Curiozități ale limbii române

"Curioase lucruri are și limba românească!"
George Coșbuc
Înapoi la pagina principală

Cuvinte lungi din limba română:
ELECTROGLOTOSPECTROGRAFIE (25 de litere) este cel mai lung cuvânt din DEX'09. Există însă cuvinte mult mai lungi. Unii termeni medicali sau din chimie pot ajunge chiar la peste 30 de litere. Iată câteva exemple:

DIFOSFOPIRIDINNUCLEOTIDPIROFOSFATAZĂ (36 de litere)
ENCEFALOMIELOPOLIRADICULONEVRITĂ (32 de litere)
GASTROPILORODUODENOJEJUNOSTOMIE (31 de litere)
DICLORDIFENILTRICLORMETILMETAN (30 de litere)

Cea mai lungă denumire de localitate din România ar putea fi:
Stațiunea Climaterică Sâmbăta (27 de litere), un sat din jud. Brașov.

Cea mai lungă denumire de localitate din România formată dintr-un singur cuvânt:
Streisângeorgiu (15 litere)

Cea mai scurtă denumire de localitate din România:
Ip (2 litere)

Cele mai lungi cuvinte alcătuite dintr-o singură silabă:
STRINCHI (regionalism pentru "ciorapi"), STRÂMPȚI, STRIMPȚI (variante pentru "strâmți")
(8 litere) (trimise de Ion I. Badea - Tuzla)
ȘTREANG, TRUNCHI, SCONCȘI, SFINCȘI, PROMPȚI, ȘCHIOPI etc. (7 litere)

Cel mai lung cuvânt din DEX'09 alcătuit doar din vocale:
UIUIU (5 litere)

Cel mai lung cuvânt care conține o singură consoană:
ACIOAIEI (8 litere)

Cele mai lungi cuvinte care conțin aceeași consoană:
CIOCOAICEI, LĂLĂIELILE, LOAIALULUI ș. a. (10 litere)

Cuvântul ULTRAREVOLUȚIONAREI (19 litere) are toate cele 5 vocale principale repetate exact de 2 ori. Alte cuvinte cu aceeași proprietate sunt: EUROOBLIGAȚIUNEA și SEMIAUTOPROPULSATEI

Unul dintre cele mai lungi cuvinte care conține toate cele 5 vocale principale (a, e, i, o, u) doar o singură dată este:
BILDUNGSROMANESC (16 litere)

Cuvântul AUTOÎNSĂMÂNȚĂRILE conține toate cele 8 vocale din limba română (a, ă, â, e, i, î, o, u).

Cel mai lung cuvânt care conține doar două consoane diferite (fără a lua în considerare semnele diacritice):
NEINTENTIONATEI (15 litere)
Ținând cont de diacritice cele mai lungi cuvinte de acest tip sunt:
ATRETOURETRIEI (14 litere) și TREIERĂTOAREA (13 litere)

Cel mai lung cuvânt din DEX'09 care conține doar două vocale:
TRANSPLANT (10 litere)

Cele mai lungi cuvinte univocalice:
AABRACADABRANTA (14 litere)
ĂBĂSCĂCĂRĂȚĂL (
regionalism - crăcănat, 12 litere)
ÂZGÂLȚÂNÂND (10 litere)
EDEGENERESCENȚELE, REGENERESCENȚELE (16 litere)
IINDISTINCTIBILII (16 litere), INSCRIPTIBILII (14 litere)
ÎÎHÎ (3 litere)
OPROTOCROMOZOM, HODORONC-TRONC (13 litere), FOSFOROSCOP (11 litere)
UHURDUZ-BURDUZ (12 litere), GRUPUSCULUL, SCRUPULUMUL (11 litere)

Printre cele mai lungi cuvinte formate în întregime din alternări de vocale și consoane se numără:
CITOMEGALOVIRUSURILOR, MUCOPOLIZAHARIDOZELOR (21 de litere)
IMUNOPOLIZAHARIDELOR (20 de litere)

Cel mai lung cuvânt care începe și se termină cu o vocală, iar în rest nu conține decât consoane:
ÎNSPRE

Cele mai scurte cuvinte care conțin toate cele 5 vocale principale (a, e, i, o, u) sunt:
OLEIAU, OUATEI, MOAIEU, NOAIEU (6 litere)
BUTOAIE, OPIACEU, SEQUOIA, LUPOAIE, URSOAIE etc. (7 litere)

În DEX'09 sunt menționate 11 cuvinte care nu conțin nici una din vocalele uzuale (a, ă, â, e, i, î, o, u). Aceste cuvinte sunt:
brr, hm, prr, pst, schwyz, ss, sst, st, șt, tț, zvr

C” este litera cu care încep cele mai multe cuvinte în limba română.

Exceptând „”, care nu se poate afla la începutul sau sfârșitul cuvântului, „Ă” este litera cu care încep cele mai puține cuvinte în limba română. Urmează „Y”.

Terminații rare (în DEX'09):
Q – 0 cuvinte
W – 5 cuvinte (KNOW-HOW, LUDLOW, PARAFLOW, SHOW, SLOW)
K – 18 cuvinte (cel mai lung ECOFEEDBACK)
Y – 33 cuvinte (cel mai lung CHARDONNAY, sau CHERRY-BRANDY din cele cu cratimă)

Consoana cea mai frecventă în cuvintele limbii române este „R”, urmată de „T”.

În afara literelor „K”, „Q”, „W” și „Y” care nu sunt specifice limbii române, cea mai rară consoană în cuvintele limbii române este „X”, urmată de „J”.

Cele mai multe repetări ale aceleiași litere într-un cuvânt:
A (6 ori) ABRACADABRANTA, AGRAMATICALITATEA
Ă (5 ori) DĂRĂPĂNĂTURĂ
 (3 ori) BÂLDÂBÂC, BÂLTÂCÂI, HÂȚÂNÂND, ZGÂLȚÂNÂND
B (3 ori) BAOBAB, BIBLIOFOB etc.
C (5 ori) BOCCACCESC
D (4 ori) DEZNĂDĂJDUIND, DEZINDIVIDUALIZÂND
E (9 ori) EREDODEGENERESCENȚELE
F (4 ori) FIFTY-FIFTY
G (3 ori) JOGGING, GROGGY etc.
H (3 ori) CHIHUAHUA, CHA-CHA-CHA
I (8 ori) INDIVIZIBILITĂȚII, ININTELIGIBILITĂȚII
J (4 ori) JEJUNOJEJUNOSTOMIE
K (3 ori) KRAKOWIAK
L (5 ori) ALCALICELULOZELOR
M (4 ori) DINAMOMETAMORFISM, MINIMOMAXIMĂ
N (5 ori) NONCONVENȚIONAL, NONINTERVENȚIONIST
O (6 ori) ODONTOSTOMATOLOGIE
P (4 ori) PU-PU-PUP
Q (2 ori) QUIPROQUO
R (5 ori) RADIOREPORTERILOR, REFRIGERATOARELOR etc.
S (4 ori) SECESSIONISM, SUSTRĂSESE, SASTISISE etc.
Ș (3 ori) MEȘTEȘUGAȘ etc.
T (6 ori) ANTICONSTITUTIONALITATE
Ț (3 ori) AȚÂȚAȚI, ÎNȚOȚONAȚI, ȚÂȚÂIȚI, ȚUȚUIȚI
U (6 ori) UZUFRUCTUARULUI
V (3 ori) OVOVIVIPAR, VULVOVAGINITĂ
W (3 ori) BOW-WINDOW
X (3 ori) HEXAHIDROXICICLOHEXAN
Y (2 ori) PLAYBOY, WILLY-WILLY
Z (3 ori) VIZUALIZEZ, DEZORGANIZEZ, TEZAURIZEZ etc.

Cele mai lungi cuvinte în care fiecare literă se repetă exact de 2 ori:
ANGIONEFROGRAFIE (16 litere)
CONCENTRATOARE, GANGLIONARILOR, MULTUMITORILOR ș. a. (14 litere)
GLACIOLOGICA, NEOTECTONICI, CRIPTOPORTIC, MIRMECOCORIE ș. a. (12 litere)
BASSEBALLE, CRANCENARE, INSISTENTE, PROPTITORI ș. a. (10 litere)

Cuvântul RASCRACARA este un cuvânt "piramidă": S apare o dată, C de 2 ori, R de 3 ori și A de 4 ori.

Cuvântul ARBITRARIETATE este un cuvânt "tetraedru": 1 literă se repetă o singură dată (B), 2 litere se repetă de 2 ori (E și I), 3 litere se repetă de 3 ori (A, R și T). Alte cuvinte "tetraedru" sunt COCONTRACTANTA și METAMATEMATICI.

Polindromul este cuvântul care citit de la coadă la cap are un alt înțeles. Printre cele mai lungi polindromuri se numără:

10 litere (trimis de Ion I. Badea - Tuzla):
ETALASERAM 
MARESALATE

8 litere:
ETANOLAT 
TALONATE (idem)
IROSIRAM 
MARISORI (idem)
MACROMER 
REMORCAM
MARIARAM 
MARAIRAM

7 litere:
ANIMATE – ETAMINA ACETONE – ENOTECA INAMORA – AROMANI
AERATOR – ROTAREA MATLASA – ASALTAM ROLISOR – ROSILOR
LUTISOR – ROSITUL MARATON – NOTARAM MARISOR – ROSIRAM
MARITOR – ROTIRAM MARINAR – RANIRAM


Polindromuri cu nume geografice:
ARARAT 
TARARA
ALIMAN 
NAMILA
MANILA 
ALINAM
TIMIS 
SIMIT
ROMA  AMOR

Cele mai lungi cuvinte cu literele în ordine alfabetică:
CEGILOR, CEHILOR (7 litere), AGHIOS, CHILOT, GHIORT ș.a. (6 litere)

Cele mai lungi cuvinte cu literele în ordine invers alfabetică:
SOLIDA, TONICA, TROICA, TROMBA, VOMICA ș.a. (6 litere)

Cele mai lungi cuvinte alcătuite din doar 2 litere diferite:
PU-PU-PUP și ATATATA (= „ațâțată”, 7 litere)

Cele mai lungi cuvinte alcătuite din doar 3 litere diferite:
TELELELELE (10 litere) (forma de feminin plural articulat a adjectivului teleleu)
TETE-A-TETE, PIRPIRIII, TITIRIRII, SISTISISI (9 litere)

Cele mai lungi cuvinte cu toate literele diferite:
NESCHIMBATORUL (14 litere)
PNEUMOGASTRIC (13 litere)
Dacă se ține seama de semnele diacritice atunci avem și:
SUPRAÎNCĂLZEȘTI (15 litere)
AUTOPERSIFLÂND, ÎMPLÂNTASERĂȚI, PNEUMOGASTRICĂ, PROBLEMATIZÂND (14 litere)

Cuvinte din DEX'09 cu cel mai mare număr de vocale consecutive (6):
ACIOAIEI, GREOAIEI, LIGHIOAIEI, VIOAIEI, ZMEOAIEI

Cuvinte cu cele mai multe consoane consecutive (5):
ANGSTROM, EDELSCHWEIN, GULFSTREAM, OPTSPREZECE, PORTSCHI

Singurul cuvânt cu 4 consoane la sfârșit:
KITSCH

Singurul cuvânt din DEX'09 cu 4 consoane la început:
SCHWYZ

HEMISTIH este singurul cuvânt din DEX'09 care începe și se termină cu litera „H”.
JIVRAJ este singurul cuvânt din DEX'09 care începe și se termină cu litera „J”.
XEROX este singurul cuvânt care începe și se termină cu litera „X”.

Cel mai lung cuvânt terminat în:
G: OTORINOLARINGOLOG (17 litere)
H: COMMONWEALTH (12 litere)
J: ELECTROAPARATAJ (15 litere)
P: OFTALMODIAFANOSCOP (18 litere)
V: HIDROAMELIORATIV (16 litere)
X: HIDROPNEUMOTORAX (16 litere)
Y: HIGHFIDELITY (12 litere)
Z: MICROELECTROBUZ (15 litere)

Grupuri de 2 litere rare (în DEX'09):
BH 
doar în: ABHORA
CP 
doar în: ECPAIA
DF 
doar în: BRADFORD
FD 
doar în: TIFDRUC
FH 
doar în: SULFHIDRIC
GT 
doar în: RAGTIME
HF  doar în: POHFALĂ
doar în: PORTȚIGARET
VM 
doar în: RELEVMENT
VS 
doar în: DOSTOIEVSKIAN
VT 
doar în: VTORI
VZ 
doar în: ZEVZEC(IE)
ZJ 
doar în: RĂZJUDECA(T)
ZT 
doar în: AZTEC

ABCES este singurul cuvânt din DEX'09 care conține grupul de litere ABC

JAZZ ar fi ultimul cuvânt din dicționarul limbii române dacă toate cuvintele din DEX'09 ar fi scrise invers.

Următoarele cuvinte au literele dispuse simetric față de poziția lor în alfabet:
VIZARE, ZORILA, OFUL, RAZI, VAZE, VRIE

Cuvinte alcătuite din 2 părți identice (tautonime): BERI-BERI, BIGI-BIGI, DUM-DUM, TAM-TAM, TOM-TOM, WILLY-WILLY
Cele mai lungi tautonime interne: MICROMICRON, ANTIANTICORP, CUNICULICULTURĂ, USTURĂTURĂ ș.a.

Există în limba română un cuvânt care are pluralul literar în „”. Este vorba de OUĂ. În afară de acesta, în DEX'09 mai este menționată o variantă de plural în „” a cuvântului OCA (OCĂ). Pe lângă acestea mai există unele forme regionale și arhaice de plural în cum ar fi hotară sau izvoară.
În DEX'09 este menționat și un plural în -a: OCA (semnalat de Ion I. Badea - Tuzla).

Cea mai mare diferență de litere între forma de plural și singular o are substantivul OM – OAMENI (4 litere)

Există câteva cuvinte care atât la singular cât și la plural se scriu și se pronunță identic.
Exemple: pui, ochi, rinichi, nume, unchi, tei, mușchi, genunchi, puști, pițigoi, căsoaie, spate, foarfece etc., precum și numele de agent terminate cu sufixul „-toare” (ex. învățătoare, lucrătoare, vrăjitoare etc.)

Unele substantive nu au formă decât de plural: APLAUZE, BALE, IȚARI, MĂRUNTAIE, MOAȘTE, NURI, OCHELARI, REPRESALII, ȘALE, ZORI etc.

Singurele substantive feminine terminate în „-i” din limba română sunt cuvântul ZI și numele zilelor săptămânii de LUNI până VINERI.
Există extrem de puține substantive feminine terminate în „-o” în limba română. Cel mai cunoscut este cuvântul CACAO. Alte exemple sunt neologismele IMAGO, LAUDATIO sau VIRAGO

A DESFIDE, A DISCERNE, A CONVERGE, A DIVERGE, A ACCEDE, A CONCEDE sunt verbe care nu au formă de trecut

Adjective neregulate sunt în număr mic: JUNE, RĂU, ROȘU

Substantive cu forme neregulate de plural sunt puține în limba română: OM  OAMENI, SORĂ  SURORI, NORĂ  NURORI, CAP  CAPETE

Verbe neregulate sunt: A FI, A AVEA, A VREA, A DA (A PREDA, A REDA), A LUA (A PRELUA, A RELUA), A BEA, A MÂNCA, A STA, A ȘTI, A LA, A USCA

A DEVENI este singurul verb care nu poate funcționa ca verb predicativ. El este întotdeauna verb copulativ.

A VENI și unele verbele terminate în -veni sunt singurele terminate la imperativ în -O
A DUCE și unele verbele terminate în -duce sunt singurele terminate la imperativ în -U

Recorduri în alfabetul Morse:
TARTAR 
cel mai lung cuvânt ce constă din alternări de puncte și linii ( _._._._._._. )
IESISESI 
cel mai lung cuvânt ce constă doar din puncte ( ..,.,...,..,...,.,...,.. )
TOM-TOM 
cel mai lung cuvânt ce constă doar din linii ( _,_ _ _, _ _, _,_ _ _, _ _ )
STUPEFIANTELE 
cel mai lung palindrom ( ..._.._._ _...._...._ _._.._... )
MOTOMODEL 
cea mai lungă repetiție de linii (15) ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...._.. )
CATIHISISESI 
cea mai lungă repetiție de puncte (22) (_._.._ _ ......................)

Cel mai lung cuvânt care poate fi scris de la tastatură folosind doar mâna stângă:
RASCRACARASERA (14 litere), EXTRATERESTR(A, E), CERCETASEASCA ș.a. (13 litere)

Cel mai lung cuvânt care poate fi scris de la tastatură folosind doar mâna dreaptă:
KILOJOULULUI (12 litere)

Cel mai lung cuvânt scris de la tastatură cu literele din rândul de sus:
PERIURETERITEI (14 litere)

Cel mai lung cuvânt scris de la tastatură cu literele din rândul de mijloc:
DAGALASA (8 litere)

Cel mai lung cuvânt scris cu taste adiacente:
REDRESASE (9 litere)

Cuvinte SMS:
Cel mai lung cuvânt ce poate fi scris apăsând doar o dată pe tastele unui celular:
ADAPTATA (8 litere)
Cele mai lungi cuvinte ce pot fi scrise apăsând exact de 2 ori pe tastele unui celular:
BEHEHE, BUHUHU și NEBUNE (6 litere)
Cel mai lung cuvânt ce paote fi scris apăsând exact de 3 ori pe tastele unui celular:
COROLIFLORILOR (14 litere)

Cele mai lungi cuvinte cu litere din prima jumătate a alfabetului (A-L):
LICHEFIABILELE, CALIFICABILELE (14 litere)

Cel mai lung cuvânt cu litere din a doua jumătate a alfabetului (M-Z):
PRONOSPORT (10 litere)

Cea mai lungă repetiție consecutivă de litere cu punct (i, j):
pojijii

Cel mai lung cuvânt (11 litere) care conține doar consoane nazale (m și n):
AMENOMANIEI

Cel mai lung cuvânt scris cu litere scurte (a, c, e, m, n, o, r, s, u, v, x, z):
rascracaraseram (15 litere)

Cele mai lungi cuvinte scrise cu litere lungi (b, d, f, g, h, i, j, k, l, p, t, y):
fifty-fifty (10 litere)
digitifid, fitiliții (9 litere)
bididiii, ififliii (8 litere)

CINCI și DOUĂSPREZECE sunt singurele numere cu atâtea litere câte reprezintă

Cele mai lungi cuvinte scrise cu litere care sunt și cifre romane (C, D, I, L, M, V, X):
IDILICII, CICLICII (8 litere)
CIVICII, CIMILII, MICIMII (7 litere)

Cel mai lung cuvânt alcătuit numai din note muzicale:
SIMILARE (8 litere)

Cele mai lungi cuvinte formate din litere care sunt și simboluri chimice (B, C, F, H, I, K, N, O, P, S, U, V, Y):
INCHIPUICIUNII (14 litere), CUVIINCIOSII (12 litere)

Cel mai lung cuvânt format din indicative auto:
TRISILAB (8 litere 
TR, IS, IL, AB)

Cuvinte care au cele 5 vocale (a, e, i, o, u) în ordine alfabetică:
AMETITORUL, ANTERIORUL, CAVERNICOLUL

Cuvinte care au cele 5 vocale (a, e, i, o, u) în ordine inversă:
BUCOVINEAN, BUTONIERA

Cel mai lung cuvânt din primele 7 litere (A, B, C, D, E, F, G):
FAGACEEA (8 litere)

Cele mai lungi cuvinte cu litere simetrice vertical (A, H, I, M, O, T, U, V, W, X, Y):
HATIHUMAIUM ("ordin scris al sultanului") (11 litere)
IMITATIVII, IHTIOTOMII (10 litere)

Cuvinte simetrice vertical: AXA, ATATA, AVIVA, TIUIT, UIUIU, VATAV, ATATATA etc.

Cele mai lungi cuvinte cu litere simetrice orizontal (B, C, D, E, H, I, K, O, X):
COCCIDIOCIDEI (13 litere)

Literele H, I, N, O, S, X, Z prezintă simetrie de rotație la 180 de grade. Acest lucru înseamnă că, întorcând foaia pe care sunt scrise cu susul în jos, literele rămân neschimbate. Cele mai lungi cuvinte care conțin litere cu simetrie rotațională sunt:
INNOISI, SOSONII, ZOIOSII (7 litere)

Cuvântul SOIOS prezintă simetrie rotațională. Întors cu 180 de grade rămâne neschimbat.

La un calculator de buzunar tastați următorul număr: 31907018. Acum întoarceți calculatorul cu susul în jos. Apare cuvântul BIOLOGIE ! Numerele 71819173, 31907039 și 31907017818 dau naștere prin aceeași metodă cuvintelor ELIGIBIL, GEOLOGIE și BIBLIOLOGIE.

Cuvinte care conțin toate literele cu semne diacritice din alfabetul român (ă, â, î, ș, ț):
înfățișând, îmbrățișând

Cele mai vechi atestări ale unor cuvinte românești apar în unele texte slavone:
abia (cca 863-867), cumătră (cca 869-885), agust (943)

Există unele cuvinte ieșite din uz, care în prezent se mai folosesc doar în unele locuțiuni sau expresii. Printre acestea se numără:
ghes 
a da ghes
ghiotura 
cu ghiotura
iama 
a da iama (prin)
izbeliște 
de izbeliște
vileag 
a da în vileag

Numele unor obiecte sau ființe pot apare în unele expresii ca determinant pe lângă un adjectiv:
răcit cobză
îndrăgostit lulea
beat turtă
prost bâtă
deștept foc
sănătos tun
adormit buștean
gol pușcă
plin ochi
singur cuc

Care cuvânt este scris INCORECT în toate dicționarele limbii române?
Este cuvântul... „INCORECT” !

Care cuvânt din limba română are 3 silabe și 31 de litere?
Este cuvântul... „ALFABET” !

În cursul unei vieți de 70 de ani, un om rostește peste un miliard de cuvinte.

În DEX'09 și în edițiile precedente lipsesc unele cuvinte destul de cunoscute, cum ar fi:
cotație, grant, încresta, langoș, macetă, pusi, raton, suzetă, unghieră, zelot.

Următorul enunț este adevărat:
ACEASTĂ PROPOZIȚIE E ALCĂTUITĂ DIN TREISPREZECE CUVINTE ȘI ȘAPTEZECI ȘI CINCI DE LITERE.

Iată trei pătrate de cuvinte de 9/9 realizate de Dr. Nicolae Andrei:

R A B A T A B I L                             N A S T R A T I N                             I N S E C A B I L
A N I S O B A R I A N T R E L U T E N E A C U S A T I
B I V I N I L I C S T R I C A T E L S A L A M A L E C
A S I M I L A T I T R I B U T U R I E C A R I S A R I
T O N I F I C A T R E C U N U N A M C U M I N I C A T
A B I L I T A T A A L A T U R A T I A S A S I N A T A
B A L A C A R I T T U T U N A R I T B A L A C A R I T
I R I T A T I V I I T E R A T I V E I T E R A T I V I
L I C I T A T I E N E L I M I T A T L I C I T A T I E

Verbul „A PUNE” dă naștere celor mai multe derivate cu ajutorul prefixelor. Iată care sunt acestea:

  PUNE                      PUNE                      PUNE
ante-   im-   pro-  
autoim-   indis-   re-  
com-   inter-   recom-  
contra-   juxta-   su-  
de-   post-   super-  
descom-   pre-   supra-  
dis-   predis-   supraex-  
ex-   presu-   trans-  

Există cuvinte care au sensuri diferite atunci când au accentul pus diferit (în enigmistică un astfel de joc poartă denumirea de bariotrop):
anáfora – anafóra – anaforá (trimisă de Ion I. Badea - Tuzla)
úmbrele – umbréle Ánina – aniná cása – casá
véselă – vesélă fíle – filé márca – marcá
imóbil – imobíl cópii – copíi pára – pará
ácele – acéle háină – haínă fíla – filá
mámele – maméle móbilă – mobílă módul – modúl
parálele – paraléle bórduri – bordúri lături – lătúri
cápele – capéle tórturi – tortúri répede – repéde
módele – modéle consóla – consolá colónie – coloníe
vâna – vâná ópus – opús áugust – augúst
cúrele – curéle túrele – turéle sufragíu – sufrágiu
bárem – barém fólie – folíe drésuri – dresúri
pária – pariá república – republicá mítică – mitícă

Printre cacofoniile "acceptate" în limba română se sumără:
ION LUCA CARAGIALE
BISERICA CATOLICĂ
TACTICA CAVALEREASCĂ
EPOCA CAPITALISTĂ
BANCA COMERCIALĂ

Mai multe curiozități lingvistice puteți găsi în cartea Curiozități și amuzamente ale limbii române:

Curiozități și amuzamente ale limbii române - introducere în ludolingvistică, o carte despre limba română din perspectivă ludică. Din cuprinsul volumului: cuvinte lungi, curiozități gramaticale, recorduri, cuvinte comice, limbaje inventate, cacofonii, romgleza, secvențe rare, limba păsărească, formule mnemotehnice, dicționare distractive, pătrate de cuvinte, propoziții autoreferențiale, șarade, logogrifuri etc.

340 pagini, preț 28 lei + taxe poștale
(livrare gratuită în Timișoara)


Cei interesați pot face comenzi la tavilis@yahoo.com, trimițând numele și adresa completă. Primirea cărții se face prin poștă, iar plata se efectuează prin ramburs poștal.
Dr. Octavian Laiu, Curiozități și amuzamente ale limbii române, 340 p., Ed. Brumar, Timișoara, 2012Orice comentarii, adăugiri, sugestii sunt binevenite și le puteți trimite la: tavilis@yahoo.com


Înapoi la pagina principalăPagină realizată și întreținută de Dr. Octavian Laiu
Facebook Ludologica


Copyright © 2002-2023 | Octavian Laiu, jocuridecuvinte.ro