem
- celibatard Fiul nelegitim al celibatarei
- doriental Un dor care ne cheamă la dorigini - cam prin Anatolia de azi
- jalbină Albina care zboară cu jalbe
- ovinocență Starea Mielului

Alfazet subst. "Alfazetul" este titlul unei poezii-parodie semnată de Mircea Micu în volumul La munte și la mare... parodii!! (1980)

Alpinologie subst. Știință imaginară care studiază efectele muntelui asupra omului (Fragmente dintr-un fals tratat de alpinologie, proză de Gheorghe Crăciun)

Alupigus Cuvânt "misterios" care apare mâzgălit pe ziduri, inscripționat pe tricouri, postat pe forumuri etc. Nu este, de fapt, decât o banală înjurătură românească în citire polindromică.

An-Tan-Tiki-Tan Cuvânt fără sens din jocurile copiilor.

(a) Antarta, a tărtui, a înfrișca vb. Toate aceste verbe sinonime desemnează același lucru: aruncarea unei tarte cu frișcă în fața unei persoane (din articolul Noël Godin, teroristul tartelor cu frișcă, în Kamikaze nr. 22/2015)

Antip subst. Opusul stereotipului, un anti-tip, termen inventat de György Györfi-Deák, în articolul Logica antipului, publicat în Helion nr. 4/1987.

Antropomorfină subst. "Substanța contemporaneității", respectiv "adicția omului la umanitate, prin anestezierea lor reciprocă". Antropomorfina - culegere de eseuri de Călin-Andrei Mihăilescu (2005).

Aporisticon subst. "Cel care gândește în aporii", cuvânt inventat de scriitorul Mihail Grămescu. Apare ca titlul romanului său SF apărut în 1981.

Ardelenariu subst. "Un spațiu de relaxare, care imită farmecul și naturalețea Ardealului", un veritabil sat itinerant prin București și alte orașe din țară.

Armonet subst. "Sunetul produs de așteptare într-un corp (uneori chiar în două, dacă sunt întinse)." (din articolul Câteva posibile nume de sunete, de Dan Stanciu, în Dilema veche, nr. 422/2012)

Aschilambic adj. Slăbănog, scheletic. Cuvânt utilizat uneori în vorbire, dar, aparent, de negăsit în dicționare.

Aviograma subst. Titlul unei poezii-manifest scrisă în 1924 de scriitorul avangardist Ilarie Voronca

B

Baftist subst. Dintr-un banc dinainte de '89. În România comunistă existau două secte: baftiștii - puțini și protestanții - marea majoritate.

Bahluviuni subst. Cuvânt născocit de la numele râului Bahlui care traversează Iașiul. Apare în titlul volumului Inerții de tranziție, altruisme și bahluviuni literare (2006), semnat de O. Nimigean.

Baladier subst. Colecție de balade, cuvânt inventat de Codrin Ștefan și utilizat pentru titlul volumului său de poezii Baladierul (2007), prin analogie cu Canțonierul, cunoscuta carte a lui Francesco Petrarca. (vezi și pantumier)

Barbanist subst. Persoană aflată la intersecția dintre barbar și colonist, un "agresor al limbii" în concepția lui Radu Paraschivescu (din articolul Barbarii de tirani ai limbii, în Dilema veche, nr. 588/2005)

Barzaconii subst. Titlul unui volum de proză publicat de Robert Șerban în 2005.

Bârfotecă subst. Consumatorii de cultură frecventează biblioteca, filmoteca sau pinacoteca, doritorii de senzații se opresc la o discotecă sau la o vinotecă, pe când amatorii de cancanuri, intrigi, pălăvrăgeli și zvonuri se întâlnesc la o... bârfotecă.

Belivarez subst. "Nu e bine că spațiul este presărat cu tot felul de șurubelnițe, biele, știplaizere, belivarezuri, gomexane, coclendere căzute în baia de ulei, arbori cotiți la cota 1 etc." (Academia Cațavencu, nr. 42, 2004)

Biblidiotecă subst. (Un fel de) bibliotecă cu idioți. Titlul unui roman de Mihail Vakulovski (2012).

Bietoni subst. Sărmanii pietoni care nu pot traversa nici măcar pe culoarea verde a semaforului din cauza traficului neîncetat.

Bilibistruc subst. Denumirea unei creaturi imaginare (pasăre) neidentificată mai îndeaproape.

Bilifox subst. Cuvânt din limba kută, limbă închipuită de Tudor Arghezi în satira Tablete din țara de Kuty (1935). Potrivit autorului, sensul cuvântului ar fi "în traducere liberă": "Ieretele cu patru picioare despărecheate, fără unghii, care fuge la deal târâș, iar la vale de-a berbeleacul și zboară peste apele fără punte."

Biropat subst. Persoană care își petrece un timp exagerat cu munca la birou în detrimentul altor aspecte ale vieții. Aparent, cuvântul a fost invenatat pentru o reclamă la un supliment alimentar de prin 2007.

Birpăscris subst. Impozit imaginar pe scris perceput de la scriitori; numit și scriitorit. (din Cu privire la meșteșugarii cuvintelor, 1975, de Barbu Lăzăreanu).

Blejde subst. Cuvânt probabil inventat pentru a denumi un fel de mâncare închipuit. Apare în expresia avem blejde şi coşcove (sau cașcove), adică "nu avem nimic de mâncare".

Blocatar subst. Locuitor într-un bloc.

Blocatețe subst. Blocuri de apartamente de dimensiuni mici, denumite și "cutii de chibrituri".

Broscolopendră subst. Creatură fictivă dintr-un Unisonet scris de poetul Șerban Foarță (din volumul Areal, 1983).

Bruflit subst. "Pentru sunetul produs de ștergerea prafului de pe o idee, propun cuvântul bruflit, cu variantele bruflire și brufleală" (din articolul Câteva posibile nume de sunete, de Dan Stanciu, în Dilema veche, nr. 422/2012).

Burlăcărit subst. Darea către stat pe care ar trebui să o plătească fiecare... burlac! Năstrușnica idee, evident respinsă, a fost propusă de Dimitrie Asachi, prin 1866, la întrunirile electorale din Iași.

Burtocrat subst. Termen folosit de Vasile Alecsandri în Sânziana și Pepelea (1881), alături de pungocrat, postocrat sau prostocrat, pentru a caracteriza o anumită categorie de "tarafuri politice".

Burtologie subst. Vorbărie goală, menită să ascundă lipsa de date concrete sau de cunoștințe.

C

Cablinasian subst. Cuvânt inventat de celebrul jucător de golf Tiger Woods pentru a-și defini originea etnică: Caucasian + Black + Indian + Asian.

Cafeolog subst. "Așa cum există enolog, de ce nu ar exista cafeolog. Ați ghicit, am inventat cuvântul." (din volumul Limba română pentru începători de la 14, la 101 ani, de Marcel Tolcea, 2017).

Cantafabule subst. Fabule cântate. Titlul primului album al formației Phoenix lansat în 1975 (ortografiat greșit "Cantofabule" pe coperta discului).

Casanoviza vb. A practica libertinajul, a trece de la o aventură amoroasă la alta. Verbul derivat de la numele celebrului Casanova a fost folosit de John, un donjuan din romanul Frunzele nu mai sunt aceleași al lui Mihail Villara (pseudonimul lui Mihail Fărcășanu).

Certocrație subst. Un fel de aristocrație a timpurilor actuale, plină de certitudini. Certocrația este numele unui blog realizat de Dorin Tudoran.

Certotecă subst. Termen datorat lui Cătălin Mihuleac care, într-o tabletă din Adevărul, scria că deține o certotecă, adică o colecție de certuri între politicieni.

Chiciologie subst. Teoria sau știința kitsch-urilor. Termenul apare în articolul Mic tratat de chiciologie, semnat de Șerban Foarță în Dilema veche, nr. 157/2007, iar ulterior în titlul volumului Îndreptar practic de chiciologie (2008).

Cimitirol subst. "Medicament" care te scapă de toate grijile și problemele. Din aceeași familie, la fel de eficiente, mai pot fi amintite: clopotamină, lopatin, dricopan, colivosan sau gropanol.

Cititorinc subst. "Cititorincul" este titlul unei rubrici din revista Litere, Arte & Idei, rubrică întreținută de Dan C. Mihăilescu (autorul unui construct lexical complementar - scriitorincul) și Ioana Scoruș.

Clava Cuvântul magic al poeziei, după Gellu Naum (volumul Medium, 1945). Aruncat mulțimii, acest cuvânt produce o stare de delir liric: „imediat oamenii încep să spuie poeme lungi, interminabile; orașul tot e populat de mii de oameni care merg declamând la nesfârșit”.

Clochemerli vb. „Sancționat pentru exprimare licențioasă a clochemerlit-o.” (Cornel Regman)

Coclender subst. Numele unui obiect care nu este prea bine definit. Apare în mai multe texte:
În versurile melodiei Eterna și fascinanta Românie a formației Cassa Loco.
"Descântecul meu are eficacitatea laserului și a bombei cu nutrii turcheze pe bie cu ștotengher matrafucizat în coclender;" (Actualitaea culturală, 25 mart. 2002)
"Nu e bine că spațiul este presărat cu tot felul de șurubelnițe, biele, știplaizere, belivarezuri, gomexane, coclendere căzute în baia de ulei, arbori cotiți la cota 1 etc." (Academia Cațavencu, nr. 42, 2004).

Comentac subst. Persoană care comentează de-obicei neavizat (la radio, la televizor, pe Internet etc.). Apare, de pildă, în articolul Despre comentaci și părerologi, din Adevărul, 29 mai 2013.

Compatie subst. Empatie reciprocă, profundă. Termen întâlnit la Dănuț Ungureanu, în Cronicile oamenilor iridium (2013).

Cosmicomicărie subst. Termen inventat de Italo Calvino (în italiană cosmicomiche) pentru titlul unei colecții de povesitri amuzante despre evoluția universului (Cosmicomicării, 1965).

Criptodacisme subst. "Cuvinte cărora li se recunoaște „oficial“ o altă origine, dar care ar fi fost, de fapt, dacice". Din articolul Criptodacisme, semnat de Rodica Zafiu în Dilema veche, nr. 528/2014.

Critificțiune subst. Ficțiune critică. De pildă, în titlul volumului Clava: critificțiune cu Gellu Naum, publicat în 2004 de Simona Popescu.

Crocofant subst. Creatură imaginară rezultată din încrucișarea unui crocodil cu un elefant. În sens figurat, persoană cu concepții de viață demodate sau cu idei retrograde. Termen folosit de Andrei Pleșu.

Crocoșobozaur subst. "Lui Bibi i-a fost dat să audă cuvinte ca: ingrat, prefăcut, impostor, nemernic, escroc sentimental, mincinos fără pereche, egoist, nesimțit, profitor, cuvenitist (probabil de la "a i se cuveni"), meduză hrăpăreață, pachiderm trișor, crocoșobozaur (cuvânt inventat în focul disputei) și coropișniță nerecunoscătoare." (din Poiana cu zâmbete, 1988, de Dan Grigore Mihăescu).

Curv subst. Echivalentul masculin al curvei. Sunt un curv (2014) - volum semnat de Leonard Ancuța.

Cuvântar subst. v. alfabecedar

Cuvintelnic subst. "Colecție de cuvinte și poveștile lor", termen inventat de Andrei Cornea și folosit în titlul volumului său Cuvintelnic fără frontiere (2002).

D
Dacopatie subst. "Am inventat și eu un cuvânt, îl las moștenire: cuvântul “dacopatie”. E obsesia asta cu dacii." (Dan Alexe). Termenul apare și în titlul cărții sale, Dacopatia și alte rătăciri românești (2015)

Deadevă (probabil din de-adevăratelea) Titlul unui volum semnat de Caius Dobrescu în 1998, care abundă de experimente ortografice și inovații formale inedite.

Desarhiepiscopoconstantinopolitizare subst. Cuvânt-încurcătură de limbă, care ar însemna "cateterisirea arhiepiscopului din Constantinopol".

Descântotecă subst. Colecție de descântece. Titlul unui volum de Marin Sorescu (1976).

(a) Desfinți vb. A desacraliza; verb creat de Marin Sorescu: „Ce e mit e sfânt și nu se poate desfinți” (A face mituri, în Luceafărul din 13 sept. 1969)

Deziluzionist subst. Persoană care(-și) provoacă deziluzii. Deziluzionistul - volum de Andru-David Simionoiu (2015).

Dezinspecție subst. „O întrebare: când vin în inspecție ăia cu dezinsecția de gândaci, asta cum dracu se numește? Oare: Dezinspecție????” (Din File din jurnalul lui Tetelu, de Dragoș Mușat)

Dezîngerare subst. "Dezîngerarea prin cuvânt, organ unic al întregii specii umane, reprezintă pentru noi frumosul, sentimentul frumosului, reintegrarea în unic, în total." (Nichita Stănescu în Scrisorile de dragoste)

Diabloguri subst. (Dialoguri de pe bloguri), rubrică semnată de Emil Brumaru și Veronica D. Niculescu în Suplimentul de cultură.

Digicrație subst. Varianta digitală a birocrației în viziunea lui Andrei Manolescu (din articolul „Digicrație“ și butonăraie, publicat în Dilema veche, nr. 569/2015).

Dinastiada subst. Titlul unui volum publicat în 1990 de Cornel Udrea în colaborare cu Virgil Tomuleț.

Discofobie subst. Teama de discurile de vinil. Discofobia – titlul unei poezii de Mircea Cărtărescu.

Distrai subst. Adaptarea neaoșă a termenului englezesc stillsuit – îmbrăcămintea specială a fremenilor cu rol de a recupera și recicla umiditatea. Din romanul SF Dune de Frank Herbert, în traducerea lui Doru Brana.

Distramic adj. Cuvânt inventat rezultat din combinația dintre distractiv + dinamic. Adjectivul a fost folosit într-un pliant publicitar pentru a descrie calitățile autoturismului Nissan, modelul Micra.
Alte cuvinte create pentru această reclamă au fost:
- Antrecil - rezultat din antrenant + facil
- Comos - o încrucișare între compact + spațios
- Confator - un hibrid între confortabil + cuprinzător
- Istil - îmbină cuvintele ist + util
- Modtro - născut din asocierea dintre modern + retro
- Spigur - termen în care se împletesc spontan + sigur
- Simpologie - rezultat din contopirea dintre simplitate + tehnologie

Dușmetenie subst. „Relație de apropiere definită simultan pe prietenie și dușmănie, între două persoane sau entități cu interese, momentan sau permanent, comune”. Termen născocit de Gabriel Dobre în articolul „Cuvinte necesare” din Decât o revistă (nr. 1/2009) în care socotea că „limba română are nevoie de o reîmprospătare” lingvistică. Autorul propunea și alte cuvinte, printre care: boșetă „poșetă pentru bărbați”, douăzescent „persoană care are peste douăzeci de ani, dar până în treizeci” sau furișanți „încălțări ușoare, cu ajutorul cărora cineva s-ar putea furișa”.

E

Eibofobie subst. Termen umoristic, inventat pentru a semnifica presupusa teamă irațională față de palindromuri ! Cuvântul este, bineînțeles, el însuși un palindrom (cuvânt care poate fi citit la fel, atât de la stânga la dreapta, cât și de la dreapta la stânga).
Alte cuvinte formate în aceeași manieră sunt:
- eigologie (sau aigologia) - "studiul palindromurilor"
- einamanie (sau ainamania) - "mania pentru palindromuri"
- eilifilie (sau ailifilia) - "dragostea pentru palindromuri"

Escamotofil adj. Termen parodic creat de Vasile Alecsandri în Istoria unui galbân, în care critică tendințele italienizante ale lui Ion Heliade Rădulescu, de după 1840, precum și limba artificială a poemului Stanțe epice de C. Aristia. "Escsamotofil e văr primar cu brațalba, cu lungumbra și frate de cruce cu Broascăoaietaurie și cu impercaicoifagi a d-lui Aristia".

Eugenionește adv. Cuvânt care apare spre finalul piesei Formule de politețe? (1950), piesă aparținând, bineînțeles, lui Eugen Ionescu.
De altfel, pe parcursul întregii piese, la întrebarea obsesivă Ce mai faceți?... Dar dumneavoastră?, personajele răspund cu cele mai insolite, neverosimile sau absurde cuvinte: concret, apoplectic, păsăritic, castravetic, fiorotic, capiscolic, caronculos, bimbilistic... Tot acest dialog absurd exprimă convenționalismul și automatismul limbajului, clișeele și reflexele verbale mecanice care de fapt nu comunică nimic.

Eulalii subst. Este titlul unui volum de poezii de Dan Botta (1931). Cuvântul este creat artificial din cuvintele grecești: eu- - "bun, bine, frumos" și lalia - "vorbă", adică "vorbe bune, frumoase".

Evricativ adj. În jurul acestui cuvânt Dumitru Solomon a scris povestioara umoristică La început a fost cuvântul, în Perpetuum Comic ’84. Într-o cronică literară cuvântul educativ fusese dactilografiat din greșeală evricativ. Noul cuvânt a avut un succes neașteptat, a proliferat cu repeziciune, devenind celebru. În scurt timp au apărut și unele derivate: a evricativiza, evricațional, evricațiune, evricacitate și chiar verbul a evrica.

Exasperanțe subst. Speranțe transformate în exasperări. (trimis de Ștefan Teioșanu)

Exceptembrie subst. "An în care luna octombrie urmează după august." (Preluat din Ficționarul Stoopnagle, inclus în volumul You Wouldn't Know Me from Adam, 1944, de F. Chase Taylor)

Exual adj. Relații exuale (trad. 2010) e titlul unui volum de Michel Birbaek. "S"-ul pierdut din titlu sugerează absența sexului care bântuie cartea ca o fantomă.

F

Fabulospirit subst. Creație lexicală artificială produsă pentru a sprijini o campanie de promovare a imaginii României. Termenul a fost adesea criticat pentru stângăcia și ambiguitatea sa (de pildă de G. Pruteanu în articolul Fabulaiureala, din Curentul 2 mart. 2007).

Fainoșag subst. "Ingredient care dă savoare". Dintr-o serie de reclame la un pateu ardelenesc.

Fârlifus subst. v. pichiponț

Felduit subst. "Pentru sunetul produs de spargerea gheții între două persoane de sex opus ori de același sex, propun cuvântul felduit" (din articolul Câteva posibile nume de sunete, de Dan Stanciu, în Dilema veche, nr. 422/2012).

Femartie subst. Denumire umoristică pentru luna februarie și martie luate împreună. În forma "femarte" apare și la poetul Ion Gheorghe în ciclul Zoosofia (1967).

Fenomental adj. Titlul unui album al formației Vița de vie lansat în 1999.

Filmar subst. Colecție de texte ce abordează subiecte legate de cinematografie. Titlul unui volum de C. T. Popescu (2013).

Fleacologie subst. Știința care se ocupă cu studiul fleacurilor, al nimicurilor și al altor bagatele. Din articolul Fragmente dintr-un tratat de fleacologie, semnat de Dan Stanciu în Dilema veche, nr. 511/2013.

Flicușteț subst. "Un roman polițist prost" (Cornel Regman)

Floapă subst. Adaptare expresivă a cuvântului englez floppy(-disk).

Folfa subst. Stare de neliniște sufletească, de angoasă existențială care împiedică exprimarea specificului spiritual românesc (din Viața și opiniile lui Zacharias Lichter, de Matei Călinescu, 1969).

Fostalgie subst. "Nostalgie după fosta iubită". Doar unul dintre nenumăratele cuvinte scornite de scriitorul Iv cel Naiv pe care le postează frecvent pe pagina sa de Facebook, alături de definția potrivită. Iată și alte exemple:

    melalcoolic, "stăpânit de melancolie, pe fondul consumului exagerat de alcool"
    prostilitate, "atitudine dușmănoasă bazată pe neștiință, pe prostie"
    doropeală, "stare de apatie, de lâncezeală, cauzată de dorul pentru cineva"
    indiscreață, "tipă creață care-și bagă buclele unde nu-i fierbe oala"
    prăpădie, "păpădie care și-a dat duhul"
    indifereală, "lipsă de interes afișată pentru a menține o poziție fals-neutră, safe"
    furiozitate, "curiozitate nesatisfăcută care se transformă în furie"

Fotoli vb. A te înfunda lipsit de griji într-un fotoliu confortabil.

Fragic adj., Fragedie subst. Cuvinte inventate de scriitorul Radu Cosașu.
Despre fragic autorul spunea într-un Autointerviu (c. 1986) că este "adjectivul coborât din substantivul "fragedie". Fragedia e invenția mea, "iepica" mea, "necuvântul meu" - mai tot scriitorul trebuie să lase lumii un cuvânt, măcar un cuvânt, ca semn că a trecut prin ea, cu un rost. [...] E un cuvânt, cred, necesar fiindcă fragedul a fost uitat, iar tragicul s-a sofisticat până la a deveni, îndreptățit, o parodie a comediei. [...] Fragedia e o formulă pentru a reda tragicului duioșia și catifeaua, iar frăgezimii, o dimensiune gravă..."

Frazbilă, Granchios adj. Frazbile și granchioase sună în românește titlul nuvelei SF Mimsy Were The Borogoves, scrisă de Lewis Padgett și apărută în Almanah Anticipația 1989 (în traducerea lui Mihai Dan Pavelescu). Ciudatul titlu este preluat din poezia Jabberwocky scrisă de Lewis Carroll, în "Alice în Țara din Oglindă". În nuvelă este amintită o întreagă strofă, care, în traducere românească, sună astfel:

"Stramina și pietrele murcoase
Se învârtesc și pivotează-n plastă -
Frazbile toate, și granchioase -
Iar clipele le trec prin poarta vastă."

G

Galbastru, Maroșu, Maroz adj. Culori hibride din poezia Acuarelă sau acuariu (din volumul Simpleroze, 1978), de Șerban Foarță.

Gâltoman adj./subst. Creație expresivă aparținând poetului Cicerone Theodorescu: „Ăla care-i slugă, Nu-l știi? Bine-mbucă/ Ăla gâltoman/ Bagă și-n suman” (din volumul Un cântec din ulița noastră, 1953).

Gogomârlă subst. Animal sau ființă neidentificată mai îndeaproape.

Gomexan subst. "Nu e bine că spațiul este presărat cu tot felul de șurubelnițe, biele, știplaizere, belivarezuri, gomexane, coclendere căzute în baia de ulei, arbori cotiți la cota 1 etc." (Academia Cațavencu, nr. 42, 2004)

Gondoleanțe subst. Cuvinte de compasiune și regret pe care venețienii le adresează unuia căruia i s-a scufundat gondola.

Granchios adj. v. frazbilă

H

Haosmos subst. Cuvânt hibrid între haos și cosmos, este titlul unui volum de poezii din 1992 semnat de Magda Cârneci. Termenul a fost preluat și de Liviu Antonesei în articolul său România ca haosmos din Cotidianul, nr. 227, oct 2007: „Ce cuvânt mai potrivit am putea găsi pentru amestecul incredibil de ordine cazonă, mici zone de ordine civilă și cumplită dezordine care este realitatea românească a zilelor noastre și, mai cu seamă, cea politică?”

Hapciupalitic subst. Termen derizoriu pentru o persoană demnă de milă.

Hârșc interj. Interjecție fără sens, titlul poeziei Hârșc, din ciclul Loto-Poeme (1972) de Nina Cassian.

Hemografie subst. Cuvânt creat de Nichita Stănescu în volumul Respirări (1982): "știința pe care eu am creat‑o este atât de subtilă încât uneori se confundă cu firescul. Ea se numește hemografie , adică scrierea cu tine însuți. [...] Hemografia este o știință tânără. [...] Hemografia este abstractă și practică totodată. Te scrii pe tine pe dinăuntrul sufletului tău mai întâi, ca să poți pe urmă să scrii pe dinafară sufletele altora."

Hidrogravură subst. Titlul unei poezii de Stephan Roll publicată în 1927.

Hipopotomonstrosesquipedaliofobie subst. Frica patologică nejustificată provocată la unele persoane de cuvintele foarte lungi. Evident că oricine ar suferi de o astfel de fobie ciudată i-ar fi imposibil să o pronunțe...

I

Ideolitic subst. "Era noastră: ideolitic." (Cornel Regman)

Ilectră subst. Unul din năstrușnicele cuvinte scornite de poetul Ioan Prale (1769-1847), autorul unora dintre cele mai bizare versuri din literatura română: „Ilectră de finear/ Neamul desdominear/ Teoria poartă/ Gloatii nededată/ Nectar adunam/ În file turnam./ Csenofon albina/ Isocrat-Sirina,/ Omir, ar cinsti-o,/ Ei de ar privi-o.”

Imural subst. "Graffito obscen." (Din Ficționarul Stoopnagle, inclus în volumul You Wouldn't Know Me from Adam, 1944, de F. Chase Taylor)

Inlunație subst. Starea omului "lovit la creier de lumina prea puternică a lunii" (Vasile Voiculescu, Sezon mort, 1948)

Inoculism subst. Tehnica de a planta idei. Titlul unui careu de cuvinte încrucișate realizat de Ladislau Strifler în care majoritatea cuvintelor sunt inventate (a emuma, enodicton, fumiclub, a împăta, imort etc.)

Inonorificabilitudininaționalitate subst. Un cuvânt din Abecedariul pentru școale începătoare al lui Nifon Bălășescu, apărut în 1854. Calificat drept „minune filologică”, a fost criticat de Vasile Alecsandri în articolul O bazaconie limbistică (în „România literară”, nr. 14, 1855): „Doamne! Doamne! de multă limbistică ce au dat peste capetele noastre, or să ajungă copiii noștri a ieși din școale cu limba de un cot, ca și cuvintele de sânt siliți a învăța și a rosti, sărmanii.”

Inscoțibilă adj. Se numește o servă la tenis de câmp sau la ping-pong care nu poate fi returnată.

Ipocrizi vb. "Ce-i învață pe copii politicienii noștri falși: să mintă. Să ipocrizească, dacă vreți. Nu a existat până acum acest cuvânt, dar probabil că este momentul să se nască." (Academia Cațavencu, nr. 31, 2007)

Istoremă subst. Cea mai mică unitate a faptului istoriografic, termen introdus de Joel Fineman (1989) în The History of the Anecdote: Fiction and Fiction, The New Historicism. La noi a fost utilizat de Codrin Liviu Cuțitaru pentru titlul volumului său Istoreme (2009).

Iubibil adj. Care poate fi iubit, ușor de iubit. În piesa Ești iubibilă a trupei Taxi întâlnim și alte adjective similare: alintabilă, giugiulibilă, mângâibilă, răsfățabilă...

Iubitafizica subst. Termen creat prin analogie cu patafizica lui Alfred Jarry: "e un cuvânt inventat de mine [...] Am simțit de la bun început că e un cuvânt suficient de bun, de puternic și de fertil încât să se poată naște din el o întreagă lume." (Iulian Tănase). Iubitafizica, volum apărut în 2002.

Î

Îmbârligăcios adj. Îmbârligăciosul (2009) a fost titlul unui show interpretat de comicul Doru Octavian Dumitru.

Împrăștioză subst. "Când ești cu mintea în toate direcțiile și nu poți să te concentrezi la nimic!" – din reclama unui produs farmaceutic.

(La) îndelăbuță subst. Creație originală și ingenioasă, bazată pe modelul locuțiunii la îndemână. Se datorează lui Tudor Arghezi care, într-o tabletă, povestea că, în tinerețe, locuind într-o cămăruță sărăcăcioasă, era nevoit să asculte, în timpul nopții, cum se jucau șoarecii "cu nucile care le veneau la îndelăbuță...".

Înflămurat adj. Cuvânt inventat de poetul Mihai Beniuc în titlul poeziei Înflămurată-n roșu din volumul proletcultist Steaguri (1951).

Înjălalnic adj. Întâlnit la Emil Gârleanu ("plopul doini înjălalnic").

Însisificare subst. Cuvânt inventat de scriitorul Radu Cosașu, derivat insolit de la numele lui Sisif. Apare în titlul volumului său ÎnSISIFicarea la noi pe Boteanu (1998).

Întrandafirare subst. "Neașteptata întrandafirare a preafericitei surpări de deal" (din Bucureștii lalelelor și trandafirilor, de Alexandru Macedonski).

J

Jabberwocky subst. Titlul unei renumite poezii lipsite de sens scrisă de Lewis Carroll, și inclusă în cartea "Alice în Țara din Oglindă" (1871). În românește a fost tradusă sub titlul:
    Trăncăviciada (Frida Papadache, 1971);
    Ciorbobocu (Leon R. Corbu, 1977);
    Zurbaliv (Constantin Dragomir, 1982);
    Bâzdâbocul (Nina Cassian, 1991);
    Jabberwockiada (Mirella Acsente, 1997);
    Gâr-Gar (Nora Galin, probabil 1998);
    Gângăveala (Ioana Ieronim, 2007);
    Monstrolocul (Cătălin Mareș, probabil 2009);
    (Frazbile și granchioase - doar prima strofă, Mihai Dan Pavelescu, 1989).

Jbongi, tzompe, strontzi și pitze subst. Personajele dintr-un vechi joc Connex numit Animalutze.

Jenibil adj. Formație glumeață, o combinație între "jenant" și "penibil".

K

Kaf subst. „Kaf-ul ar putea fi, la români, unitatea de măsură a cretinismului inventiv, a indolenței care-i ține loc de muncă, a mârlăniei feng-shui și a prostiei șlefuite îndelung." (termen derivat de la Kafka, din articolul Kaf, ca la noi semnat de Ciprian Chirvasiu în Adevărul, 24 dec. 2013).

Kelemenopie subst. „O linie dreaptă, continuă care trece prin mijlocul tuturor lucrurilor și nu duce nicăieri.” Cuvânt inventat de poetul american John Ciardi. La baza sa se află secvența de litere klmnop situată la mijlocul alfabetului, secvență descrisă de Ciardi ca fiind „o irelevanță strict continuă”.

Kută subst. O limbă imaginată de Tudor Arghezi în Tablete din țara de Kuty (1935), caracterizată prin brevitate și o totală independență.

L

Lamiștomația subst. Deprinderea românilor de a nu lua lucrurile în serios. Titlul unui articol din Adevărul, 2 febr. 1993.

Lenevită subst. Boală foarte răspândită și, după unii, contagioasă.

Lovaj subst. Tehnică avangardistă de desen inventată de suprarealistul român Paul Păun.

Loviluție subst. Termen creat pentru a denumi evenimentele din Decembrie 1989 din România. Se discută și se dispută încă dacă atunci a fost revoluție sau lovitură de stat. Din punct de vedere lingvistic însă, controversa s-a rezolvat: revoluția și lovitura de stat s-au îmbinat și a rezultat un cuvânt nou, un cuvânt hibrid - loviluție.

Lumpfalizi subst. "Dușmani lichizi. Imponderabili. Apar atunci când se sparge gheața." (din volumul Anticulinare, 1996, de Grigore Șoitu)

M

Macabrond adj. Termen prin care e caracterizat Al. Macedonski în cartea lui Angelo Mitchievici, Decadență și decadentism în contextul modernității românești și europene (2011).

Manelitate subst. "Populație încă minoritară, dar în continuă creștere, amatoare, consumatoare, devoratoare de manele (n.n. cuvânt inventat de autor înregistrat la Înalta Academie a Manelelor)." Din articolul TVR și mugurii normalului de George Stanca în Actualitatea culturală, 8 iul. 2003.

Matrafuciza vb. "Descântecul meu are eficacitatea laserului și a bombei cu nutrii turcheze pe bie cu ștotengher matrafucizat în coclender;" (Actualitaea culturală, 25 mart. 2002).

Milițist subst. Denumire glumeață dată în presa de după '90 polițiștilor.

Misecuvinism subst. Atitudinea celui care afirmă sus și tare, adesea abuziv și nejustificat: "Mie mi se cuvine! Eu sunt îndreptățit!"

Mistificțiune subst. Mistificțiuni este titlul unui volum de Mircea Anghelescu, apărut în 2008 și având subtitlul: Falsuri, farse, apocrife, pastișe, pseudonime și alte mistificații în literatură.

Moralisment subst. "De la o vârstă, bărbații suferă de moralisment." (Cornel Regman)

Morți vb. "A muri nu este opusul lui a trăi, ci al lui a te naște. Cele două antonime reprezintă fiecare clipa intrării într-o stare - în viață sau în moarte -, în timp ce a trăi este acțiunea, de durata vieții, căreia nu îi este opus în limbă decât a fi mort. Dar acesta din urmă nu este decât o formă verbală pasivă, nu un verb propriu-zis, nu o acțiune, pentru că nimeni n-a fost în stare să creadă, dincolo de moarte, în posibilitatea reală a unei acțiuni. Dar dacă, totuși, ea există, și pentru a fi revelată nu-i lipsește decât verbul exprimării? Dacă s-ar întoarce cineva să povestească ce înseamnă a morți?". (din volumul Coridoare de oglinzi, 1983, de Ana Blandiana)

Moștrofonț subst. v. pichiponț

Motanică subst. Carte de motanică (1985) se numește o culegere de versuri pentru copii semnată de Gheorghe Tomozei.

N

Nadsat subst. Limbă inexistentă, inventată de scriitorul englez Anthony Burgess în romanul A Clockwork Orange (1962). Protagonistul său, Alex, vorbește și gândește în limba nadsat, un amestec de argou englez și american cu rusă. Exemple de cuvinte în această limbă sunt: britva ("brici"), mounch ("gustare") sau privodeet ("a duce undeva").

Necuvânt subst. Vocabulă născocită de Lucian Blaga în poemul Ulise: "Dar pe liman ce bine-i / să stăm în necuvânt". Ulterior este făcută celebră de Nichita Stănescu în 1969 când publică volumul de poezii Necuvintele.

Nepurcel subst. Creație glumeață datorată lui Ion Creangă, care, în Amintiri din copilărie, pomenește de Moș Chiorpec ciobotarul, care îi spunea: „hei, hei, bine-ai venit, nepurcele !”.

Nichitiza vb. "...cei doi prieteni nichitizează - adică fac vorbe din te miri ce." (D. P. Popescu, Galaxia)

Nimfaunescă adj. Titlul poemului în hexametri cu care a debutat Adrian Rogoz în 1944.

Noptimist subst. "Nu căutați cuvântul din titlu în dicționar, nu-l veți găsi." Dacă totuși vă interesează definiția lui, iat-o: "Persoane care, deși trăiesc în București, au optimismul de-a crede că pot dormi noaptea". (Noptimiștii, articol semnat de Radu Paraschivescu în Evenimentul zilei, 14 aug 2008).

Nuplecabilitate subst. (Aprox.) Dependență. Dintr-o reclamă la un brand de arahide și semințe.

O

Obecalp subst. În studiile clinice se administrează uneori pacienților medicamente care nu au nici un efect, numite placebo. Ele pot acționa însă printr-un mecanism psihologic dacă subiectul este convins că primește un tratament activ. Chiar dacă aceste pilule nu conțin decât zahăr ele trebuie totuși să fie etichetate cu niște denumiri "comerciale" sonore și extravagante, atractive pentru bolnavi. Unul dintre acestea este Obecalp (placebo scris invers). Alte nume propuse au fost Cebocap, Acid placebic, Deludium sau Panacease.

Octarină subst. Culoare magică care nu poate fi percepută decât de vrăjitori și pisici. Inventată de scriitorul britanic Terry Pratchett în romanele sale din seria Discworld.

Omnesresscibolitor subst. "Dacă-l vezi pe Țuțuianu [...] salută-l de asemeni, spune-i că am bune speranțe ca în curând să-l văd omnesresscibolitor (cuvânt inventat ad-hoc și pentru uzul lui)" (Tudor Vianu, Corespondență)

Onirotecă subst. Colecție de vise sau bibliotecă imaginară unde sunt arhivate visele noastre.

Opiniocrație subst. Influența și puterea celor care-și dau cu părerea, adesea neavizați. (din articolul Opiniocrație și opinioți, în Adevărul, 31 oct. 2006).

Opiniot subst. Sinonim pentru părerolog (vezi).

Orizonta vb. Creație lexicală a lui George Topîrceanu din poezia Armonii vesperale. Într-o notă de subsol autoironică poetul explică: "Verb nou, formație proprie. Se simțea nevoie."

P

Pafarist subst. Persoană care nu știe (aproape) nimic într-un anumit domeniu, care e pe (din) afară.

Palindroman subst. Roman palindromic. Subtitlul volumului lui Șerban Foarță, Roșul ușor e rozul iluzor, 2008 (se remarcă dublul palindrom).

Panbeșinism subst. Filozofie conform căreia totul se reduce la miros. Din „Dicționarul Junimii” publicat de Iacob Negruzzi în revista Convorbiri literare între 1924-1925.

Pantumier subst. Colecție de pantumuri, termen creat de Ion Roșioru pentru titlul volumului său de poezii Pantumierul (2011), prin analogie cu Canțonierul lui Francesco Petrarca. (vezi și baladier)

Parandărătelea (De-a ~) subst. Un joc românesc la modă.

Părerolog subst. Specialist în datul cu părerea.

Pedalgog subst. "Profesor de latină pe bicicletă." (Preluat din Ficționarul Stoopnagle, inclus în volumul You Wouldn't Know Me from Adam, 1944, de F. Chase Taylor)

Peizăni vb., Peișănere subst. „Un fel de vagabondaj, dar dublat de curiozitate, termen inventat de mine după Le Paysan de Paris” (Geo Bogza, Jurnal).

Pichiponț, Moștrofonț, Fârlifus subst. Creaturi imaginate de Dumitru Toma, în Trei zile anapoda (1988), păpuși de cârpe colorate, cu câte patru brațe lungi și caraghioase și niște picioare subțiri, greu de deosebit între ele:

    - "Un moștrofonț este un pichiponț mai mic decât un fârlifus."
    - "Pichiponțul este un fârlifus mai mare decât un moștrofonț."
    - "Fârlifusul este un moștrofonț mai mic decât un pichiponț."

Pictoroman subst. Creație artistică care îngemănează pictura cu romanul. Subtitlul volumului Mustața lui Dalí şi alte culori (2020), de Felix Aftene și Lucian Dan Teodorovici.

Pieme subst. Poezii sau fraze în care numărul literelor fiecărui cuvânt coincide cu primele zecimale ale numărului pi. De exemplu: Așa e ușor a scrie renumitul și
utilul număr. din care se obțin primele 8 zecimale ale lui pi: 3,14159265.

Pipeadă subst. "Epopeea pipei", din titlul volumului de poezii Marea pipeadă, de Iulia Militaru (2010). Din aceeași familie de cuvinte, unul din personajele cărții suferă de pipoită și chiar de pipoză.

Pirezieni subst. O nație fictivă utilizată într-un sondaj de opinie din Ungaria care măsoară xenofobia începând din 2006. În jur de 60% dintre respondenți au afirmat că se opun imigranților... pirezieni.

Piropopircăriță subst. Animal sau ființă ciudată, inexistentă. Face parte din aceeași familie cu șocâtele, bilibistrucul, crocobalaurul sau gogomârla.

Pisicologie subst. Știința pisicilor. De pildă: Doctorat în pisicologie, articol de Codrin Liviu Cuțitaru (Dilema veche, nr. 610/2015) sau Mic tratat de pisicologie, volum de Șerban Foarță (2008).

Pisicotecă subst. Culegere de texte pisicești. Din titlul volumului Pisicoteca practică a lu' Moș Pârșu (2015), "răsădită în sol autohton" de Florin Bican după cartea lui T.S. Eliot, Old Possum's Book of Practical Cats (1939).

Pisitudine subst. Atitudine de felină. (trimis de Claudiu Blejdea)

Pițifelnic subst. Om mărunt, cu interese și acțiuni meschine. Creație gazetărească.

Pixar subst. Ziarist. Termen (auto)ironic.

Plastercană subst. Limba oficială a tărâmului imaginar Plasterca din romanul lui Călin Torsan, Plasterca (2013). În această limbă fictivă numerele de la 1 la 10 sună astfel: unz, doyz, treyz, patruz, kinz, sez, sebz, obz, novz, dedi.

Platist subst. Adept al teoriei Pământului plat.

Plăcăreț subst. Persoană care exagerează cu like-urile pe Facebook.

Pliznăuți (sau Pliznăi, Pliznoți) subst. Dintr-un banc vechi, predecembrist: creaturi care seamănă cu oamenii, doar că sunt negri, stau în copac și când este îndreptată pușca spre ei strigă: please no, please no!

Poerezii subst. Subtitlul volumului de poezii Surogat, de Sorin-Mihai Grad (2010). Cele șase secțiuni ale cărții poartă și ele ca titluri cuvinte inventate: De(x)presii, Tripoteze, Seqele, Autointoxificații, Exgolatrixme și Happylog.

Poetoamnă subst. "Poetoamnele speranței" a fost titlul unui cenaclu literar găzduit de penitenciarul din Galați în 2009.

Poeziar subst. Subtitlul volumului Cuvinte rare (2009) de C. T. Popescu. Vezi și filmar

Polițian subst. Creație glumească gazetărească pentru un polițist nedesprins încă de mentalitatea și metehnele vechilor milițieni.

Postac (sau postaș) subst. Termen peiorativ pentru o persoană care publică frecvent răspunsuri sau comentarii de slabă calitate sau injurioase pe forumuri sau la articole publicate pe internet.

Postcoce adj. Opusul lui precoce. Cuvânt născocit de Gabriel Liiceanu în volumul Întâlnire cu un necunoscut (2010): "Ce mult îmi place cuvântul postcoce. L-am inventat pentru că mă exprimă. Sunt mereu în urma mea cu câte zece ani."

Povestindere subst. "...dacă îmi este permis să inventez cuvântul, este magia de-întâi și de pe urmă a cuvântului. De câte ori încep un roman mă gândesc la povestea umană a personajelor, la traiectoriile acestor oameni: ce-i oftică, ce-i doare, ce visează, unde vor s-ajungă”, spunea scriitorul Mircea Săndulescu într-un interviu publicat în Luceafărul nr. 25 din 1998.

(A) prăjituri vb. A face prăjituri fără încetare. Dintr-un spot publicitar la făina Grania, care "Prăjiturește de nu se mai oprește !"

Prepozițiofagie subst. „Mâncarea” sau lipsa de prepoziții în exprimarea acuzativului. Creație lexicală introdusă de Tatiana Slama-Cazacu în Confuzii, greșeli, prostii și răutăți în limba română, azi (2010).

Prodomie subst. "Un viciu al secolului: prodomia." (Cornel Regman)

Proezie subst. Un nou gen literar propus de Mircea Țuglea (volumul Proezia, 1996).

Proglobmodern subst. Curent literar propus și teoretizat de scriitorul Al. Florin Țene în anii 2000 ce promovează “întoarcerea, pe jumătate, spre modernism, spre clasicism, cu uneltele limbii moderne”, precum și ”păstrarea și promovarea specificului național, în contextul integrării europene”.

Prototiptil subst. Un obiect nedefinit, dintr-o parodie a grupului umoristic Divertis.

Psihonautică subst. Călătorie în lumea mentală. Titlul unui volum semnat de Paul Doru Mugur în 2009.

Pudilondoci și vampirizole subst./adj. Categorii de oameni cărora Emil Brumaru le dedică volumul Povestea boiernașului de țară și a fecioarei cu lindic zglobiu (2008).

Pufoșenie subst. Lucru sau creatură moale și pufoasă. După un episod din serialul de desene animate RObotzi.

R

Rachetotel subst. Hotel de pe alte planete unde se ajunge cu racheta (din Mic dicționar de subiecte comice, 1979, de Laurențiu Cerneț).

Rahatolog sau Rahatometru subst. "Epitet" dat lui Ghenadie Manoilescu, gardian și anchetator dement din Ploile de dincolo de vreme, 1976, de Dumitru Radu Popescu.

Răspândac subst. Formație glumeață. Persoană care preia și răspândește informații false. Este acompaniat de obicei de un zvoner (v.). Cei doi termeni au fost popularizați de cunoscutul grup umoristic "Divertis".

Rățaț subst. Găinaț de rață.

Reciclopedie subst. Enciclopedie de lucruri reciclate. Din titlul cărții lui Florin Bican, Reciclopedia de povești cu rimă și fără tâlc (2013).

Resentimentalism subst. Cuvânt telescopat din volumul de eseuri Happy New Fear! (2011) al scriitorului Călin-Andrei Mihăilescu, carte scrisă, potrivit autorului, „în limba română a secolului XXII ”. Alte creații de acest tip: globalcanism, burghezișteni, enigmagie, europsire, cordon zombilical etc.

Revendicoză subst. Derivat cu intenții ironice, folosit cu sensul de "boală a celor care au întotdeauna ceva de revendicat".

Ridicultură subst. Titlul unei emisiuni difuzate de postul TV B1 în 2004. Pastila era prezentată drept "un show ridicool, în și despre limba română".

Rifangită subst. Boală fictivă menționată de Grigore Cugler în volumul Afară de unul singur (1945).

ROGVAIV Cuvânt mnemotehnic cu ajutorul căruia se poate ține minte mai ușor ordinea culorilor fundamentale în spectrul luminii: Roșu, Oranj, Galben, Verde, Albastru, Indigo, Violet.

Romândru subst. Cuvânt telescopat cu sens destul de transparent.

Romârcană subst. "Limba românilor aflați în America la prima și la a doua generație". Din articolul Povești romârcane nemuritoare semnat de Ovidiu Rădulescu, în revista Lumea, nr. 11/2003.

Rombilic subst. Rombul-ombilic. Din Așteptând-o pe Sara (2005), de Michael Haulică.

Ronset subst. O nouă specie de poezie cu formă fixă – o îngemănare a rondelului cu sonetul, inventată de Horia Bădescu (în volumul Ronsete, 1995).

S

Scârbiciu subst. Un cuvânt glumeț pentru un loc de muncă nesuferit.

Scenarită subst. Boala celor care văd planuri ascunse și scenarii peste tot. Din aceeași familie de cuvinte fac parte și complotita, spionita, suspicionita sau conspiraționita cu înțeles destul de transparent.

Scriitorinc subst. Cuvânt inventat de Dan C. Mihăilescu ("Omul care aduce cartea") și folosit pentru titlul cărții sale, Scriitorincul (2001). Despre acest cuvânt autorul spune: "...am aflat că ornitorincul nu suportă captivitatea, este un mâncău teribil, stă 17 ore pe zi în vizuină și nu acceptă cu nici un preț să fie... "omul cuiva". Îi are ca dușmani pe șerpi, sapă un tunel de un metru în două ore, are blana cu strat de grăsime, ca ursul, evită sistematic competiția și e pe cale de dispariție din pricina poluării apelor. M-am recunoscut cu fervoare în el, drept pentru care am scornit termenul de scriitorinc."

Scriitorit subst. Bir pe scris pe care sunt nevoiți să-l plătească scriitorii. Imaginat de Barbu Lăzăreanu, în Cu privire la meșteșugarii cuvintelor (1975).

Scrisorar subst. Un fel de autor de scrisori. Titlul în românește al unei cărți de Mihail Șișkin (trad. 2012).

Seductologie subst. Știința și arta seducției, noțiune imaginată de Adriana Babeți și amintită în articolul Seducția. Didactica nova din Dilema veche nr. 972/2022.

Senzoriada subst. Epopee a senzorilor (cu trimitere la Ciberiada lui Stanislaw Lem). Titlul unui volum SF semnat de Cristian M. Teodorescu (2014).

Ses subst. "Varianta mai mică și copiată a sexului", inventată de chinezii care "iau chestii gata inventate, le fac mai mici și le schimbă un pic numele, să pară originale" (Kamikaze, nr. 17/2015).

Sexambul subst. Persoană care, în timp ce doarme, face sex automat și inconștient, fără a-și mai aminti nimic în dimineața următoare (dintr-un articol din Evenimentul Zilei).

Sexperiențe subst. "Sexperiențe sexacerbate” e titlul unui capitol din Maimuța carpatină (2013) de Radu Paraschivescu. Este un text despre ”sexperiențele sexacerbate, despre sextaz, sexasperare, sexuberanță, sexpirație” și alte excese de după 1989.

Snark subst. Numele unui animal imaginar creat de scriitorul englez Lewis Carroll în poemul absurd The Hunting of the Snark ("Vânătoarea lui Snark"), 1876.

Socrită subst. Una din bolile sociale și ale familiei descrise de Dr. Herman (Armand) Ferester, în prelegerile sale de Medicină umoristică, publicate în „Revista nouă”, la începutul anului 1892. Altele sunt: cupidonitele cronice, mizerita acută (numită și calicită cu lustru sau pungită) ș.a.

Spargă Limbă inexistentă inventată de poeta Nina Cassian, în care a scris mai multe poezii publicate în volumele Loto-Poeme (1972), O sută de poeme (1974) și Jocuri de vacanță (1983), însumând aproape o duzină de "sparguri", unul fiind tradus și în "sparga" engleză.
Iată numai câteva din cuvintele acestei limbi:
acustru, belifer, ceplină, chilnic, coroave, corund, cozimiri, crupi, dovelnic, estravă, flaniță, îmborida, mărgaș, nituraș, plentura, scorțopi, stelpică, tofări, tumnărie, țargă, veglină, vereag, zargă

Poezii în limba spargă:

    Baladă                                              Rondel
    Bocet                                               Sonet
    Imprecație                                      Strigături
    Orație   

Stilamancie (sau stilomancie) subst. Tehnică grafică avangardistă inventată de suprarealistul român Dolfi Trost, prin care se obțin desene asemănătoare testelor Rorschach.

Stresiune subst. Un cuvânt din limbajul glumeț al studenților. O combinare între sesiune și stres.

Stuplim adj. Cuvânt inventat pentru a caracteriza unele forme de expresie ale artei contemporane. Este o combinație între "stupid" și "sublim".

Subrural adj. (Despre limbaj) mai vulgar decât cel suburban.

Sund subst. Cuvânt cu sens neprecizat din poezia Increat de Ion Barbu (din volumul Joc secund, 1930): "Cu Treptele supui văditei gale/ Sfânt jocul în speranță, de pe sund".

Supercalifragilistic adj. Unul dintre cele mai faimoase cuvinte din istoria filmului. Se folosește uneori cu sensul de extraordinar, ciudat, fantastic. Cuvântul provine de la titlul unui cântec din filmul muzical Mary Poppins (1964) - "Supercalifragilisticexpialidocious".

Ș

Șocâte subst. Animal inexistent ce apare în versurile melodiei Eterna și fascinanta Românie a formației Cassa Loco. Alte cuvinte inventate, foarte amuzante prin sonoritatea lor, pe care le găsim în acest text sunt și bibistrocel, coclender, crocobazdugat, seplapoloidală sau volapic:

"Cel mai căutat animal din România este șocâtele !
Acesta se găsește în variantă maro cu volapic în vârf și coclender roz.
Nu vă recomandăm varianta cu seplapoloidală pentru că aceasta capătă un bibistrocel crocobazdugat."

Șparlamentar subst. Nu necesită explicații.

Știplaizer subst. "Nu e bine că spațiul este presărat cu tot felul de șurubelnițe, biele, știplaizere, belivarezuri, gomexane, coclendere căzute în baia de ulei, arbori cotiți la cota 1 etc." (Academia Cațavencu, nr. 42, 2004)

Ștotengher subst. "Descântecul meu are eficacitatea laserului și a bombei cu nutrii turcheze pe bie cu ștotengher matrafucizat în coclender;" (Actualitaea culturală, 25 mart. 2002)

T

Tamaretă subst. Specie poetică inventată de poetul Emil Brumaru, inspirată din numele soției sale, Tamara Pintilie.

Telegrabnică subst. "Telegramă". Forma apare în vorbirea personajului moș Hau din Nada florilor (1951) de Mihail Sadoveanu:
"După ce s-a dus, a rânjit moș Hau, nu ne-a trimis nici scrisori, nici telegrabnice. Ne-a uitat."

Tetrapiloctomie subst. Arta de a despica firul în patru. Termenul a fost creat de scriitorul Umberto Eco în romanul său Pendulul lui Foucault (1988).

Texistență subst. Spațiu în care textul și realul se contopesc. Termen utilizat de Mircea Cărtărescu în Jurnal (2001).

Tictacticos adj. „Ceasornicarul era un om tictacticos” (din Cu alte cuvinte..., 1975, de Cornel Udrea).

Tipota vb. Verb cu sens general utilizat într-un joc în care trebuie ghicit un anumit verb la care s-a gândit una din persoane (Oamenii tipotează? Se poate tipota în casă? etc.)

Tomberonez subst. Câine sau pisică vagabondă care se aciuează printre tomberoane.

Transfumanță subst. Migrația periodică de la spațiul de lucru la cel de fumat și înapoi. La realități noi - cuvinte noi.

Trestiesc adj. Care ține de trestie. Creat de poetul Leonid Dimov ("șoptitul trestiesc" - Sonet I). Alte invenții lexicale ale poetului sunt și netezișe, încărbunat sau oafe (pluralul interjecției of).

Trilă subst. (Umoristic) O bilă care sare de trei ori.

Trimbulind adj./subst. Cuvânt inventat de Nichita Stănescu și folosit în mai multe din textele sale:

În poezia Cântec în doi, din ciclul Necuvintele (1969):

"Noi nu vrem să fim geniali
Noi vrem să fim trimbulinzi"
......................................
În textul Înceata gândire a arborelui secular, din culegerea Dintr-un abecedar marțian (1982):

"Au venit trimbulinzii cu trimbulindele după ei, dar s-au izbit de trimbulinzii care veneau cu trimbulindele după ei, și a fost război și muierile lor au rămas sterpe."

Printre alte cuvinte create de Nichita Stănescu se numără și:
a ierbi, vulturarecerbos sau mitocosit.

Trisperat adj. (Umoristic) Mai mult decât disperat.

Ț

Țărăntoc subst. Formație glumeață, o combinație între "țăran" și "sărăntoc".

Țărășani subst. Nume dat țăranilor care locuiesc la periferia Bucureștiului. Din țărani + orășeni. Auzit la Realitatea TV, rostit de Tudor Octavian.

Țopârlaș subst. Formație glumeață, o combinație între "țopârlan" și "laș".

Țușplingher subst. Obiect neidentificat mai îndeaproape; un non-obiect. (trimis de Ștefan Pușcașu)

U

Ubliologie subst. Știința uitării, denumire și noțiune imaginate de Adriana Babeți. "Am inventat și patentat termenul în franceză (l’oubliologie), adică știinţa uitării, la Târgul de carte de la Paris de acum doi ani [2018]" mărturisea scriitoarea într-un interviu din Dilema veche (nr. 847/2020).

Uibesc vb. Titlul unui volum de Iv cel naiv, apărut în 2012, un amestec de iubire și uimire. De același autor, alte două titluri din verbe imaginare: Versez (2011) și Nesfârșesc (2013).

Ultrasentiment subst. Ultrasentimente a fost titlul volumului de debut al lui Adrian Păunescu (1965).

Unijamb adj. Cuvânt inventat de Nina Cassian în poezia Oboseală de cuvinte.

Universecuritar subst. Universitar care a colaborat/turnat la securitate. Termen creat de scriitorul Luca Pițu.

Urbancolie subst. Melancolie citadină. Urbancolia este titlul unui volum de proză semnat de Dan Sociu în 2008.

Urbogonie subst. Nașterea, creșterea și descreșterea orașelor. Fals tratat de urbogonie e subtitlul volumului Cuadratura cercului (1975) de Gheorghe Săsărman.

V

Valvârteji vb. Verb reușit creat de poetul Alexandru Macedonski, pornind de la formula val-vârtej, în textul Între cotețe (1902).

Vampirizole subst./adj. v. pudilondoci

Vatelea subst. "De-a v-ați vatelea", un joc inefabil, scornit de Marin Sorescu în poezia Tertip: "Nu știu cum e, eu am inventat cuvântul".

Veciniadă subst. Epopeea vecinilor. Veciniada a fost titlul inițial al schiței care a stat la baze piesei Preșul (1972), de Ion Băieșu.

Vizitomanie subst. Mania politicienilor români de a face vizite în străinătate. Din titlul unui articol apărut în Cotidianul, 22 iun. 1998.

Vizorist subst. Persoană care își petrece mare parte din timp trăgând cu ochiul pe vizor și spionând orice mișcare pe palier.

Vir-o-con-go-eo-lig Cuvânt de descântec lansat de poetul Ion Barbu într-o poezie dedicată cățelului său Fox (In memoriam, 1924), în care îi arată păsările care ciripesc în pom, încercând să le determine onomatopeic cântecul:

"Cir-li-lai, cir-li-lai,
Precum stropi de apă rece
În copaie când te lai;
Vir-o-con-go-eo-lig,
Oase-nchise afară-n frig;
Lir-liu-gean, lir-liu-gean,
Ca trei pietre date dura
Pe dulci lespezi de mărgean."

Visoluție subst. Soluția oricărui vis ("solution de tout rêve"), definiția bazată pe un joc de cuvinte în limba franceză a  cuvântului révolution ("revoluție") dată de suprarealistul francez Michel Leiris în 1925 (vezi articolul Visoluția suprarealistă, în Dilema veche, nr. 825/2019).

Vorbeșteli vb. Cuvânt născocit de Constanța Buzea în poezia Zgomotocicleta, 1996 ("Degeaba lumea mă vorbeștelește").

Votac subst. Votant servil, înregimentat, fără discernământ.

Vultrat subst. "Fratele geamăn al lătratului și rudă prin alianță cu fluieratul a pagubă, este un sunet nobil, pe care îl auzi când deschizi un volum de cugetări." (din articolul Câteva posibile nume de sunete, de Dan Stanciu, în Dilema veche, nr. 422/2012).

Z

Zâmbos adj. „Zicând cu vorbă zâmboasă", vers din Sania de Anton Pann. Ulterior preluat și de poetul Marcel Gafton, creatorul unor vocabule insolite cum ar fi cozorogească, mafoame, copacal, scrâștie etc.

Zdrupeș (sau Zdupeș) adj. Cuvânt întâlnit în presă, inexistent în dicționare, o combinație între "zdravăn" și "trupeș".

Zeghelion subst. Revelionul pușcăriașilor.

Zgomotocicleta subst. Titlul unui volum de poezii pentru copii de Constanța Buzea (1996). În carte apar numeroase invenții lexicale năstrușnice cum ar fi: rinocerb, crocodinozaur, ciocănitorinc, anacobră, zgomototolit sau zgomotor.

Zombal subst. Rasă fictivă de zmeu, cunoscută și sub numele de zmeul asiatic. Din Enciclopedia zmeilor (2002) de Mircea Cărtărescu.

Zoomahie subst. Războiul fiarelor. Zoomahia este o piesă de pe albumul Cantofabule (1975) al formației Phoenix.

Zoosofie subst. (Aprox.) filozofie zoologică. Zoosofia (1967) este titlul unui ciclu de poezii de Ion Gheorghe. De asemenea, termenul apare și în titlul lucrării lui Andrei Oișteanu, Grădina de dincolo. Zoosophia: Comentarii mitologice (2012).

Zvoner subst. Formație glumeață. Persoană care creează și lansează informații false. Pe lângă un zvoner, de obicei există și un răspândac (v.). Cele două personaje au fost popularizate de cunoscutul grup umoristic "Divertis".Orice comentarii, adăugiri, sugestii sunt binevenite și le puteți trimite la: tavilis@yahoo.com

Înapoi la pagina principală

Pagină realizată și întreținută de Dr. Octavian Laiu
Facebook Ludologica


Copyright © 2002-2023 | Octavian Laiu, jocuridecuvinte.ro