- Pagina principală -

A B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S Ș T Ț U V W X Z


Sscrabble (atestat 1984 în DCR)
1982 Știință și tehnică, nr. 2, 1982
„Ar fi tentant să-i dăm scrabble-ului un nume românesc, dar cum fotbalului nu-i spunem "minge cu piciorul" sau baschetului "minge la coș" sau "coș" sau bridge-ului nu-i spunem "joc de punte", să-i acceptăm denumirea internațională, care înseamnă, în traducere, "a scormoni, a căuta febril", adică ceea ce face un jucător de scrabble când gândește cu intensitate la o soluție favorabilă.”


scenă
1794 Critil și Andronius
„Au venit dar asupra senii plângând”
1826 Dinicu Golescu, Însemnare a călătorii mele, făcută în anul 1824, 1825, 1826
„Are un teatru mare, adecă casă de comedie, [...] iar în sțena încape ostași călăreți cu tunuri dinpreună.”
„[Sțenă:] locul întru care stau comedienii și îș arată istoriile sau jocurile ce vor să facă.” (notă de subsol)


serendipitate
1970  Progresele științei, vol. 6
„Deși descoperirile științifice nu se „planifică" și deși — volens, nolens — serendipitatea* mai joacă un rol important în cercetarea științifică, totuși corelarea datelor conținute în bagajul experimental existent poate prefigura în mod mulțumitor dezvoltarea în viitorul apropiat a cercetării științifice.”
„*Serendipitatea (engl. serendipity) este darul de a găsi lucruri prețioase sau plăcute chiar fără a le căuta” [notă de subsol]
 1972 Victor Săhleanu, I. Popescu-Sibiu, Introducere critică în psihanaliză
„Descoperirea însemnătății viselor a fost mai mult sau mai puțin incidentală: un exemplu de serendipity ar spune anglosaxonii (prin acest cuvînt înțelegîndu-se un fel de "nu știi de unde sarele iepurele").”
1986 Ovid S. Crohmălniceanu, Alte istorii insolite
„ În definitiv Columb nu plecase să caute un drum mai sigur spre Indii și a descoperit America? Surprizele acestea norocoase în cercetare au primit un nume: serendipity de la Serendip, cum i se spunea pe timpuri Insulei Ceylon. După niște povești originare de acolo, au existat cîndva trei prinți care găseau mereu alte lucruri minunate din întîmplare. Prin analogie, termenul a fost adoptat — explică Wehrli — și a făcut o carieră prodigioasă în știință.”
1988 Alexandru Mironov, Alexandru Boiu, Proiecte planetare
„Datorăm lui H. Walpole un termen de rezonanță aparte, denumit "serendipitate", inspirat de o veche povestire din Ceylon: Cei trei prinți din Serendip. Se spune că acești prinți făceau descoperiri neașteptate pe cînd nu se așteptau, deci, din întîmplare.”


servomotor (atestat 1968 în DCR)
1956 Buletinul științific și tehnic al Institutului Politehnic Timișoara, v. 1, 1956
„Rotația maximă a paletei este limitată de cursa maximă a servomotorului, și de unghiul de așezare pozitiv al profilului de la periferie [...]”
1958 Ion Hobana, Oameni și stele în Colecția povestiri științifico-fantastice, nr. 88, 1958
„Se repezi atunci la butonul de comandă al micului servomotor, dar mecanismul nu voia să asculte.”


sexy (atestat 1981 în DCR)
1968 Damiano Malabaila, Torecul, în Colecția povestiri științifico-fantastice, nr. 324, mai, 1968 (traducere de I. G. Bîrlădeanu)
„Sînt înregistrate întîlniri cu personalități ilustre. Apoi mai sînt benzile "sexy" cu Sina Raskino, Inge Baum, Corrada Colii...”
1968 Gheorghe Achiței, Fenomenologia "socialului" în artă, în Lupta de clasă, nr. 11, nov., 1968
„Romanele de proastă calitate, colportoare ale moralei decadente, maculatura de tip "sexy", circulînd în diverse medii burgheze corupte, sînt scrise, exclusiv, în stil "realist".”
1968 Nicolae Ciobanu, Drumul creației lui Ionel Teodoreanu (prefață la Opere alese, de Ionel Teodoreanu)
„Cartea aceasta [Hai-Diridam, de I. Teodoreanu] e pur și simplu o banală și licențioasă însăilare de episoade, presărate supraabundent cu pasaje versificate ad-hoc, în care ni se povestește, cu o plăcere suspectă, adulterul stupid dintre un bărbat aproape bătrîn și o femeie-sexy, la vîrsta de douăzeci și ceva de ani, măritată a doua oară, al cărei soț, colonel-medic, pe nume Zorab, se află pe front.”


sfertodoct (atestat 1971 în DCR)
1936 Arhiva pentru știința și reforma socială, v. 14
„Tot atât de rău primite ca și invectivele, erau "clișeele retorice", conceptele gata făcute, adunate depe uliță. Amândouă, apanagiul stilului așa zis "gazetăresc". Profesorul care toată viața a visat înființarea institutului de presă, avea groază de asemenea "gazetărie". Avea deasemeni, oarecare temere de "geniile" pustii, de "sfertodocți" cum îi plăcea să-i numească cu o vorbă a lui Pârvan.”


smog (atestat 1971 în DCR)
1957 Tatiana Slama-Cazacu, Relațiile dintre gândire și limbaj în ontogeneză
„"Limbajul și gîndirea sînt așa de vag și de variat definite, încît (a arăta relațiile dintre ele) este ca și cum ai vrea să legi fumul de ceață, într-un nor de fum de fabrică (smog)", afirmă G. A. Miller și E. H. Lenneberg, în recenzia la "Thinkind and Speaking. A Symposium, edited by G. Révész, Amsterdam, 1954",[...]”
1969 Studii și cercetări de fiziologie, v. 14
„Lucrările unor autori (1) (2) (6) care au studiat modificările secretorii (cantitative și calitative) la muncitorii din mediul de lucru cu fumuri nocive (dupa terminarea lucrului) sau la locuitorii unor zone geografice cu ceață și fum ("smog"), au definit un "sindrom de oboseală oculară"[...].”


snackbar (atestat 1974 în DCR)
(1969) 1971 Constantin C. Giurescu, Jurnal de călătorie (datat decembrie 1969)
„Iau un sandwich și o cafea la un "snackbar";[...].”


steril (atestat 1837 în MDA)
1760 Biblia lui Petru Pavel Aron (Deut. 7, 14)
„Blagoslovit vei fi între toate noroadele: nu va fi la tine ceva steril de-amândoao felurile precum în oameni așea în turmeale sale”


sterilet (atestat 1993 în DCR)
1973 Revista de statistică, volumul 22
„După prof. Allan Guttmacher există 14 mijloace contraceptive. Cele mai recente sînt pilula și steriletul ("dispozitiv intrauterin", prescurtat în limba engleză I.U.D. și în limba franceză D.I.U.).”
1975 Vladimir Trebici, Mică enciclopedie de demografie
„După prof. Allan Guttmacher există 14 mijloace contraceptive. Cele mai recente sînt pilula și steriletul (dispozitiv intrauterin).”


striptease (atestat 1968 în MDA)
1962 Romulus Vulpescu, Liviu Macoveanu, 1 Gigant 1 în Colecția povestiri științifico-fantastice, nr. 185, 1 august 1962
„Casa de lansare vă oferă un intermediu palpitant de strip-tease intitulat «Cosmicos-deflagrant».”
1962 "Flacăra" nr. 32, 11 august
„Revista americană "Variety" acordă în coloanele ei o mare atenție unui tip de spectacol sută la sută american, care, în ultimii douăzeci de ani, a căpătat o mare răspîndire. Este vorba de striptease.”
1963 Lo Duca, La Dolce Vita (traducere de Silvia Kerim, în Secolul XX, nr.2, feb. 1963)
„Eu zic ca în seara asta să facă strip-tease scumpa noastră Catherine, propune un bărbat cu privirea pofticioasă.”


subliminal (atestat 1976 în DCR)
1920 Cultura creștină, nr. 7-9, iul.-sept., 1920
Suma acestor fenomene se numește conștiință subliminală sau subconștiință.”
1939 Mircea Eliade, Fragmentarium
„Medicul psihanalist, conștient de universalitatea anarhiei, nu mai poate crede într-o restaurare totală a ordinii. El se mulțumește cu un armistițiu organic și subliminal.”


sufletism (atestat 1979 în DCR)
1966 Henry de Montherlant, Cei unsprezece în fața porții de aur (traducere de H. Grămescu, în Secolul XX, nr. 10, 1966)
„...sportivii sînt oameni ca și ceilalți. E ca și cu aforismul auzit adesea: « În sport nu există sufletism ». Pardon. În rezultatele brute nu există sufletism. Dar în pregătirea acestor rezultate?... Întrebați o echipă pe care suporterii o încurajează cu toată însuflețirea, întrebați-l pe un internațional care joacă în străinătate, printre chipuri care nu-l susțin, întrebați-l pe micul boxer care vede toate privirile dintr-o sală convergîndu-și nădejdile asupra lui numai pentru că are o « mutră simpatică », întrebați-l dacă-n sport nu există sufletism, și dacă acest sufletism nu influențează rezultatele !”


sumo
1973 Florea Țuiu, Japonia un miracol?
„...aici [Asakusa] se afla, [...] marele centru de amuzament al capitalei, [...] cu săli unde femeile se luptau în săbii ca samuraii sau făceau sumo, un sport extrem de spectaculos rezervat în ultimul tip bărbaților.”


supermarket (atestat 1974 în DCR)
(feb. 1968) 1974 Petru Comarnescu, Chipurile și priveliștile Americii
„(21 februarie 1968) [Cobaii] Au mîncare specială, nu mănîncă orice și există la fabuloasele supermarkets — magazine generale cu tot felul de produse, mai ales alimentare — pachete cu mîncare pentru orice fel de animal.”
„Emil Suciu, cumnatul lui Marcel Solomon, care are un spirit foarte ascuțit și crede în valorile spirituale, disprețuiește confortul și bunurile tehnologice, aici atît de avansate, zice despre supermarket-uri că-s "templele abundenței americane".”
(1969) 1971 Constantin C. Giurescu, Jurnal de călătorie (datat decembrie 1969)
„Mai înainte, trecem însă pe la un "supermarket", un magazin general de alimente, spre a lua cele necesare pentru picnic.”
1973 Alvin Toffler, Șocul viitorului (traducere de Leontina Moga și Gabriela Mantu)
„Acum cîtva timp, soția mea a trimis-o pe fiica noastră [...] la un supermarket situat la cîteva corpuri de case depărtare de apartamentul nostru din Manhattan.”


supernovă (atestat 1963 în DCR)
1958 Ion Mînzatu, Paradoxala aventură în Colecția povestiri științifico-fantastice, nr. 93, 1958
„Pînă acum, omul n-a dat încă peste adevărata cauză a producerii novelor și a supernovelor.”
„Trebuie să mai știi că întregul sistem solar pare să se fi născut cu prilejul apariției unei supernove. Soarele și planetele sînt resturile unei stele din apropierea acelei supernove.”
1962 G. Altov, Legendele căpitanilor stelari (traducere de Igor Block)
„[Steaua Aretina]... se va aprinde, se va dilata de mii de ori și se va preface în foc. Asta e soarta stelelor numite supernove.”
„În Lumea Stelelor nu există nimic mai înspăimîntător decît explozia unei supernove. O Supernovă arde ca miliarde de sori contopiți.”


supraconductibilitate (atestat 1974 în DCR)
1957 I. A. Efremov, Nebuloasa din Andromeda, în Colecția povestiri științifico-fantastice, nr. 61, 1957 (traducere de Adrian Rogoz și Tatiana Berindei)
„Străbăteau atmosfera planetei, și, conform legii supraconductibilității, curenții rezultați se scurgeau de pe carcasa navei de-a dreptul în vidul cosmic.”
„Supraconductibiiitate = însușire pe care corpurile conducătoare de electricitate o au în anumite condiții (de ex. la temperaturile foarte joase ale spațiului cosmic) de a nu mai opune curentului electric decît o rezistență extrem de mică (N.R.).” [Notă de subsol]
Trimiteți noi atestări, comentarii sau corecții la adresa:

atestari@yahoo.com

Pagină inițiată și întreținută de
Dr. Octavian Laiu