Dicționar de cuvinte

și noțiuni din SF-ul românesc


Cuvinte inexistente utilizate în SF și semnificația lor

  Înapoi la pagina principală

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Ș T U V W X Y ZH


Termen Definiție Citat Autor, lucrare, an
hadră - numele unei arme de vânătoare Cu un gest reflex, Thorn verifică hadra, punând-o în teaca de piele. Rodica Bretin, Vânătorul de freli, în Efect holografic (1985)
halocefali - o rasă extraterestră Dintre zecile de rase care colonizau planetele Dantrei, halocefalii erau singurii cu care pământenii intrau în contact nemijlocit. Marius Stătescu, Planeta uitată, în Alte întâmplări din veacul XXI (1977)
haloxin - denumirea unui medicament Ea aparține ultimei perioade fertile din creația lui Torm, întreruptă de lungi intervale de apatie din care nu-l mai scoteau decât doze masive de haloxin. Cristian Tudor Popescu, Galla, în Planetarium (1987)
harin - un animal asemănător cu un cal [...] am încălecat pe harinul meu (nu m-a aplaudat nimeni că am făcut-o fără să fiu trântit niciodată) și am pornit în galop la peșteră [...] Antuza Genescu, Solzi de jalazian, blană de muflean, în Lumi stranii (2014)
hedairă - o ființă extraterestră Hedairele sunt formele labile în care este turnată întreaga beție a dragostei și o îndepărtată chemare, percepută transsenzorial, e de ajuns ca ele să se pună în mișcare [...] George Ceaușu, Înstelata aventură (1987)
heika - reptilă zburătoare O patrulă de heika, reptile zburătoare ce purtau fiecare în spate câte un Joko se îndreptau spre el. Alexandru Ungureanu, Ne vom întoarce pe Herbwue, în Almanah Anticipația 1987
helieni - o rasă extraterestră Regretă clipa în care coborâse pe planetă, regretă de asemenea că pe lângă cele șaisprezece limbi pe care le știa destul de bine nu-i trecuse prin cap că va avea nevoie vreodată și de a helienilor, dar totul era pierdut. Radu Honga, Ultima misiune a domnului Theodore, în Alte întâmplări din veacul XXI (1977)
helionian, heliosian - care aparține galaxiei Helios [...] dacă Vlad coborâse pe una din planetele sistemului helionian, pe Omega, de pildă, fără îndoială că văzuse ghețari, ori munți acoperiți de zăpadă.

De ce n-am presupune c-ar fi atins de un virus heliosian, incapabil de-a fi prins de obiectivul aparatelor noastre ultrasensibile?
George Ricus, Hoțul de paratrăznete (1967)
helioplantușe - o specie de plante Ne strecurăm prin văgăunile în care helioplantușele își țes labirinturi încâlcite și întunecate de petale negre sorbind avid lumina. Mihail Grămescu, Nike, în Avertisment pentru liniștea planetei (1985)
În farfurii de porțelan albastru de Kaloghera, pe marginile cărora erau fin trasate, într-un joc de linii aurii, helioplantușe stilizate, i se oferi Stimulentul. Michael Haulică, SIHADA (1987)
helpaș - ajutor de jucător într-un joc virtual global Helpașii, oligofrenii paranormali ai epocii, nu erau numai ajutorii jucătorilor, ei erau și salvatorii lor; câteodată cei care mureau în locul lor. Mihai Haulică, Noi, cei cu ochii arși, în CPSF nr. 495-496 (1993)
hephronieni - vietăți extraterestre de pe planeta Hephron În epoca vieții primitive, hephronienii erau niște cupe enorme, deschise spre cer, situate la capătul unui stâlp musculos care permitea orientarea lor în direcția optimă pentru captarea fluxului de radiații. Cristian Tudor Popescu, Hephron, în Planetarium (1987)
hepton - o particulă elementară Heptonii au fost, încă de acum un veac, primele particule atrase în fenomene oscilante. Mircea Băduț, Sfârșitul Sardiniei, în Ficțiuni familiare (2011)
herbwueni - ființe extraterestre de pe planeta Herbwue [...] herbwuenii, apelați și Joko după numele inițiatorului insurecției locale, erau ovipari, un soi de reptile reci și inteligente, care obișnuiau să captureze animale cu sânge cald și să le paralizeze în vederea clocitului. Alexandru Ungureanu, Ne vom întoarce pe Herbwue, în Almanah Anticipația 1987
herklizi - creaturi extraterestre Legenda cosmoarheologică pe care o reproducem este un interviu luat ultimului supraviețuitor al herklizilor, specia care stăpânise dublul sistem al lui Sirius, de către un reprezentant al sistemului solar Ross 154. Adrian Rogoz, Supraviețuitorul, în O antologie a literaturii de anticipație românești (1983)
hidror - aparat de zbor După aterizare, oamenii care se apropiară de hidror nu păreau surprinși de venirea lui [...] Rodica Bretin, Orașul, în Almanah Anticipația 1984
hilarion - particulă care provoacă un râs violent În noaptea următoare, în toiul unui hohot violent, un soldat a produs un scurt-circuit care a lăsat în întuneric întreaga bază, dar a oprit în felul acesta și arma cu tanatho-hilarioni. Gheorghe Păun, Poveste fără titlu, în Generoasele cercuri (1989)
himerosaur - o creatură cosmică Știa că va veni o clipă, o clipă imensă, dilatată asemeni unei galaxii ce explodează, când, din succesivele sale prefaceri și reînvieri, va țâșni acel zburător straniu, stăpân peste spațiu și timp, ultimă metamorfoză a celui ce fusese și va fi Himerosaurul. Georgiana Viorica Rogoz, Himerosaurul, în Anotimpul sirenelor (1975)
hiparinoză - o boală inflamatorie Chiar cei care nu au o formă serioasă a bolii sunt chinuiți tot mai rău de mâncărime în zonele inflamate și au pe deasupra simptome caracteristice unei maladii de ficat (poate de aceea i s-a spus în ultimul timp maladiei "hiparinoză"). I. M. Ștefan, P. G. 7 luptă contracronometru, în CPSF nr. 407 (1971)
hipegi - creaturi extraterestre asemănătoare unor cai Cei patru hipegi cu hamuri argintate se așază liniștiți pe caldarâm și par a dormi. Dorin Davideanu, Caleașca din Telios, în Almanah Anticipația 1987
hiperiu - element chimic [...] planeta Groda, spuneau cei de acolo, este alcătuită în proporție de 85 la sută din hiperiu 312. Prezența acestui minereu fusese semnalată de mult în Cosmos, încă de pe când navele ionice brăzdau spațiile interplanetare. [...]
Împotriva elementului hiperiu 312 existau mijloace de protecție, dar cine ar fi putut afirma cu certitudine că ele erau suficiente și pe Groda ?
Nicolae Minei, Plecarea, în CPSF nr. 182 (1962)
hipermobil - mijloc de transport Seara intră în hipermobil și stabili coordonatele Cartierului. Cotizo Draia, Un tablou de Hatshepsut, în Almanah Science Fiction 2007
hiperspațioport - port pentru nave hiperspațiale Nu văzusem nava pe dinafară, intrasem printr-o trompă direct din hiperspațioportul subteran al firmei [...] Alexandru Lamba, Afaceri murdare, în Almanah Anticipația 2016
hipnoflux - probabil un aparat care produce somnolență Nimeni din ai noștri nu avea bani de dat pe băuturi adevărate. Bărbații se amețeau cu hipnofluxul. Alexandru Ungureanu, Lera cea adevărată, în Helion nr. 5/1988
hipnosaună - saună individuală care induce vise Gândindu-se la bizarerii, Dox își aminti cum, după închegarea așezămintelor strategice, când jocurile de artificii au fost înlocuite cu saune individuale de indus vise, Sab-Soz a făcut o adevărată pasiune pentru ele.[...]Se împătimise. Hipnosauna lui o folosește și acum. Val Antim, Un vis "pentru doi", în Almanah Anticipația 1999-2000
hipnovirus - virus care produce o boală a somnului I-au zis hipnovirus. Michael Haulică, SIHADA (1987)
hipnozină - o substanță Avea echilibrul psihic cam instabil. Nici el nu era sigur că o să poată suporta proiecțiile declanșate de hipnozină. Leonard Oprea, Opțiune, în Domenii interzise (1984)
hironiu - element chimic fisionabil (metaforă pentru uraniu) Știți prea bine că n-am izbutit încă să ne impunem controlul și asupra energeticii nucleare – din păcate, atât rezervele de hironiu, cât și tehnologia reactorilor continuă să fie un monopol al așa-ziselor puteri atomice. Gheorghe Săsărman, Puțin mai devreme, în Himera (1979)
historimatică - o știință – [...] Ce studiezi aici ?
– Historimatică, zice fata, clasând grăbită tema și branșând la emisiunea circuitului intern.
Mihail Grămescu, Phreeria (1991)
holoscop - aparat care redă imagini tridimensionale Toți medicii și toate infirmierele se găseau în sala de festivități, urmăreau la holoscop desfășurarea transplantării creierului doctorului Golumbiewski, operația se desfășura parcă în fața lor [...]. Gheorghe Păun, Protezozaurii, în Sfera paralelă (1984)
holoștiri - știri holografice Se așeză într-un fotoliu moale, încăpător, și porni holoștirile. Liviu Radu, Trip-tic (1999)
holoviziune - sistem de transmitere a imaginilor tridimensionale [...] toți locuitorii Burgului erau instruiți periodic, prin sistemul interior de holoviziune [...] Aurel Cărășel, Marile migrații, în Almanah Anticipația 1999-2000
holovizor - aparat care proiectează imagini tridimensionale (noțiune întâlnită în mai multe lucrări SF) Apăsă pe unul dintre butoanele holovizorului. Andrei Vidraru, Sacrificiul, în CPSF nr. 452 (1973)
Mi-a spus să mă folosesc de "GUGU" (porecla combinei culturale în care se află încorporate: holovizorul, fonoteca, videoteca, sintetizatorul, vizualizatorul și uriașa bibliotecă miniaturizată într-un computer [...].
Corneliu Omescu, Precocitatea strănepoților noștri, în Almanah Anticipația 1986
Șase ore pe zi explic sau zâmbesc, după-amiaza mănânc, urmăresc emisiunile la holovizor, uneori beau [...]. Dănuț Ivănescu, Indezirabilul, în CPSF nr. 497 (1993)
Se joacă având telecomanda holovizorului în mână. Vladimir-Liviu Fenoghen, Terapie, în CPSF nr. 508 (1994)
[...] eu n-am în casă nici receptor radio, nici holovizor. Alexandru Mironov, 2080: Ingineria naturii holoînregistrate de demult, în CPSF nr. 565 (2004)
Pe holovizor apărea distinct chipul celui din stânga un individ cu mustață și favoriți roșcovani, smead, ușor încruntat.
Arthur Codrescu, Fantome venite din timp, în CPSF nr. 576 (2005)
hosinari - organisme extraterestre modificate genetic Hosinarii au fost încercarea doula de a penetra societatea umană pe timpul războiului. Pe dinafară arătau ca oamenii dar pe dinăuntru au un parazit care poate depune ouă printr-un orificiu stomacal. Cătălin Hidegcuti, Anul 10000, în sferaonline.ro (2010)
hraal - probabil un tip de materie solidă Mesteca mai departe, așezat pe o piatră de hraal. Laurențiu Turcu, Suflet de fluier, sânge de dryn, în CPSF nr. 567 (2004)
htel - o băutură Htelul părea să fie un amestec, bătrânul deșerta licori de mai multe culori în alte două pocale [...] Vladimir Colin, Divertisment pentru vrăjitoare, în Capcanele timpului (1972)
hucă - persoană în corpul căreia se transferă conștiința altei persoane Sunt o hucă, da. Dar asta suntem toți, indiferent dacă lucrăm cu agenții, cu pești sau pe cont propriu. Sunt o hucă și îmi place. Michael Haulică, O hucă în minunatul Inand, în Transfer (2012)
humorotron - aparat care spune bancuri, anecdote [...] între timp humorotronul ne-a debitat spontan câteva bancuri despre inutilitatea lacrimilor. [...] Când se defectase, încurca poantele. Romulus Dinu, Week-end, în Dintr-o lume congelată (1980)
hurunga - o creatură nedefinită mai îndeaproape Un adversar de-al meu fusese împuns de druncă între picioare și țipa subțire, ca hurunga înainte de furtună. Antuza Genescu, Solzi de jalazian, blană de muflean, în Lumi stranii (2014)
hypersurf - un sport al viitorului cu elemente de surfing [...] niciodată nu-i trecuse prin cap să o caute pe fata cu planșa de hypersurf. Mihnea Columbeanu, Eternul purgatoriu, în Almanah Anticipația 1988
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Ș T U V W X Y Z

Orice comentarii, adăugiri, sugestii sunt binevenite și le puteți trimite la: tavilis@yahoo.com


  Înapoi la pagina principală

Pagină realizată și întreținută de Dr. Octavian Laiu


Copyright © 2002-2024 | Octavian Laiu, jocuridecuvinte.ro